• 5 – 11 ta’ Mejju

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  11.30 a.m.       L-Arċisqof flimkien mal-Isqof Charles J. Scicluna, jiltaqa’ mal-Arċisqof Metodist, Michael Kehinde Stephen tan-Niġerja, fir-residenza tiegħu H’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, fis-Seminarju tal-Virtù.

  It-Tlieta          
  10.00 a.m.       L-Arċisqof imexxi sessjoni ta’ talb mal-membri tal-grupp Talita Qum, fid-dar għall-irtiri Proziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq.
  3.30 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju RTK.
  5.30 p.m.         L-Arċisqof iżur il-fergħa tal-MUSEUM tas-subien, bħala parti miż-żjara pastorali fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ.
  7.15 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Kateketika tal-istess parroċċa.

  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jattendi għall-preżentazzjoni mill-KDŻ tar-riċerka dwar iż-żgħażagħ, il-Kurja.
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ ma Rev Ioan Iftima, Saċerdot Ortodoss, il-Kurja.
  11.30 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill tal-Kappillani, il-Kurja. 
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ ma erba’ żgħażagħ li qegħdin jirriflettu fuq il-vokazzjoni tagħhom qabel jidħlu is-Seminarju, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, fis-Seminarju tal-Virtù.

  Il-Ħamis         
  9.30 a.m.         L-Arċisqof iżur l-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ.

  Il-Ġimgħa
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tas-60 sena anniversarju mill-ordinazzjoni ta’ Mons. Adeodato Micallef, Isqof Emeritu tal-Kuwait, fis-Santwarju ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Birkirkara.

  Is-Sibt
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella ta’ Ħal Mula, u wara jiltaqa’ man-nies, Ħaż-Żebbuġ.

  Il-Ħadd
  7.00 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella ta’ Ħal Muxi, u wara jiltaqa’ man-nies, Ħaż-Żebbuġ.
  8.30 a.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-kommunità Ulied Marija Ewkaristika, Ħaż-Żebbuġ.
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tas-Soċjeta Ċivili ta’ Ħaż-Żebbuġ.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi għall-Konferenza Internazzjonali organizzat minn ‘The Church in Need’, fid-Dolmen Hotel, il-Qawra.