• 7 – 13 ta’ April

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Kurja, fil-Kurja.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, fis-Seminarju, tal-Virtù.

  It-Tlieta         
  9.30 a.m.         L-Arċisqof imexxi nofs ta’ nhar irtir għall-irġiel tal-grupp ‘Ragħaj it-Tajjeb’, fil-Knisja ta’ St Patrick’s, tas-Sliema.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jppresiedi ċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-Premjijiet fl-Iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtu’.

  L-Erbgħa
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kappillani tal-Qrendi u Ħad-Dingli, dwar iż-Żjara Pastorali li kienet saret fil-paroċċa tagħhom, il-Kurja.
  12.00 p.m.       L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa ta’ ringrazzjament fl-uffiċji ta’ Island Insurances, B’Kara, fl-okkażjoni tal-25 sena mit-twaqqif tal-kumpanija.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ maż-żgħażagħ u l-adoloxxenti tal-Balluta, bħala parti miż-żjara pastorali.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi l-Assemblea Parrokjali tal-parroċċa tal-Balluta.

  Il-Ħamis         
  10.30 a.m.       L-Arċisqof jattendi għall-preżentazzjoni tal-ktieb tat-tfal dwar il-Papa Ġwanni Pawlu II, fl-iskola St Dorothy’s, Ħaż-Żebbuġ.

  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ radd il-ħajr fl-okkażjoni tal-25 sena mit-twaqqif tal-Pageant Group u wara jinawgura Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa,fil-Parroċċa ta’ Marija Reġina, il-Marsa.
  9.00 p.m.         L-Arċisqof imexxi ċelebrazzjoni Penitenzjali fil-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta.
   
  Il-Ġimgħa
  12.30 p.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa tad-Duluri, fil-Kappella tal-Università.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof imexxi il-pellegrinaġġ tad-Duluri, il-Belt Valletta.
   
  Is-Sibt            
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jieħu sehem f’laqgħa spiritwali għall-Membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti u għall-membri Maltin tal-Parlament Ewropew, fis-Seminarju.

  Il-Ħadd
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ Ħadd il-Palm, fil-Konkatridral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.