• It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ grupp ta’ studenti Awstraljani li qegħdin jagħmlu Pellegrinaġġ Pawlin, il-Kurja.
  11.15 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mas-saċerdoti tal-parroċċa tal-Qrendi, dwar il-ħatra ta’ Kappillan ġdid, il-Kurja.
  3.30 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq l-RTK.

  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi ċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni għal dawk li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mill-użu tad-droga, organizzata mill-Caritas Malta, f’San Blas.

  Il-Ġimgħa
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Benedittu fil-Monasteru ta’ San Pietru, Mdina.

  Is-Sibt
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Pulizija, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  Il-Ħadd