Il-Kelma tal-Arċisqof

“Il-martri se jkunu dejjem magħna, aħna x’għażla ser nagħmlu?” – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Martin I

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dawn il-ġranet qegħdin naqraw siltiet minn djalogu li sar billejl bejn Ġesù u Nikodemu. Nikodemu kien wieħed mill-għorrief tal-Liġi u nsibuh ukoll fil-Passjoni ta’ Ġesù, għax flimkien ma’ Ġużeppi ta’ Arimatija jmur għand Pilatu u jitolbu l-ġisem ta’ Ġesù. Nikodemu stess iġib fwejjaħ li jiswew ħafna flus. L-ammont li ġab Nikodemu għad-difna ta’ Ġesù kien l-ammont li jintuża għar-rejiet. Imma f’dan il-mument, fit-tielet kapitlu ta’ San Ġwann, l-Evanġelista jirrakontalna dan id-djalogu, li jikkonċentra fuq il-magħmudija… Kompli aqra »

“Il-paċi fil-qalb tiġi mill-maħfra u l-ħniena ta’ Alla” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ħadd tal-Ħniena Divina

  Is-Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Araw idejja u riġlejja. Jiena hu” (Lq 24:39). Fil-jum tal-irxoxt tiegħu l-Mulej jersaq lejn l-aħwa, lejn il-ħdax miġbura fil-kamra ta’ fuq u jieqaf f’nofshom u jagħtihom l-aqwa teżor, l-ikbar ġid. It-tislima tiegħu tiġbor dan kollu: “Is-sliem għalikom” (Ġw 20:19).

“Għaliex tħawwadtu?” jgħidilhom, “għaliex dan it-tħassib kollu f’qalbkom? Araw idejja u riġlejja. Jiena hu” (Lq 24:38-39). Kull meta aħna nitħawdu minħabba dnubietna, kull meta qalbna titqal bit-tħassib, il-Mulej ifakkarna fil-pjagi mqaddsa tiegħu… Kompli aqra »

Il-quddiesa mhux ta’ quddiem it-televixin imma li ngħixuha fil-komunità tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Girgor

  Il-knisja l-qadima ta' Santa Katarina, iż-Żejtun (il-Knisja ta' San Girgor)

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan ir-rakkont sabiħ jiġri propju dakinhar tal-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet. Dakinhar stess, jgħidilna Luqa, li qed jikteb dan it-tielet Evanġelju: “Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa” (Lq 24:13).

Id-dixxipli diġà semgħu li l-qabar vojt, li semgħu ukoll ir-rakkont tan-nisa li dehrulhom xi anġli u qalulhom li Ġesù hu ħaj, li qam mill-imwiet. Imma dawn iż-żewġ dixxipli jiddeċiedu li jitilqu minn Ġerusalemm u għal għonq it-triq il-qalb tagħhom hi mimlija swied il-qalb… Kompli aqra »

Nagħrfu lil Kristu Rxoxt f’ħutna – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Għalfejn qiegħda tibki?” ( Ġw 20:13). Din il-mara mwieżna u mħarrka, imqanqla mill-imħabba, tmur biex tidlek il-katavru tal-maħbub Ġesù biż-żjut imfewħa b’sinjal tal-qima u ta’ preżervazzjoni, u ssib qabar vojt.

Tibqa’ tippretedi li ssib katavru. “Jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, u jiena nġibu lura” (Ġw 20:15). Ix-xewqa tagħha hi li terġa’ ġġib il-katavru ta’ Ġesù fil-qabar… Kompli aqra »

“Mulej, ibqa’ magħna” – L‑Arċisqof fl-Għid il-Kbir

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lil Iżrael; iżda issa, fuq kollox ġa għaddew tliet ijiem minn dawn il-ġrajja” (Lq 24:21).

Id-dixxipli li aħna ngħidulhom id-dixxipli ta’ Għemmaws diġà kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws u semgħu bl-aħbar tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet. Kienu għadhom Ġerusalemm. Il-kliem tagħhom jikxef li huma xhieda ta’ dak kollu li ġara… Kompli aqra »

Lejl ta’ tama u kuraġġ – L‑Arċisqof f’Sibt il-Għid

Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

“Min se jgerrbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?” (Mk 16:3). Din hija domanda li llum, fil-kuntest tal-pandemija, qed nagħmluha b’modi differenti. Min se jgerrbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar li ċ-ċirkustanzi donnhom poġġewna fih? Restrizzjonijiet, għeluq, lockdowns, ansjetà, qtigħ il-qalb għall-futur, imwiet, u mard. Donnu din il-pandemija, li ilha magħna ftit iżjed minn sena, saret il-qabar tagħna. “Min se jgerrbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?”

Illum aħna l-Insara niċċelebraw il-fidi f’Ġesù li miet u rxoxta… Kompli aqra »

F’din il-Ġimgħa l-Kbira niftakru f’min qed isofri fis-silenzju – L-Arċisqof

L-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej

  Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jekk jiena għedt xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn; imma jekk għedt is-sewwa, għaliex terfa’ jdejk fuqi?” (Ġw 18:23). Ġesù jgħid dawn il-kliem lil wieħed mill-għases li kien ħdejh quddiem il-qassis il-kbir u tah daqqa ta’ ħarta. “‘Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir?’ U Ġesù qallu: ‘Jekk jien għedt xi ħaġa mhix sewwa, ureni fejn; imma jekk għedt is-sewwa għaliex terfa’ jdejk fuqi?’” (Ġw 18:22-23)… Kompli aqra »

Id-dritt li tqim lil Alla ħaj hu essenzjali daqs il-ħajja, iktar mill-banka tal-lottu u s-supermarkets – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Ikla tal-Mulej f'Ħamis ix-Xirka

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Qegħdin infakkru l-mument meta Ġesù jirrealizza “li waslet is-siegħa tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier” (Ġw 13:1). Din hija l-mogħdija, l-Għid. Li aħna qegħdin niċċelebraw. “Is-siegħa tal-Mulej li fiha jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier”. San Ġwann stess, f’dan il-kapitlu 13 li għadna kemm qrajna, ifehimna li din il-mogħdija – dan il-passaġġ, din il-pasha, dan l-Għid – minn din id-dinja għal għand il-Missier, kienet pellegrinaġġ, proċess ta’ mħabba… Kompli aqra »

L-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka: l-offerta tagħna hi f’bieqja mxaqqgħa; mix-xquq jiddi d-dawl tal-ħniena tal-Mulej

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Bagħatni ndewwi l-qalb miksura” (Iż 61:1). Dan il-kliem tal-Profeta Iżaija jseħħ illum aħna u nisimgħu għaliex qegħdin inkomplu l-missjoni ta’ Ġesù. Il-jum ta’ Ġesù huwa dejjem magħna. Din il-kitba tal-Profeta Iżaija, li Ġesù jaddotta bħala kitba programmatika għalih, issir ukoll il-programm tal-ħidma tagħna u tal-preżenza tagħna fost il-poplu.

“Bagħatni ndewwi l-qalb miksura”. Aħna nafu li l-ħajja tlaqqagħna ma’ tant qlub li huma maqsuma u mhux biss miksura, anke fostna, forsi minħabba kelma żejda ta’ xi ħadd minna… Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: tagħti ħajtek għal Ġesù?

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Illum u għada l-Evanġelju jfakkarna fil-qalb maqsuma ta’ Ġesù, nisimgħu dwar it-tradiment ta’ Ġuda għaċ-ċaħda ta’ Pietru. Faċli nippuntaw subgħajna lejn dawn iż-żewġ appostli. Wieħed ittradieh u l-ieħor ċaħdu. L-oħrajn — barra d-dixxiplu l-maħbub li huwa wkoll protagonista fl-Evanġelju tal-lum — jaħarbu u jħalluh waħdu.

M’hemmx ħafna x’tagħżel! F’dawn iż-żewġ personaġġi naraw ukoll lilna nfusna. Tajjeb li llum u għada naħsbu ftit f’kemm-il darba lill-Mulej abbandunajnieh, ċħadnieh, u konna tradituri tiegħu… Kompli aqra »