Il-Kelma tal-Arċisqof

Ir-raba’ volum ta’ ‘Kelma ta’ Ħabib’

Il-ġid komuni u l-ġustizzja soċjali huma żewġ temi rikorrenti fid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna li ġew ippublikati fil-ktieb ‘Kelma ta’ Ħabib’. Dan il-ktieb li jinsab fir-raba’ edizzjoni tiegħu jiġbor l-omeliji, l-artikli u l-messaġġi ta’ Mons. Scicluna fl-2018, ir-raba’ sena tiegħu bħala Arċisqof ta’ Malta. L-Arċisqof ippreżenta kopja ta’ dan il-ktieb lill-President George Vella u lill-awtoritajiet tal-Istat waqt l-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida.

Il-ktieb juri li fl-2018 iż-żgħażagħ kienu protagonisti ewlenin fil-Knisja… Kompli aqra »

Tempji li jibqgħu d-dar tal-komunità tal-poplu ta’ Alla – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Huwa xieraq li ltqajna hawnhekk illejla propju biex niċċelebraw dak li missirijietkom għamlu 350 sena ilu meta qiegħdu l-ewwel ġebla ta’ dan it-tempju grazzjuż. X’riedu jagħmlu? Riedu jibnu dar għal Alla fosthom. Imma riedu wkoll jibnu tempju xieraq fejn huma rikonoxxuti u miġburin bħala parroċċa, ikunu jistgħu jiltaqgħu biex jisimgħu l-Kelma ta’ Alla, jiċċelebraw l-Ewkaristija, jirċievu s-sagramenti, jiltaqgħu ma’ Alla… Kompli aqra »

Ġenerożità lejn dawk li għandhom dritt għal ħajja mal-familja

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

What does it mean to celebrate Christmas this year? I would like to quote a short verse from the gospel we have just heard proclaimed in Maltese.

First of all this very first chapter of the gospel of John introduces us to the mystery we are celebrating. In verse 14 we have the most important declaration, that the Word – the Son of God, became flesh and dwelt, lived among us and we have seen his glory full of grace and truth… Kompli aqra »

Jekk nixtiequ nagħtu tama lil xulxin irridu nitolbu li nsiru poplu mħeġġeġ għall-għemil it-tajjeb – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fl-1 ta’ Diċembru ta’ din is-sena 2019, il-Papa Franġisku offrielna meditazzjoni sabiħa dwar il-prespju. Dan il-katidral għal dawn l-aħħar snin qed ikollna x-xorti ngawdu presepju Naplitan sabiħ, frott il-ħidma u l-ġenerożità ta’ Mons. Edgar Vella li nixtieq nirringrazzjah, u anke tal-Kapitlu li aċċetta u jilqa’ kull sena din l-iniżjattiva sabiħa.

Meta wieħed jammira l-presepju li qed iżejjen u janima dan il-katidral fi żmien il-Milied, japprezza li x-xena tat-twelid ta’ Ġesù hija ambjentata fost qishom rovini ta’ tempju antik… Kompli aqra »

It-twelid ta’ Ġesù: ir-risposta tal-imħabba

Il-messaġġ tal-Milied tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fl-esperjenza tat-talb tal-Knisja f’dan iż-żmien qaddis tal-Milied, it-tema tad-dawl jiddi fid-dlam hija tema qawwija ħafna. Fil-lejl tal-Milied niftakru fil-profezija ta’ Iżaija li jgħidilna li “Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir” (Iż 9:1). Is-sebħ tal-Mulej idda fuq l-umanità, fuqna – bnedmin li għandna tassew bżonn it-twelid tas-Salvatur.

Ħafna drabi f’dawn il-ġranet, fit-talb tiegħi niftakar f’talba li għallimna San Ġorġ Preca: ‘Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok’… Kompli aqra »

Live: Il-Quddiesa ta’ Nofsillejl u l-Quddiesa f’Jum il-Milied

Illejla, l-24 ta’ Diċembru, fil-10:45pm jibda l-uffiċċju tal-qari li matulu ssir il-prietka tat-tfal, kif ukoll programm ta’ għanjiet tal-Milied. F’nofsillejl l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. Iċ-ċelebrazzjoni tixxandar live fuq TVM.

Għada, il-25 ta’ Diċembru, l-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta… Kompli aqra »

Okkażjoni biex nagħżlu t-tajjeb u nwarrbu l-ħażin – L-Arċisqof waqt l-iskambju tal-awguri

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil kull min qiegħed hawn u li sab il-ħin biex nagħtu l-awgurju ta’ Milied hieni u Sena Ġdida mimlija risq lil xulxin. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-kor li qed janima din il-laqgħa ta’ bejnietna.

Din is-sena ddeċidejt li nqassam il-verżjoni bil-Malti ta’ dokument sabiħ li nieda l-Papa Franġisku fuq it-tifsira u l-valur tal-presepju, Admirabile SignumKompli aqra »

Nitlob biex is-soċjetà Maltija tibqa’ akkoljenti, mhux biss nilqgħu lil xulxin imma lil kull min qiegħed fostna – L-Arċisqof lill-Kap tal-Oppożizzjoni

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Nixtieq nirreċiproka l-awgurju ta’ dawn iż-żminijiet. Nirringrazzjak ħafna wkoll tal-messaġġ fundamentali meta għedt li l-Milied hemm bżonn niskopruh fil-veru sinjifikat tiegħu. F’dan l-Avvent, fil-qalb tiegħi hemm it-talba u l-kliem sabiħ ta’ San Ġorġ Preca: ‘Sinjur Alla, jien għandi bżonnok’. Naħseb li f’mument diffiċli din it-talba tagħmel ħafna sens għax aħna għandna bżonn niskopru bħala pajjiż, bħala istituzzjonijiet, bħala komunitajiet u bħala individwu, is-sens tat-tajjeb u tal-ħażin – biex nagħżlu it-tajjeb u nevitaw il-ħażin… Kompli aqra »

Il-Parlament hu l-post fejn il-poplu jgħaddi l-istituzzjonijiet u l-governanza mill-aqwa skrutinju – L-Arċisqof lill-Ispeaker

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Nirringrazzjak ħafna Mr Speaker tal-awguri tiegħek, anke ta’ din ix-xhieda tiegħek, ta’ din l-informazzjoni li qsamt magħna l-Isqfijiet. Aħna nwiegħduk ħafna t-talb u s-sapport tagħna. Naħseb li int missejt punt importanti ħafna meta semmejt il-bżonn li fil-Parlament id-dibattitu jsir b’mod rispettuż u ċivili.

Jekk aħna naraw il-kroll taċ-ċiviltà fil-Parlament, allura l-eżempju li jingħata ma jkunx sabiħ. Il-Parlament hu wkoll il-post fejn il-poplu jgħaddi l-istituzzjonijiet u l-governanza mill-aqwa skrutinju… Kompli aqra »

Il-verità, anke jekk mhux komda, naffaċċjawha, imma mbagħad irridu nħarsu ’l quddiem – L-Arċisqof lill-Prim Ministru

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-ewwel nett jien nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-awgurju tiegħek, anke tal-kliem profond li għidt. Jien nixtieq nibda mil-lum stess għaliex intlaħaq ftehim ieħor bejn il-Gvern u l-Caritas dwar ir-rijabilitazzjoni ta’ residenti fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin li għandhom bżonn rijabilitazzjoni għaliex huma dipendenti mid-droga. Il-kummenti kemm tal-Ministru kif ukoll tal-Kurunell li qed jieħu ħsieb il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin huma ta’ apprezzament, imma l-apprezzament jiġi wkoll min-naħa tal-Knisja li tħossha afdata u tħossha wkoll msejħa biex tkun ta’ kontribut konkret… Kompli aqra »