Il-Kelma tal-Arċisqof

Grazzi mhux bil-paroli biss imma bil-fatti – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk
12 ta’ Ottubru 2019

Il-Kappillan Fr Luke, għadu kemm qara Evanġelju sabiħ ħafna mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġesù jiltaqa’ ma’ 10 min-nies li fi żmienu ma setgħux jgħixu man-nies l-oħrajn. Min kellu din il-marda tal-ġilda, il-lebbra, kien irid jgħix ’l barra mill-belt u meta jara n-nies ġejjin, jew kienu jużaw qanpiena jew inkella jgħatju: ‘lebbruż, lebbruż’ biex dak li jkun ma jersaqx… Kompli aqra »

Adelaide Cini qatt ma kkundannat lil ħadd u dejjem kellha kelma ta’ ħniena – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il-Kappella tal-Istitut Adelaide Cini, Sta Venera
15 ta’ Ottubru 2019

Nirringrazzjakom ilkoll tal-preżenza sabiħa tagħkom. Illejla nixtieq nitlob lill-Mulej il-grazzja li dak li qegħdin nibdew iwasslu Hu għat-tmiem feliċi tiegħu. Nixtieq nirringrazzja ħafna lid-Dottoressa Giovanna Brizzi, li aċċettat li tkun postulatriċi għall-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-qaddejja t’Alla, il-Venerabbli Adelaide Cini.

Dottoressa Brizzi hija postulatriċi ġenerali tal-Ordni tal-Karmnu, u l-Karmelitani jafu kemm ħadmet għall-kawża ta’ Patri Avertan, li nisperaw ukoll timxi ’l quddiem… Kompli aqra »

Midjunin lejn is-Sorijiet Agostinjani – L-Arċisqof

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Is-Sala tal-Iskola Santa Monika, Birkirkara
  13 ta’ Ottubru 2019

  Ġesù jfejjaq għaxart irġiel u wieħed minnhom jerġa’ jirritorna biex jgħidlu grazzi u Ġesù jurina kemm jieħu pjaċir b’din il-ħaġa. “Ma kien hemm ħadd minnkom li reġa’ lura jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani?” (Lq 17:18)…

 • Kompli aqra »

Kull wieħed u waħda minna kellu l-privileġġ li jkollu għalliema li saru parti mis-sinsla tiegħu – L-Arċisqof

 • L-Erbgħa 9 ta’ Ottubru l-Arċisqof Charles J. Scicluna indirizza waqt il-ftuħ tal-uffiċini l-ġodda tal-Malta Union of Teachers (MUT), fil-Ħamrun. Waqt l-inawgurazzjoni tkellmu wkoll l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u l-President tal-MUT Marco Bonnici.

  Wara l-Arċisqof żar il-wirja tal-arti viżiva li hemm għaddejja bħalissa fl-uffiċċini. Din ittellgħet wara li saret sejħa għal xogħlijiet mill-artisti u se tibqa’ miftuħa sal-aħħar ta’ Ottubru. 

  Il-messaġġ tal-Arċisqof

  Ippermettuli nuża din l-opportunità biex insellem lil-Onor…

 • Kompli aqra »

Kull persuna, sal-aħħar nifs ta’ ħajjitha, għandha valur imprezzabbli – L-Arċisqof

 • . Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna.
 • Eċċ. President tar-Repubblika, Mrs Vella, għażiża Marija – ippermettili ngħidlek hekk. L-ewwel nett grazzi ħafna tal-kliem entużjażmanti tiegħek u anke tal-kliem ta’ gratitudni tiegħek.

  Dan hu dover tal-Knisja f’Malta. L-ewwel dover hu li l-propjetà li ġiet fdata f’idejha tintuża bl-aħjar mod u l-aħjar mod kif tuża l-propjetà huwa għall-ġid komuni. It-tieni għaliex faċli titkellem dwar is-sostenn u l-promozzjoni tal-ħajja mill-bidu tagħha fit-tnissil sat-tmiem naturali tagħha, imma l-kliem irid jiġi mirfud mill-fatti…

 • Kompli aqra »

Il-media tal-Knisja bħala strument ta’ tama, ċiviltà u mħabba – L-Arċisqof

 • Il-Ġimgħa 27 ta’ Settembru l-Arċisqof Charles J. Scicluna bierek u inawgura n-New media Centre, fil-Blata l-Bajda, il-bini minn fejn isir ix-xogħol tal-media tal-Knisja, inkluż l-istazzjon tar-radju ‘103’ u newsbook.com.mt.

  L-Arċisqof żar l-istudios fejn seta’ jara x-xogħol ta’ rinovar u l-investiment f’tagħmir ġdid, kif ukoll iltaqa’ mal-impjegati li jaħdmu fir-radju u fil-portal tal-aħbarijiet.

  Il-messaġġ tal-Arċisqof

  “Il-kuntest huwa kompetittiv ħafna u jiena naħseb l-għażla li għamilna hija wkoll għażla ta’ tama, f’kuntest ta’ sfidi, jiġifieri jiena nixtieq li nagħmel kuraġġ lil kulħadd u nagħmlu ħilitna biex il-media tal-Knisja, imma b’mod speċjali l-103 u anke Newsbook ikunu strument ta’ tama u strument taċ-ċiviltà, tal-imħabba u lingwaġġ li jkellem lil kulħadd.”


 • Ritratti: knisja.mt/ritratti

 • Kompli aqra »

L-imħallef irid jagħraf ukoll il-fraġilità tal-bniedem – L-Arċisqof

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • L-Oratorju tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  1 ta’ Ottubru, 2019

  Persważ li għandi l-pjaċir u l-unur li nkun quddiem imħallfin, apparti l-Kap tal-Istat u l-Ministru tar-Repubblika, il-Ministru tal-Ġustizzja li mhux bħall-imħallef li jitkellem fuqu Ġesù, ma jimpurtah la minn Alla u lanqas minn ħadd…

 • Kompli aqra »

Importanti nfakkru u nbierku l-inizjattiva tal-lajċi fil-komunitajiet tagħna – L-Arċisqof

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Il-Kappella tas-Sagra Familja, fl-Istitut Adelaide Cini, Sta Venera
  29 ta’ Settembru 2019

  Dejjem laqatni l-fatt li Ġesù meta jirrakkonta din il-parabbola, li għandha żewġ protagonisti, wieħed minnhom iħallih bla isem – l-għani – imma lill-fqir jagħtih l-isem tal-ikbar ħabib li kellu – ta’ Lazzru li mbagħad kellu wkoll iqajmu mill-imwiet…

 • Kompli aqra »

Ngħaddu x-xhieda ta’ Ġesù lil uliedna u lil ulied uliedna – L-Arċisqof fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Il-Bitħa tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa
  22 ta’ Settembru 2019

  “Deher sinjal kbir fis-sema, mara liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha u b’kuruna ta’ 12-il kewkba fuq rasha” (Apok 12:1). Aħna mdorrijin nivveneraw u nqimu x-xbieha ta’ Marija u llum qegħdin nagħmlu l-festa tal-Madonna tal-Mellieħa, x’aktarx l-iżjed xbieha antika tal-Madonna li għad għandna fil-gżejjer tagħna…

 • Kompli aqra »