Il-Kelma tal-Arċisqof

Il-Kunċizzjoni: sinjal tal-imħabba tagħna lejha, lejn Binha Ġesù u lejn il-proxxmu tagħna – L-Arċisqof

Is-Sibt 16 ta’ Novembru, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-Parroċċa ta’ Raħal Ġdid f’għeluq it-tifkira tal-75 anniversarju minn meta fid-19 ta’ Novembru 1944 l-istatwa u l-kwadru titulari tal-Kunċizzjoni ttieħdu lura Bormla fi tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija. Dawn kienu ttieħdu fil-Bażilika ta’ Sant’ Elena f’Birkirkara biex jitħarsu mill-attakki tal-gwerra.

Matul dan il-pellegrinaġġ, li beda s-Sibt filgħodu mill-Bażilika ta’ Sant’ Elena, l-istatwa tal-Kunċizzjoni għaddiet ukoll minn diversi parroċċi ta’ Malta fejn ingħatat qima… Kompli aqra »

Jekk hemm post jistenniena huwa l-ġenna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-ewwel ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illejla hija xi ħaġa li jgħid Ġesù fuq il-ġenna u fuq l-infern. Innutaw ftit x’jgħid fuq il-ġenna hu u jbierek lit-tajbin għaliha: “Ejjew, imberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja” (Mt 25:34).

Skont Ġesù l-ġenna ġiet maħluqa mħejjija għalina sa mill-ħolqien tad-dinja. Aħna maħluqin biex immorru hemmhekk… Kompli aqra »

Iż-żerriegħa li jmissna qegħdin niżirgħu – L-Arċisqof

Some of the participants at The Good Neighbourhood Dinner, organised last June by the Archdiocese of Malta with the aim of encouraging a society that embraces diversity. Message by Archbishop Charles J. Scicluna

A remark by former minister Tonio Borg, who kindly wrote the foreword to my book ‘Religion and the 1921 Malta Constitution’, caused a ripple of laughter at the launch of the publication last week after he quoted s.2(2) of our Constitution, which states “the authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong”… Kompli aqra »

Tliet seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat

Nhar it-Tnejn 4 ta’ Novembru ta l-Ministeru tal-Akkolitat lil tliet seminaristi fis-seminajru tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. It-tliet seminaristi kienu Joshua Cortis mill-Parroċċa ta’ San Gejtanu l-Ħamrun u Roderick Baldacchino u Jean-Claude Schembri mill-Parroċċa taż-Żejtun.

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Għeżież intom u tirċievu l-ministeru tal-Akkolitat, il-Knisja qiegħda tistedinkom biex titgħallmu tħejju l-mejda għażiża tal-Ewkaristija.

Ġesù meta indirizzana, u dan il-kliem għażiż qalu fl-aħħar ikla tiegħu mad-dixxipli, qalilna: “Ma nsejħilkomx qaddejja, insejħilkom ħbieb, għax kulma smajt mingħand Missieri, għarraftulkom” (Ġw 15:15)… Kompli aqra »

Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Kull ħin imbierek l-Mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu” (S 33: 2-3). Għażiż – x’se naqbad ngħidlek? Għax jien dejjem Fr Antoine nafek. X’qed tgħidulu – Arċisqof Antoine? Ma naħsibx. Ippermettili ngħidlek Fr Antoine, it-titlu nafuh. L-ewwel nett nifirħu miegħek. Tridx inċapcpulu? Aħna issa ċapċapnielek u ħa nċapċaphielek jien ukoll.

Aħna ltqajna biex miegħek bi spirtu ta’ fidi – iż-żgħażagħ tal-lum jgħidu: ‘ta’ vera’ – nitolbu dan is-Salm u we mean itKompli aqra »

Nitlobkom tagħmlu ħilitkom biex tkunu komunità li tilqa’ – L-Arċisqof lill-parruċċani tal-Marsa

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Ftit tal-ġimgħat ilu qrajna kapitlu sabiħ minn dan l-istess Evanġelju, mill-Evanġelju skont San Luqa, il-kapitlu 15 li fih Ġesù jagħtina tliet parabboli dwar il-ħniena: ir-ragħaj li ntilfitlu nagħġa u mar ifittixha, il-mara armla li ntilfitilha munita prezzjuża ħafna (drakma) u qagħdet tfittixha mad-dar kollha, u l-missier li kellu żewġ ulied u wieħed minnhom telaq.

It-tliet parabboli għandhom xi ħaġa in komuni; Ġesù fit-tliet parabboli jitkellem fuq xi ħaġa jew xi ħadd li ntilef, instab u mbagħad issir festa kbira… Kompli aqra »

Kontra l-Vjolenza – L-Arċisqof

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Last Sunday’s disturbance at the Open Centre in Hal Far, and the events that followed, should serve as an opportune moment to pause for reflection.

I have the utmost respect for the work undertaken by personnel at Malta’s open centres, who I know do their best in extremely challenging circumstances. I also understand the frustration felt by African migrant residents who were forced to flee their homeland in search of a better life and are living in extremely difficult conditions… Kompli aqra »

Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

It-talba li aħna ntennu diversi drabi f’dan il-jum għażiż u kull meta niftakru f’ħutna l-mejtin, hija talba li ħafna drabi tfakkarna fid-destin tagħna għax aħna nitolbu: “Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem”.

L-Evanġelju li għadna kemm smajna (Mt 5:1-12), l-Evanġelju li Ġesù jħabbar lill-folol minn fuq il-muntanja qaddisa tal-Beatitudnijiet li tħares lejn il-medda ta’ baħar li huwa l-Baħar ta’ Tiberijade, titkellem fuq hena li tibda minn din il-ħajja… Kompli aqra »

Nifirħu fil-fidi tax-xirka tal-qaddisin – L-Arċisqof

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

First of all I would like to extend a cordial welcome to our friends from abroad. Welcome to this celebration of All Hallows, all Saints in this extraordinary cathedral that is an icon for European Union.

Today the Lord talks to us about blessedness. Blessed are the meek, blessed are the peacemakers, blessed are those who are persecuted (cf Mt 5: 5.9.10) and we rely on the intercession of so many friends who were blessed through the grace of discipleship and were also endowed with the gifts of mercy… Kompli aqra »

San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu – L-Arċisqof

It is so beautiful to hear the Word of God in its original language because as you know the New Testament was written in Greek and it had such a lovely sound and it is such an extraordinary experience to be with you today in this island visited by the holy apostle Paul as was Greece so many times. This apostle unites us because our lands, Malta and Greece, were blessed by his visit as appostle… Kompli aqra »