Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Anġelus: Midinbin iva, korrotti le!

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-lum ikellimna dwar żewġ ulied li missierhom talabhom imorru jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli (Mt 21,28-32).  Wieħed minnhom jgħid “iva” minnufih iżda ma jmurx.  L-ieħor jgħid “le”, imbagħad jindem u jmur.

X’nistgħu ngħidu dwar l-imġieba ta’ dawn it-tnejn?  Mill-ewwel jiġi f’moħħna li x-xogħol fl-għalqa tad-dwieli jitlob sagrifiċċju u biex wieħed jissagrifika ruħu fiha prezz, mhix ħaġa spontanja minkejja s-sbuħija tal-fatt li aħna wlied u werrieta.  … Kompli aqra »

“Laudate Deum” – L-Eżortazzjoni l-ġdida tal-Papa Franġisku

Id-dokument il-ġdid tal-Papa dwar l-ambjent, li se jiġi ppubblikat fl-4 ta’ Ottubru se jkun jismu Laudate Deum, li tfisser “Faħħru lil Alla”.

Il-Papa żvela l-isem tal-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu waqt laqgħa mar-retturi tal-universitajiet tal-Amerika Latina fil-21 ta’ Settembru, għalkemm id-diskors ġie ppubblikat it-Tnejn waranofsinhar.

Huwa u jitkellem dwar l-ambjent u l-“kultura tal-iskart”, il-Papa Franġisku qal li l-ittra ġdida tiegħu dwar dan is-suġġett se jkun jisimha Laudate Deum u se tkun “ħarsa lejn dak li seħħ u lejn dak li għandu jsir”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udejnza: L-Ewropa għandha bżonn issib mill-ġdid passjoni u ħeġġa

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti!

Fl-aħħar tal-ġimgħa l-oħra mort Marsilja biex ħadt sehem fl-għeluq tar-Rencontres Méditerranéennes, fejn ħadu sehem Isqfijiet u Sindki tar-reġjun tal-Mediterran, flimkien ma’ għadd kbir ta’ żgħażagħ, biex il-ħarsa tkun miftuħa għall-futur. Fil-fatt, dak li seħħ f’Marsilja kien intitolat “Mużajk ta’ tama”. Din hija l-ħolma, din hi l-isfida: li l-Mediterran jerġa’ jsib il-vokazzjoni tiegħu, li jkun laboratorju ta’ ċiviltà u ta’ paċi

Il-Mediterran, dan nafuh, hu benniena ta’ ċiviltà, u benniena qiegħda hemm biex tagħti l-ħajja! … Kompli aqra »

Il-Papa jġedded l-istedina għall-Vġili tas-Sinodu tas-Sibt li ġej

Pope Francis has reiterated his invitation to all Christians to attend the upcoming Synod prayer vigil in St Peter’s Square.

Speaking after his weekly recitation of the Angelus prayer, the Holy Father said that “I renew my invitation to participate in the ecumenical prayer vigil entitled ‘Together’, which will take place next Saturday, the 30th September, in St Peter’s Square, in preparation for the Synodal Assembly which will begin on the 4th October.”

Entrusting the Synod to the Holy Spirit

Around 3,000 young people from 40 different countries are expected at the vigil, which will be held from 5 to 7pm on Saturday 30th October… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Naf naħfer?

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jippreżentalna parabbola sorprendenti: sid ta’ għalqa tad-dwieli joħroġ fis-sigħat bikrin tal-għodwa u jibqa’ joħroġ sa filgħaxija biex isib il-ħaddiema, iżda fl-aħħar jagħti lil kulħadd l-istess ħlas anki lil dawk li kienu ħadmu siegħa waħda biss (cfr Mt 20,1-16).  Donnha inġustizzja, imma m’għandniex ninterpretaw il-parabbola mill-kriterju ta’ salarju; pjuttost din trid turina x’inhuma l-kriterji ta’ Alla, li ma joqgħodx ikejjel il-merti tagħna iżda jħobbna bħala wliedu.  … Kompli aqra »

Papa Franġisku: ‘Il-merħba f’Marsilja hija messaġġ għall-Ewropa’

Pope Francis speaks with journalists aboard the papal plane  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pope Francis returned to Rome on Saturday evening at the conclusion of his two-day Apostolic Journey to Marseille.

He held his customary press conference with journalists aboard the papal plane, taking three questions.

Here follows a working English transcription and translation of the press conference:

Matteo Bruni – Director of the Holy See Press Office

Good evening, Your Holiness, good evening everyone… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Tinsewhomx il-foqra

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ katekeżi fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, jiġifieri ż-żelu appostoliku, illum se nieqfu fuq ix-xhieda ta’ San Danjel Comboni. Hu kien appostlu mimli żelu għall-Afrika. Fuq dawk il-popli kiteb: “ħadu pussess ta’ qalbi li tħabbat biss għalihom” (Kitbiet, 941), “immut bl-Afrika fuq xofftejja” (Kitbiet, 1441). Kemm hu sabiħ!… U lilhom qalilhom hekk: “L-isbaħ fost il-jiem tiegħi ikun dak li fih għad inkun nista’ nagħti ħajti għalikom” (Kitbiet, 3159)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Naf naħfer lil min għamilli d-deni?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jkellimna dwar il-maħfra (cfr Mt 18,21-35).  Pietru jistaqsi lil Ġesù: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?” (v. 21).  Fil-Bibbja, in-numru sebgħa hu numru li juri kompletezza. Hekk, Pietru qed jagħmel premessa ġeneruża ħafna bil-mistoqsija tiegħu. Iżda Ġesù jmur ‘lil hinn u jwieġeb:  ma ngħidlekx sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba” (v.22).  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Jien preżenti quddiem min fid-dinja jbati l-iżjed?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżijiet tagħna, inkomplu niltaqgħu max-xhieda appassjonati tat-tħabbira tal-Vanġelu. Niftakru li din hi serje ta’ katekeżi fuq iż-żelu appostoliku, fuq ir-rieda u anki l-ħeġġa interjuri biex immexxu ’l quddiem il-Vanġelu. Illum se mmorru l-Amerika Latina, preċiżament fil-Veneżwela, biex niltaqgħu mal-figura ta’ lajk, il-Beatu José Gregorio Hernández Cisneros. Twieled fl-1864 u rċieva l-fidi fuq kollox mingħand ommu, kif irrakkonta hu stess: “Ommi għallmitni l-virtù sa mill-benniena, rabbietni fl-għarfien ta’ Alla u tatni l-karità bħala gwida”… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Għinu jifhem fejn żbalja

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jkellimna dwar il-korrezzjoni fraterna (cfr Mt 18,15-20) li hi waħda mill-għola espressjonijiet tal-imħabba, u wkoll waħda mill-aktar impenjattivi għax mhux faċli tikkoreġi lill-oħrajn.  Meta ħuk fil-fidi jagħmillek tort, int, bla ebda sens ta’ korla, għinu, ikkoreġih: ngħinu bil-korrezzjoni.

Iżda sfortunatament, l-ewwel ħaġa li tinħoloq madwar min ikun żbalja hi z-zekzik u t-tkeskis, li bih kulħadd isir jaf bl-iżball, bid-dettalji kollha, minbarra min hu interessat!  … Kompli aqra »