Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Udjenza dwar il-Kongo: Mhux nisfruttaw, imma nimxu ’l quddiem flimkien

  Sala Pawlu VI, il-Vatikan

Katekeżi. Il-Vjaġġ Appostoliku fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fis-Sudan ta’ Isfel

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-ġimgħa li għaddiet żort żewġ pajjiżi Afrikani: ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u s-Sudan ta’ Isfel. Nirringrazzja lil Alla li tani li nagħmel dan il-vjaġġ, li ilu tant mixtieq. Żewġ “ħolmiet”: li nżur il-poplu tal-Kongo, ħarries ta’ pajjiż immens, pulmun aħdar tal-Afrika: flimkien mal-Amażonja, huma ż-żewġ pulmuni tad-dinja… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza: Il-ħajja hi ġest ta’ mħabba u stedina għall-imħabba

  Is-Sala Pawlu VI, il-Vatikan

Katekeżi. Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 3. Ġesù mgħallem tat-tħabbira

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Ħamis li għadda rriflettejna fuq Ġesù mudell tat-tħabbira, fuq il-qalb pastorali tiegħu dejjem miftuħa għall-oħrajn. Illum ejjew inħarsu lejh bħala mgħallem tat-tħabbira. Inħallu jmexxina l-episodju li fih hu jipprietka fis-sinagoga tar-raħal tiegħu, Nazaret. Ġesù jaqra silta mill-profeta Iżaija (ara 61:1-2) u mbagħad jgħaġġeb lil kulħadd bi “prietka” qasira ħafna, ta’ frażi waħda biss, frażi waħda biss… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Biex niksbu l-ħajja jeħtieġ naċċettaw l-isfida li nħallu warajna affarijiet oħra

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Mt 4:12-23) jirrakkonta s-sejħa tal-ewwel dixxipli li ħdejn l-għadira tal-Galilija, jitilqu kollox biex imorru wara Ġesù. Xi wħud minnhom kienu diġà ltaqgħu miegħu permezz ta’ Ġwanni l-Battista, u Alla nissel fihom iż-żerriegħa tal-fidi (ara Ġw 1:35-39). U issa Ġesù jerġa’ lura jfittixhom, hemm, fejn jgħixu u jaħdmu. Il-Mulej ifittixna dejjem; il-Mulej dejjem joqrob lejna, dejjem… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Alla jbati jara lil min jitlaq u, waqt li jibkih, iħobbu iżjed

  L-Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba lkoll!

L-Erbgħa li għaddiet bdejna serje ġdida ta’ katekeżi fuq il-passjoni tal-evanġelizzazzjoni, jiġifieri fuq iż-żelu appostoliku li għandu jħeġġeġ lill-Knisja u lil kull Nisrani. Illum ejjew inħarsu lejn il-mudell insuperabbli tat-tħabbira: Ġesù. Il-Vanġelu ta’ nhar il-Milied sejjaħlu l-“Verb ta’ Alla” (ara Ġw 1:1). Il-fatt li huwa l-Verb, jew aħjar il-Kelma, jurina aspett essenzjali ta’ Ġesù: hu dejjem f’relazzjoni, fi ħruġ, qatt iżolat, dejjem f’relazzjoni, fi ħruġ; fil-fatt, il-kelma teżisti biex tiġi trasmessa, ikkomunikata… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Aħna niġbdu lill-oħrajn lejn Ġesù jew lejna nfusna?

  Pjazza San Pietru, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (cfr Ġw 1, 29-34) itina x-xhieda ta’ Ġwanni l-Battista dwar Ġesù, wara li kien għammdu fix-xmara Ġordan.  Jgħid hekk: “Dan hu li għalih għidtilkom: warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli” (vv. 29-30)

Din id-dikjarazzjoni, din it-testimonjanza, tikxef l-ispirtu ta’ servizz ta’ Ġwanni.  Hu kien mistieden iħejji t-triq għall-Messija u għamel dan bis-saħħa tiegħu kollha.  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kull bniedem hu maħbub minn Alla

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum qed nibdew ċiklu ġdid ta’ katekeżi, iddedikat lil tema urġenti u deċiżiva għall-ħajja Nisranija: il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, jiġifieri ż-żelu appostoliku. Din hi dimensjoni vitali għall-Knisja: il-komunità tad-dixxipli ta’ Ġesù fil-fatt titwieled appostolika, titwieled missjunarja, mhux proselitista, u dan sa mill-bidu rridu niddistingwuh: li tkun missjunarju, li tkun appostoliku, tevanġelizza, mhuwiex l-istess bħal li tagħmel proselitiżmu, ħaġa ma għandha xejn x’taqsam mal-oħra… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Ejjew nagħmlu bħal Ġesù: naqsmu mal-oħrajn

  Pjazza San Pietru, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum qed niċċelebraw il-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej u l-Evanġelju jippreżentalna xena inkredibbli: hija l-ewwel darba li Ġesù qed jidher fil-pubbliku wara ħajja moħbija f’Nazaret; jasal fuq xatt ix-xmara Ġordan biex jitgħammed minn Ġwanni (Mt 3, 13-17).  Kien rit li bih in-nies kienu jindmu u jieħdu l-impenn li jikkonvertu; innu liturġiku jgħid li l-poplu kien imur biex jitgħammed “b’ruħ għerja u saqajn ħafja” – ruħ miftuħa, għerja, bla xejn mistur – jiġifieri bl-umiltà, b’qalb trasparenti.  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-persuni li jkollhom laqgħa vera ma’ Ġesù ma jibżgħux jiftħulu qalbhom

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Qabel ma nibda din il-katekeżi nixtieq li ningħaqdu ma’ dawk kollha li, hawn qrib tagħna, ġew isellmu lil Benedittu XVI, u li naħsbu fih, hu li kien mgħallem kbir ta’ katekeżi. Il-ħsieb mirqum u ġentili tiegħu ma kienx awtoreferenzjali, imma ekkleżjali, għax dejjem ried jakkumpanjana lejn il-laqgħa ma’ Ġesù Kristu. Ġesù, il-Mislub li rxoxta, il-Ħaj u l-Mulej, kien id-destinazzjoni li lejha l-Papa Benedittu mexxiena, billi qabdilna jdejna… Kompli aqra »

Benedittu “ħabib fidil tal-Għarus” li ntelaq f’idejn il-Missier – Il-Papa Franġisku

“Benedittu, ħabib fidil tal-Għarus, jalla l-hena tiegħek ikun sħiħ xħin tisma’ darba għal dejjem il-leħen tiegħu!”. Hekk għalaq l-omelija tiegħu l-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-funeral ta’ Benedittu XVI, li ntemmet ftit tal-ħin ilu.

Fil-preżenza ta’ mijiet ta’ saċerdoti konċelebranti u eluf ta’ fidili kemm quddiem il-Bażilika ta’ San Pietru u kemm minn madwar id-dinja kollha, il-quddiesa ppreseduta mill-Papa kienet iċċelebrata mill-Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Tieħu ħsieb b’għożża: dan huwa l-lingwaġġ ta’ Omm Alla

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżeież ħuti, il-jum it-tajjeb u s-sena t-tajba!

Il-bidu ta’ sena ġdida hu offrut lil Marija Santissma, li llum qed niċċelebrawha bħala Omm Alla. F’dal-ħin nitolbu bil-ħrara l-interċessjoni tagħha partikolarment għall-Papa Emeritu Benedittu XVI, li lbieraħ filgħodu ħalla din id-dinja. Ningħaqdu flimkien, b’qalb waħda u ruħ waħda, biex niżżu ħajr lil Alla għad-don ta’ dan il-qaddej fidil tal-Evanġelju u tal-Knisja.  Ftit ħin ilu fuq it-tv, fil-programm “A Sua immagine”, konna qed naraw l-attivitajiet kollha u l-ħajja tal-Papa Benedittu… Kompli aqra »