Il-Papa Franġisku

Il-Papa Franġisku: Ħallu ż-żgħożija tagħkom tkun rigal għal Ġesù

  Asunción, il-Paragwaj

In a message to a gathering of youth ministers in Paraguay, Pope Francis calls on young faithful to let Christ transform them, and to live their youth “as a gift for Jesus” and the world.

“Let Christ transform your natural optimism into authentic love; a love that knows how to sacrifice, that is sincere, real and genuine, so that your youth will be a gift for Jesus and for the world and you will be able to spend your life in a worthy and fruitful way.”

This was the encouragement Pope Francis sent to the XXI Latam Meeting of Caribbean and Latin American national youth ministry leaders, gathered in Asunción, Paraguay, July 15-20… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Titbegħedx mill-ferħ ta’ Kristu

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-Ħadd it-tajjeb.

Illum l-Evanġelju jgħidilna li Ġesù bagħat lid-dixxipli tiegħu għall-missjoni (ara Mk 6:7-13). Jibgħathom tnejn tnejn u jirrikmandalhom ħaġa importanti: biex jieħdu magħhom biss dak li hu neċessarju.

Nieqfu ftit fuq din ix-xena: id-dixxipli jintbagħtu flimkien u magħhom għandhom jieħdu biss dak li hu neċessarju.

L-Evanġelju ma nħabbruhx għal rasna, le: inħabbruh flimkien, bħala komunità u għalhekk hemm bżonn nagħrfu kif għandna nħarsu l-moderazzjoni: inkunu moderati fl-użu tal-affarijiet, naqsmu r-riżorsi mal-oħrajn, il-ħiliet u d-doni, u nirrinunzjaw għal kulma hu żejjed… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Il-Kattoliċi msejħin biex ifejqu ‘il-qalb feruta’ tad-demokrazija

Franġisku fi Trieste fl-okkażjoni tal-50 Ġimgħa Soċjali tal-Kattoliċi Taljani

  Pjazza Unità d'Italia, Trieste

Xtaqt nirringrazzja lill-Arċisqof għal ħafna raġunijiet, imma fuq kollox għal waħda: li ma tkellimx dwar ‘il-morda’… Semmiehom! Jafhom b’isimhom! Dan hu eżempju, għax il-karità hi konkreta, l-imħabba hi konkreta. Irrodd ħajr kbir lill-Arċisqof għal din id-drawwa. Kull persuna, f’saħħitha jew marida, kbira jew żgħira, kull persuna għandha d-dinjità.

Id-dinjità tidher fl-isem u huwa jaf l-isem. Sabiħ ħafna. Issa nawgura li din id-drawwa tibqa’ għax darba sibt kappillan ta’ parroċċa fuq il-muntanja – kellu tliet villaġġi – u għidtlu: “Imma kif jirnexxilek tiftakar l-ismijiet tan-nies kollha? … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Il-Mulej afda s-Saltna tiegħu f’idejn San Pietru

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum, solennità tal-Appostli Pietru u Pawlu, fl-Evanġelju Ġesù jgħid lil Xmun, li Hu stess kien tah l-isem ta’ Pietru: “Lilek nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet” (Mt 16,19). Din hi r-raġuni għala spiss lil San Pietru narawh b’żewġ imfietaħ kbar f’idejh, bħall-dik l-istatwa li tinsab hawn, f’dil-pjazza. Dawk l-imfietaħ jirrappreżentaw il-ministeru tal-awtorità li Ġesù afdalu f’idejh biex jaqdi lill-Knisja kollha… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Għandna dmir morali li nwaqqfu l-produzzjoni u t-traffikar tad-droga

Katekeżi fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar illeċitu tad-droga

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar illeċitu tad-droga

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum niċċelebraw il-Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar illeċitu tad-droga, imwaqqaf mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fl-1978. It-tema ta’ din is-sena hi Il-provi huma ċari: hemm bżonn ninvestu fil-prevenzjoni.

San Ġwanni Pawlu II afferma li “l-abbuż tad-droga jfaqqar kull komunità li fiha hu preżenti… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Fost provi u ‘maltempati’, inżomm ma’ Kristu?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-Ħadd it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-lum jippreżentalna lil Ġesù fuq id-dgħajsa flimkien mad-dixxipli fl-għadira ta’ Tiberijade. F’daqqa waħda tinqala’ tempesta kbira u d-dgħajsa tkun fil-periklu li tegħreq. Ġesù, li kien rieqed, qam, ordna lir-riħ biex jieqaf u kollox ikkalma (ara Mt 4: 35-41).

Imma fil-fatt Hu ma qamx, qajmuh! Kienu d-dixxipli maħkumin mill-biża’ li qajmuh. Lejliet filgħaxija kien Ġesù stess li qal lid-dixxipli biex jaqbdu d-dgħajjes u jaqsmu l-għadira… Kompli aqra »

Il-Papa: ‘Ilqgħu, ħeġġu, integraw u imxu mar-refuġjati’

At his weekly General Audience, Pope Francis urges compassion for “all those who are forced to flee their homes in search of peace and security.”

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Ahead of the UN’s World Refugee Day, which will be celebrated on the 20th June, Pope Francis has called for called for better treatment for refugees.

Speaking at the end of his weekly General Audience, the Pope called for the World Day to be “an opportunity to turn an attentive and fraternal gaze to all those who are forced to flee their homes in search of peace and security.”

“We are all called to welcome, promote, accompany and integrate those who knock on our doors,” the Pope added… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Is-Salmi, ‘it-talb ta’ Ġesù,’ huma għal kull staġun

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi. L-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. 4. L-Ispirtu jgħallem lill-Għarusa titlob. Is-Salmi, sinfonija ta’ talb fil-Bibbja

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Bi tħejjija għall-Ġublew li jmiss, għamilt stedina biex niddedikaw is-sena 2024 “lil
‘sinfonija’ kbira ta’ talb”. Bil-katekeżi tal-lum irrid infakkar li l-Knisja għandha diġà
sinfonija ta’ talb li l-kompożitur tagħha hu l-Ispirtu s-Santu, u dan hu l-Ktieb tas-Salmi… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Kunu żerriegħa ġenerużi u kunfidenti tal-Evanġelju

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju tal-Liturġija jkellimna dwar Alla permezz tat-tixbiha taż-żerriegħa (ara Mk 4:26-34). Ġesù juża din is-similitudni diversi drabi (ara Mt 13:1-23; Mk 4:1-20; Lq 8:4-15), u llum jagħmel dan billi jistedinna nirriflettu partikolarment dwar atteġġjament importanti marbut mat-tixbiha taż-żerriegħa, u l-atteġġjament hu l-istennija fiduċjuża.

Infatti, waqt iż-żergħa, minkejja li l-bidwi jferrex żerriegħa tajba u abbundanti, iħejji kemm iħejji l-art, il-pjanti ma jinbtux mill-ewwel: jieħdu ż-żmien u hemm bżonn il-paċenzja! … Kompli aqra »

Franġisku l-ewwel Papa li se jipparteċipa fis-Summit tal-G7

  Puglia, l-Italja

Illum waranofsinhar il-Papa Franġisku se jkun l-ewwel Papa fl-istorja li se jipparteċipa fis-Summit tal-G7, li qed jinżamm bħalissa fil-belt ta’ Borgo Egnazia, fir-reġjun Taljan tal-Puglia.

Stqarrija tal-Vatikan qalet li l-intervent tiegħu se jsir fis-Sessjoni ddedikata lill-Intelliġenza Artifiċjali (AI), tema li anki l-Knisja qed tħares lejha b’interess u serjetà.

Il-Grupp tal-aktar seba’ pajjiżi influwenti fid-dinja, taħt il-presidenza tal-Italja, qed jiltaqa’ bejn it-13 u l-15 ta’ Ġunju… Kompli aqra »