Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Udjenza: il-mewt hi passaġġ li jwassalna għand il-Mulej

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 16. “Sejjer inħejjilkom post” (ara Ġw 14:2). Ix-xjuħija, żmien indirizzat lejn il-milja.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wasalna issa fl-aħħar katekeżijiet iddedikati lix-xjuħija. Illum nidħlu fl-intimità kommoventi tat-tluq ta’ Ġesù minn mad-dixxipli tiegħu, li l-Vanġelu ta’ Ġwanni jirrakkontalna fil-wisa’. Id-diskors tat-tluq jiftaħ bi kliem ta’ faraġ u ta’ wegħda: “Tħallux qalbkom titħawwad!” (14:1); “Meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll” (14:3)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Inħarsu l-ġid li Alla fdalna f’idejna

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum Ġesù jkellem lid-dixxipli tiegħu biex iserrħilhom moħħhom minn kull biża’ u jistedinhom jishru. L-eżortazzjonijiet fundamentali li jindirizzalhom huma tnejn: l-ewwel waħda hi:” tibżgħu xejn, merħla ċkejkna” (Lq 12, 32); it-tieni “kunu lesti” (v.35).  “Tibżgħux” u “kunu dejjem lesti”. Dawn huma żewġ kelmiet fundamentali biex negħlbu l-biżgħat li xi minn daqqiet jipparalizzawna, u biex negħlbu t-tentazzjoni ta’ ħajja passiva, mitruħa… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza jiddeskrivi l-vjaġġ fil-Kanada bħala ‘pellegrinaġġ penitenzjali’

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi: Il-Vjaġġ appostoliku fil-Kanada

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq naqsam magħkom xi riflessjonijiet fuq il-vjaġġ appostoliku li għamilt fil-Kanada fil-jiem li għaddew. Kien vjaġġ differenti mill-oħrajn. Fil-fatt, il-motivazzjoni prinċipali kienet li niltaqa’ mal-popli indiġeni biex nesprimi lilhom il-qrubija tiegħi u n-niket tiegħi u nitlob maħfra – nitlob maħfra – għad-deni li sarilhom minn dawk l-Insara, fosthom ħafna Kattoliċi, li fil-passat ikkollaboraw mal-politika ta’ assimilazzjoni imposta u ta’ emanċipazzjoni tal-gvernijiet tal-epoka… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Ir-rebgħa hi marda perikoluża għas-soċjetà

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, wieħed raġel jagħmel din it-talba lil Ġesù: “Mgħallem għid lil ħija biex jaqsam il-wirt miegħi” (Lq 12:13). Din sitwazzjoni komuni ħafna, problemi bħal dawn huma ħaġa ta’ kuljum: kemm aħwa, kemm membri tal-istess familja, sfortunatament jiġġieldu u, forsi, lanqas ikellmu lil xulxin aktar minħabba l-wirt!

Fit-tweġiba li ta lil dak ir-raġel. Ġesù ma jidħolx fid-dettalji, imma jmur dritt lejn l-għerq tal-firdiet li jinħolqu mill-pussess tal-affarijiet, u jgħid bla tlaqliq: “Żommu bogħod minn kull regħba” (v. 15). X’inhi r-rebgħa? Hi l-kilba bla rażan għall-ġid materjali, li bniedem irid dejjem jistgħana. Hi marda li teqred lill-persuni, għax il-kilba li jkollok toħloq aktar dipendenza. Fuq kollox, min għandu ħafna qatt mhu kuntent: dejjem irid aktar, u għalih waħdu. Imma hekk m’għadux aktar ħieles: hu ggranfat, ilsir, ta’ dak li paradossalment kellu jservih biex jgħix liberu u hieni… Kompli aqra »

Se nitlaq mill-Kanada arrikkit ħafna mill-popli indiġeni – Il-Papa

Highlights: Meeting with a delegation of indigenous peoples

Ahead of his departure from Quebec, Pope Francis meets with a delegation of indigenous peoples to express appreciation for his welcome to Canada, saying that he hopes to have contributed to the path of reconciliation and healing.

“I bear in my heart the incomparable treasure of all those individuals and peoples who have left a mark on me; the faces, smiles and messages that remain with me; the unforgettable stories and natural beauties; the sounds, colors and emotions that touched me deeply.”

Pope Francis offered those heartfelt words of appreciation to the people of Canada, as he prepared to depart from Quebec to make a brief stop in the northernmost city of Iqaluit… Kompli aqra »

Il-Papa jasal f’Québec biex jippromwovi l-komunjoni mal-popli Indiġeni tal-Kanada

Pope Francis with the Governor General of Canada and an Indigenous leader  (Vatican Media)

The second leg of Pope Francis’ ongoing “Penitential Pilgrimage” has brought him to Québec City, where he will remain till Friday when he leaves for Iqaluit.

On Thursday evening, the Holy Father is scheduled to preside at Vespers with the Bishops, clergy, consecrated persons, seminarians and pastoral workers at the Notre Dame de Québec Cathedral… Kompli aqra »

Il-Papa fil-Kanada: Żommu ħaj l-imgħoddi tagħkom biex tipproteġu l-futur

During Mass celebrated at the Commonwealth Stadium in Edmonton on Tuesday – the feast day of Sts Joachim and Anne – Pope Francis reflects on the important role of grandparents in passing down the faith, and highlights the need to preserve the memory of those who preceded us.

Thousands of pilgrims welcomed Pope Francis as he joined their annual pilgrimage to the sacred shores of Lac Ste… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus iħeġġeġ biex nibdew il-ġurnata bil-Kelma t’Alla

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum itina xena domestika vivaċi b’Marta u Marija, żewġ aħwa li jilqgħu lil Ġesù bħala mistieden fid-dar tagħhom (ara Lq 10:38-42). Marta minnufih tmidd idejha biex tilqa’ lill-mistednin, filwaqt li Marija tintefa’ bilqiegħda f’riġlejn Ġesù biex toqgħod tisimgħu. Allura Marta ddur lejn l-Imgħallem u titolbu jgħid lil Marija biex tgħinha. It-tgemgima ta’ Marta ma tidhirx barra minn lokha; anzi nħossu li nistgħu ntuha raġun.  Madankollu Ġesù jweġibha: “Marta, Marta! … Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: Naraw u jkollna ħniena bħas-Samaritan it-Tajjeb

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-liturġija tal-lum jirrakkonta l-parabbola tas-Sammaritan it-Tajjeb (cfr Lq 10, 25-37); ikoll nafuha.  Fl-isfond hemm it-triq li minn Ġerusalemm tagħti għal Ġeriko, li fiha hemm raġel imsawwat sad-demm u li l-ħallelin serquh.  Saċerdot kien għaddej, jarah u ma jieqafx, ikompli triqtu’, l-stess jagħmel wieħed levita, jiġifieri bniedem responsabbli mill-kult fit-tempju.  “Iżda, Sammaritan – jgħidilna l-Evanġelju – li kien jivvjaġġa, meta wasal ħdejh, rah u ġietu ħniena minnu” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Id-dinja teħtieġ paċi mhux imsejsa fuq armi u biża’

  Il-Pjazza ta' San Pietru, il-Vatikan

Dear brothers and sisters, buongiorno!

In the Gospel of this Sunday’s liturgy, we read that “the Lord appointed seventy-two [disciples], and sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to come” (Lk 10:1). The disciples were sent two by two, not individually. To go on a mission two by two, from a practical point of view, would seem to bring more disadvantages than advantages… Kompli aqra »