L-Aħbarijiet

Għaliex l-arkanġli huma aktar minn messaġġiera tal-Mulej

On September 29th, the Church celebrates the archangels Michael, Gabriel, and Raphael. These are the “super angels” — the swiftest of them all. Like all angels, they are sent by God to the people: “Praise the Lord, you his angels, who mightily execute his word and obey his command.”

The archangels are the first of the spiritual creatures who proclaim how incredible God is… Kompli aqra »

Rispett lejn il-libertà tal-iskejjel tagħna u ta’ kull individwu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Arkanġli Mqaddsa

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju jintagħażel fil-festa tal-Arkanġli, San Mikiel, San Gabrijel u San Rafel, propju minħabba l-aħħar kelmiet ta’ Ġesù meta, biex jispjega li d-dixxipli għad ikunu xhieda tal-glorja tiegħu, isemmi wkoll l-anġli: “Fis- sewwa, fis-sewwa ngħidilkom għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla niżlin u telgħin fuq Bin il-bniedem” (Ġw 1:51).

L-anġli huma dawk li huma dejjem quddiem il-preżenza ta’ Alla… Kompli aqra »

L-Isqfijiet tar-Renju Unit dwar kwistjonijiet etiċi tal-vaċċin potenzjali tal-Covid-19

Il-Konferenza Episkopali tal-Isqfijiet tal-Ingilterra u Wales b'dikjarazzjoni dwar l-iżvilupp ta' vaċċin kontra COVID-19

Technician taħdem fuq vaċċin kontra l-COVID-19 f’laboratorju

Since the start of the Coronavirus outbreak, thousands of people have either fallen ill or lost their lives to this virulent virus. Medical services have also been stretched to their limits. Hopes are being pinned on the development of a vaccine to protect society from the disease.

Ethical issues

In a statement issued on Thursday, the Department of Social Justice of the Bishops Conference of England and Wales looks at the ethical issues surrounding the development and distribution of a vaccine… Kompli aqra »

Pospost il-ftuħ tal-iskejjel tal-Knisja

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija

Il‑Ministeru għall‑Edukazzjoni u x-Xogħol illum ħabbar li fl‑iskejjel tal‑istat, l‑edukaturi se jirritornaw fit-28 ta’ Settembru u li l‑istudenti tal‑età obbligatorja, jiġifieri studenti tal‑iskejjel primarji u sekondarji, se jirritornaw mis‑7 sal‑14 ta’ Ottubru. Is‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija rċieva wkoll talba mill‑Malta Union of Teachers biex isegwi l‑istess direzzjoni.

Ġie deċiż li l‑edukaturi tal‑iskejjel tal‑Knisja jirritornaw fl‑iskola tagħhom mid‑data li diġà kienet stabbilixxiet l‑iskola. Fiż‑żmien sakemm l‑istudenti jirritornaw l‑iskola, l‑edukaturi għandhom jiffamiljariżaw ruħħom mal‑protokolli li se jintużaw u jkomplu bil preparazzjoni u t‑taħriġ tagħhom għas‑sena skolastika… Kompli aqra »

Iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju jiċċelebra għeluq is-sena pastorali

  Iċ-Ċentru Vokazzjonijiet tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat

F’għeluq is-sena pastorali taċ-Ċentru Vokazzjonijiet tas-Seminarju, is-seminaristi organizzaw attivitajiet differenti għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ, li saru fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù.

L-attivitajiet intemmu b’laqgħa ta’ diskussjoni mal-Arċisqof Charles Scicluna li matulha ż-żgħażagħ iddiskutew temi attwali li jolqtuhom fil-ħajja ta’ kuljum, fosthom il-fidi llum, il-valur tal-ħajja u kif nagħrfu s-sejħa ta’ Alla.

Wara din id-diskussjoni l-Arċisqof iċċelebra quddiesa fil-ġonna tas-Seminarju li fiha ħadu sehem il-ġenituri taż-żgħażagħ u l-adolexxenti… Kompli aqra »

Inawgurata residenza għal ommijiet refuġjati li qed irabbu weħidhom lil uliedhom

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna inawgura r‑residenza Blessed Gerard li bdiet tilqa’ ommijiet refuġjati li qed irabbu weħidhom lil uliedhom. Il‑proġett twettaq mill‑Maltese Cross Corps u l-Malteser International tal-Ġermanja b’ħidma mal‑Kummissjoni Emigranti.

Ir‑residenza, li tinsab fi Gwardamanġa, tilqa’ fiha tliet familji li għandhom kmamar individwali u faċilitajiet oħra komuni fosthom kamra tal‑ikel, kċina u play area. L‑għan tal‑proġett hu li jipprovdi akkomodazzjoni u ħtiġijiet bażiċi oħra, u jgħinhom jintegraw u jkunu indipendenti… Kompli aqra »

Il-Papa: ‘L-uniku mod biex noħorġu minn din il-kriżi huwa li ningħaqdu flimkien’

Għeżież ħuti, donnu t-temp ma tantx hu tajjeb, imma xorta nagħtikom l-għodwa t-tajba!

Biex noħorġu aħjar minn kriżi bħal din ta’ żmienna, li hi kriżi tas-saħħa u fl-istess ħin kriżi soċjali, politika u ekonomika, kull wieħed u waħda minna hu msejjaħ jagħmel il-parti tiegħu ta’ responsabbiltà, jiġifieri jaqsam fir-responsabbiltajiet. Jeħtieġ inwieġbu mhux biss bħala individwi, imma anki fil-grupp ta’ appartenenza tagħna, fir-rwol li għandna fis-soċjetà, bil-prinċipji tagħna u, jekk nemmnu, bil-fidi f’Alla… Kompli aqra »

“L-ewtanasja hija reat kontra l-ħajja tal-bniedem; inkurabbli ma jfissirx tmiem il-kura”

On Tuesday, the Congregation for the Doctrine of the Faith announced the publication of a Letter approved by Pope Francis on 25 June and entitled Samaritanus bonus (“The Good Samaritan”): On the Care of Persons in the Critical and Terminal Phases of Life”. It bears 14 July as its publication date, in honor of St Camillus de Lellis, the patron saint of the sick, hospitals, nurses, and physicians… Kompli aqra »