L-Aħbarijiet

Ħatriet ġodda: kappillan għal Pembroke, chaplain għall-Junior College u Direttur Nazzjonali tal-Abbatini

Dun Aayrton Muscat Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Pembroke

L-Arċisqof Charles Scicluna qed jafda il-ħidma pastorali tal-parroċċa ta’ Kristu Rxoxt f’Pembroke f’idejn Dun Aayrton Muscat biex ikun il-kappillan il-ġdid tagħha.

Dun Aayrton Muscat twieled fis-26 ta’ Novembru 1992. Irċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-Iskola Primarja tal-Imtarfa, fil-Kulleġġ San Elija f’Santa Venera, fil-Junior College u l-Higher Secondary. Huwa kompla l-istudji terzjarji fil-Filosofija u t-Teoloġija fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta… Kompli aqra »

L-Arċisqof jieħu sehem fis-Sinodu tal-Isqfijiet fil-Vatikan

L-Arċisqof Charles Scicluna ħalla Malta dalgħodu sabiex jieħu sehem fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar is-Sinodalità li se jsir fil-Vatikan bejn l-4 u d-29 ta’ Ottubru 2023.

Waqt dan is-Sinodu, fejn se jiġu diskussi l-qofol tal-ħajja u l-missjoni tal-Knisja, se jieħdu sehem 464 persuna, li huma kardinali, isqfijiet, saċerdoti, reliġjużi u anke lajċi. Dan is-Sinodu qed jitqies bħala pass importanti għall-Knisja Kattolika għaliex, għall-ewwel darba, il-lajċi rġiel u nisa se jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ… Kompli aqra »

“Laudate Deum” – L-Eżortazzjoni l-ġdida tal-Papa Franġisku

Id-dokument il-ġdid tal-Papa dwar l-ambjent, li se jiġi ppubblikat fl-4 ta’ Ottubru se jkun jismu Laudate Deum, li tfisser “Faħħru lil Alla”.

Il-Papa żvela l-isem tal-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu waqt laqgħa mar-retturi tal-universitajiet tal-Amerika Latina fil-21 ta’ Settembru, għalkemm id-diskors ġie ppubblikat it-Tnejn waranofsinhar.

Huwa u jitkellem dwar l-ambjent u l-“kultura tal-iskart”, il-Papa Franġisku qal li l-ittra ġdida tiegħu dwar dan is-suġġett se jkun jisimha Laudate Deum u se tkun “ħarsa lejn dak li seħħ u lejn dak li għandu jsir”… Kompli aqra »

20,000 student u edukatur lura fl-iskejjel tal-Knisja

Bidu tas-sena skolastika 2023-2024

L-iskejjel tal-Knisja reġgħu fetħu l-bibien tagħhom għal sena skolastika ġdida. Madwar 17,000 student u 3,000 edukatur qed jingħaqdu f’dawn il-jiem f’waħda mill-55 skola tal-Knisja fil-livelli ta’ kindergarten, primarja, sekondarja u s-sitt sena post-sekondarja. Fost dawn, madwar 2,000 student u 140 edukatur li se jidħlu f’dawn l-iskejjel għall-ewwel darba.

Bi tħejjija għal din is-sena, is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija organizza żewġ laqgħat bejn l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, iċ-chaplains tal-iskejjel, u l-edukaturi li qed jibdew jagħtu servizz fi skola tal-Knisja… Kompli aqra »

Soup kitchen tappella għall-għajnuna biex tkompli sservi ikel lil 150 persuna kuljum

Ritratt: Fondazzjoni Dar il-Hena

It-tmexxija tas-soup kitchen li topera minn Dar Papa Franġisku f’Birkirkara, li sservi lil 150 persuna ta’ kuljum, qed tappella għall-għajnuna biex tkun tista’ tlaħħaq mad-domanda dejjem ikbar.

Il-Fondazzjoni Dar il-Hena, li tmexxi din id-Dar, qed tappella għall-voluntiera li lesti jaqsmu ftit sigħat fil-ġimgħa biex jgħinu fil-preparazzjoni tal-ikel, fit-tindif kif ukoll fit-tqassim tal-ikel lill-persuni li jirrikorru għall-ikel.

“Il-kontribut tiegħek jagħmel differenza kbira,” iddikjarat il-Fondazzjoni Dar il-Hena, li fissret il-ħidma tal-voluntiera bħala vjaġġ li jippremja lil dawk li jaqsmu ħinhom mal-oħrajn fil-bżonn… Kompli aqra »

The letter: A message for our earth

Attività li tfakkar ix-Xahar tal-Ħolqien 2023

Il-Kummissjonijiet Interdjoċesana Ambjent u Ġustizzja u Paċi, f’kollaborazzjoni mal-Patrijiet Franġiskani, se jorganizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2023. Permezz ta’ din l-attivitá, se jkunu qed jingħaqdu ma’ numru ta’ Knejjes Insara madwar id-dinja kollha li bejn l-1 ta’ Settembru u l-4 t’Ottubru ta’ kull sena jfittxu li jqajjmu kuxjenza favur l-għożża tal-Ħolqien.

F’Malta, din is-sena, l-attività se tkun ibbażata fuq id-dokumentarju “The Letter: A Message for our Earth”… Kompli aqra »

Papa Franġisku: ‘Il-merħba f’Marsilja hija messaġġ għall-Ewropa’

Pope Francis speaks with journalists aboard the papal plane  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pope Francis returned to Rome on Saturday evening at the conclusion of his two-day Apostolic Journey to Marseille.

He held his customary press conference with journalists aboard the papal plane, taking three questions.

Here follows a working English transcription and translation of the press conference:

Matteo Bruni – Director of the Holy See Press Office

Good evening, Your Holiness, good evening everyone… Kompli aqra »

Il-Papa: L-għażla li wieħed jemigra jew jibqa’ f’pajjiżu huwa dritt fundamentali tal-bniedem

Pope Francis hugs migrant in Ħal Far after hearing stories of survival. Photo: Archdiocese of Malta – Ian Noel Pace

Following the recitation of the Angelus prayer on 24 September, Pope Francis marked World Migrant and Refugee Day, echoing his message on the fundamental importance of the right to choose whether to migrate or to stay in one’s homeland.

The theme for this year’s celebration, “Free to choose whether to migrate or to stay,” underscores the critical need for migration to be a voluntary and dignified choice, rather than a desperate necessity… Kompli aqra »

Is-Sinodu se jinkludi pellegrinaġġ għall-parteċipanti u talb għall-migranti u r-refuġjati

Synod organizers on Thursday released the calendar of events for the General Assembly of the Synod, which will be held at the Vatican from 4-29 October.

Among the notable features on the schedule will be a pilgrimage for participants, set for the afternoon of 12 October; details of the pilgrimage have yet to be determined.

On the evening of Thursday, 19 October, Pope Francis will lead a Prayer for Migrants and Refugees, which will take place in St Peter’s Square… Kompli aqra »

Il-Patrijiet Minuri Konventwali jiċċelebraw il-Kapitlu Provinċjali

Bejn il-11 u l-15 ta’ Settembru 2023, il-Provinċja Maltija ta’ San Pawl Appostlu tal-Patrijiet Minuri Konventwali ċċelebrat il-31 Kapitlu Provinċjali Ordinarju (l-ewwel parti) fiċ-Ċentru Kulturali Franġiskan, Birkirkara. 

Il-Kapitlu, bit-tema: “Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida” (Is 43:19), fetaħ b’ġurnata ta’ talb u bil-għajnuna ta’ Don Luigi Maria Epicoco l-patrijiet irriflettew fuq l-attwalità tal-profezija ta’ Isaija. Miġburin flimkien f’Birkirkara, il-patrijiet talbu flimkien u komplew jirriflettu u jiddixxernu fuq dak li ħareġ mill-erba’ Assemblei preparatorji li kellhom fix-xhur li għaddew rigward il-ħajja tal-Provinċja. 

F’dan il-Kapitlu, ippresedut mill-Ministru Ġenerali tal-Ordni Patri Carlos Alberto Trovarelli u fil-preżenza tal-Assistent Ġenerali Patri Giovanni Voltan, saru wkoll l-elezzjonijiet tal-Ministru Provinċjali u tad-Definitorju tiegħu… Kompli aqra »