L-Aħbarijiet

L-applikazzjoni emendata għal kafetterija fil-parroċċa ta’ Raħal Ġdid teskludi tisjir fuq il-post

Il‑Parroċċa ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid se temenda l‑applikazzjoni tal‑ippjanar tagħha għal kafetterija żgħira fuq il‑bejt tal‑knisja sabiex tispeċifika li ebda ikel ma jista’ jissajjar fuq il‑post.

Wara diskussjonijiet li saru bejn l‑Arċidjoċesi ta’ Malta u l‑kappillan Dun Marc André Camilleri, intlaħaq qbil li minflok liċenzja ta’ 4D, il‑parroċċa tapplika għal liċenzja ta’ 4C li ma tippermettix li jsir tisjir fuq il‑post… Kompli aqra »

Inawgurat iċ-Ċentru Caravaggio fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

Ritratt: Arċidjoċesi ta’ Malta – Ian Noel Pace

L-inawgurazzjoni taċ-Ċentru Caravaggio saret fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta, fil-preżenza tal-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna.

Iċ-Ċentru Caravaggio, li jinsab fi ħdan il-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta, ġie inawgurat bħala parti minn proġett b’investiment ta’ aktar minn €2.1 miljun kofinanzjat mill-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali.

L-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-għan taċ-Ċentru Caravaggio jmur ‘lil hinn mill-valur estetiku għaliex apparti li joħroġ il-kobor tal-artist, il-proġett hu mod kif l-arti twassal għat-triq tal-verità u t-tjubija… Kompli aqra »

Live: Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali – 13 ta’ April 2024, 9:30am

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Caritas Europe: X’hemm ħażin fil-Patt tal-Migrazzjoni tal-UE?

Migrants

Today’s European Parliament plenary vote on the EU Pact on Migration and Asylum marks the end of lengthy negotiations to reform the European rules on asylum. Caritas Europa is concerned about its potential negative impact on thousands of people’s lives, as the new rules clearly limit access to protection for those in need.

Regretfully, the Pact failed to reform the dysfunctional Dublin system, which makes the EU country where an asylum seeker first arrives responsible for processing the asylum claim… Kompli aqra »

L‑ordinazzjoni ta’ erba’ djakni ġodda

L‑Arċisqof Charles Scicluna se jordna erba’ djakni ġodda nhar is‑Sibt li ġej, 13 ta’ April 2024. L-erba’ djakni huma s‑seminarist Matthew Sammut mill-Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt f’Pembroke; Johan Bugeja, Salesjan ta’ Don Bosco; u żewġ studenti tal-Institute for World Evangelisation – ICPE Mission: Tian Ci Shawn Dominic Wong minn Singapore u Jerome Savioraj Barnabas mill-Indja.

Il‑quddiesa se ssir fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann fil‑Belt Valletta, fid‑9:30am… Kompli aqra »

Il-COMECE bi stqarrija dwar l-inklużjoni tal-abort fil-Lista tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali

Ahead of the vote by the European Parliament on the Resolution for the ‘Inclusion of the right to abortion in the EU Charter of Fundamental Rights’ (2024/2655 RSP), scheduled for Thursday, 11 April 2024, the Presidency of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) has issued the following statement.

Yes to the promotion of women and to the right to life, no to abortion and ideological imposition

The promotion of women and their rights is not related to the promotion of abortion… Kompli aqra »