L-Aħbarijiet

“Alla jimxi mal-poplu tiegħu”: Titħabbar it-tema għall-Ġurnata Dinjija għar-Refuġjati 2024

The Vatican’s Dicastery for Promoting Integral Human Development has announced the theme for the 110th World Day of Migrants and Refugees.

The theme for this year’s World Day – which will be celebrated on Sunday, 29 September 2024 – will be “God walks with His people”.

A Church on the move

Ahead of that date, Pope Francis will release a message.

In a press release, the Dicastery said that this message would “address the itinerant dimension of the Church”, with “a particular focus on our migrant brothers and sisters”, who represent “a contemporary icon of the journeying Church.”

It is a path to be undertaken in a synodal way,” the statement continues, “overcoming all threats and obstacles, in order to reach our true homeland together.  During this journey, wherever people find themselves, it is essential to recognize the presence of God who walks with His people, assuring them of His guidance and protection at every step.  Yet it is equally essential to recognize the presence of the Lord, Emmanuel, God-with-us, in every migrant who knocks at the door of our hearts and offers an opportunity for encounter.”

110 years of the World Day

The World Day of Migrants and Refugees is observed every year on the last Sunday of September… Kompli aqra »

Ħsieb mill-Arċisqof: għażliet ta’ għerf u għaqal

Riflessjoni għar-Randan 2024

Matul l-2024, l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qed iħeġġu sabiex bħala pajjiż u Nsara, nirriflettu fuq il-ħames doni mingħand il-Mulej li l-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila jfakkarna fihom fl-Innu Malti: id-dehen, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem. Dan hekk kif din is-sena, Malta tagħlaq 60 sena indipendenti u 50 sena repubblika.

Għar-Randan ta’ din is-sena 2024, qed nipproponi li nirriflettu fuq ħames doni, valuri, li Dun Karm Psaila, il-poeta nazzjonali, nissel u fakkarna fit-tieni strofa tal-Innu Malti… Kompli aqra »

Mitt sena ilu l-Bambino Gesù sar l-isptar tal-Papa

The Bambino Gesù Hospital, a reference point for paediatric assistance worldwide, was donated to the Vatican 100 years ago on 20 February. We look back at the hospital’s history and the paternal relationship the Holy Father has with the Rome institution that is known as “the Pope’s Hospital”.

In 1869, Duchess and Duke Scipioni founded the Bambino Gesù paediatric hospital. Their house in the centre of Rome and its 12 beds became the city’s first hospital dedicated to children… Kompli aqra »

Dehra ġdida u bi ħsieb spiritwali għall-knisja ta’ Kristu Rxoxt f’Pembroke

Proġett li ħa diversi snin ta’ ppjanar u xhur ta’ ħidma wassal biex il-Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt f’Pembroke issa qed tgawdi minn dehra ġdida bħala parti minn proġett li għandu ħsieb profond li jgħaqqad ir-rakkonti u s-simboliżmi Bibbliċi mal-ħajja ta’ kuljum.

Fil-qofol tal-proġett hemm it-Tabernaklu, li jinsab fiċ-ċentru tal-Knisja. Mal-bibien tat-tabernaklu se jiġu skolpiti għamla ta’ taraġ tal-bronż li jissimbolizza r-rakkont ta’ Natanjel, fejn Kristu qallu: “Għad tara ħwejjeġ ikbar minn dawn, għad tara s-sema miftuħ, u l-anġli ta’ Alla telgħin u neżlin fuq Bin il-Bniedem.”

It-Tabernaklu jinsab f’ċirku tal-irħam ta’ lewn kaħlani, li jissimbolizza l-univers, u jagħti sens tal-infinit u ta’ misteru, bħalma l-bniedem ma jistax jifhem il-misteru tal-Ewkaristija… Kompli aqra »

Taħditiet dwar il-liżar ta’ Turin fil-Knisja ta’ Baħar iċ-Ċagħaq

Replika tal-Liżar ta’ Turin

Il-Patrijiet Franġiskani tal-Knisja ta’ Santa Marija tal-Anġli f’Baħar iċ-Ċagħaq jistiednu lil kulħadd għal katekeżi mifruxa fuq erba’ laqgħat immexxijin minn Prof. Paul Pace.

Is-suġġett ta’ din il-katekeżi għal matul ir-Randan hu l-Liżar ta’ Turin li jinsab fil-Katidral ta’ San Ġwann Battista, u li tiegħu ġiet esposta replika fil-Knisja ta’ Baħar iċ-Ċagħaq. Hu liżar tal-għażel li juri x-xbieha ta’ raġel li sofra trawma fiżika konsistenti mat-tislib… Kompli aqra »

Il-Jum Dinji għall-Ġustizzja Soċjali: Għaliex ninsabu hawn jekk mhux biex inservu lill-umanità?

On World Day of Social Justice, the CIDSE Secretary General reminds us that every decision we take and every new policy that is implemented have an impact on the lives and livelihoods of others, and that the crises we face today are interconnected.

Social Justice means equality and dignity for all. It means a system is put in place not only to protect but to aid choices people make, as well as to create an environment that keeps them safe and helps them flourish… Kompli aqra »

Jitnieda l-proġett ‘Mumenti’ tal-Azzjoni Kattolika f’Malta

Is-Sibt 17 ta’ Frar tnieda l-proġett Mumenti, megħjun mill-Kunsill Malti għall-Arti, permezz ta’ nofs ta’ nhar seminar bejn il-persuni li jokkupaw kariga ta’ tmexxija fid-diversi friegħi u gruppi tal-Azzjoni Kattolika Maltija. 

F’dan is-seminar, madwar 40 persuna ta’ etajiet li jvarjaw bejn l-20 u s-70 sena li ġejjin minn sezzjonijiet differenti tal-għaqda, iltaqgħu flimkien fil-Parroċċa tal-Iklin għal mument organizzat biex jgħin lil dawn il-persuni mhux biss ikomplu jsiru jafu lil xulxin, iżda biex ikomplu jesprimu s-sabiħ u l-isfidi li jaffaċċjaw fil-missjoni tagħhom u biex ikunu wkoll ta’ sapport għal xulxin.  … Kompli aqra »

Ritratti: Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

  Ħaż-Żabbar

Nhar il-Ħadd 18 ta’ Frar 2024 sar il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies li jsir ta’ kull sena fit-toroq ta’ Ħaż-Żabbar fl-ewwel Ħadd tar-Randan. Wara l-pellegrinaġġ saret quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna.

Fi tmiem l-omelija, l-Arċisqof talab lill-Madonna tal-Grazzja “tbierek lil pajjiżna u tnissel fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna l-barkiet tad-dehen, tal-ħniena, tas-saħħa, tal-għaqda u s-sliem.”

Aktar ritratti Kompli aqra »

Ħames barkiet għal pajjiżna

Ittra Pastorali għar-Randan 2024

L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Għar‑Randan ta’ din is‑sena, aħna l‑Isqfijiet qed nipproponu biex bħala pajjiż u bħala Nsara nirriflettu fuq il‑ħames doni mingħand il‑Mulej li l‑poeta nazzjonali Dun Karm Psaila jfakkarna fihom fl‑Innu Malti: id‑dehen, il‑ħniena, is‑saħħa, l‑għaqda u s‑sliem.

“Mexxini fis‑sewwa tiegħek”

L‑ewwel don hu d‑dehen: il‑kapaċità li wieħed jifhem, jagħraf u jiddeċiedi li jagħżel it‑tajjeb mill‑ħażin. Fl‑ewwel Ħadd tar‑Randan, nitolbu fis‑Salm: “Triqatek, Mulej, għarrafni… Kompli aqra »