L-Aħbarijiet

Titwaqqaf il-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi flimkien mal‑Ministru għall‑Wirt Nazzjonali, l‑Arti u l‑Gvern Lokali Jose Herrera ppresedew għall‑iffirmar tat‑twaqqif tal‑Fondazzjoni tal‑Knisja tal‑Ġiżwiti.

Il‑Knisja taċ‑Ċirkonċiżjoni tal‑Mulej, magħrufa bħala l‑Knisja tal‑Ġiżwiti, hija waħda mill‑eqdem knejjes fil‑Belt Valletta, u waħda mill‑akbar fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Il‑Knisja kienet oriġinarjament inbniet bejn l‑1593 u l‑1609 mill‑Ordni tal‑Ġiżwiti. Il‑Knisja tinkludi xogħlijiet ta’ arti ta’ Mattia Preti, Giovanni Battista Caracciolo, Stefano Erardi u Alessio Erardi fost oħrajn, u l‑artal titulari huwa magħmul minn Filippo Paladini… Kompli aqra »

L-istatwi tal-Appostli fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Is-sett tal-istatwi tal-fidda tal-Appostli li darba kienu jappartjenu lill-Konkatidral ta’ San Ġwann irritornaw fl-istess Knisja fuq l-artal maġġur li għalihom kienu maħluqa. L-istatwi se jibqgħu esebiti sal-31 ta’ Lulju fl-okkażjoni tal-20 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Fondazzjoni.

Cynthia de Giorgio, il-Kap Eżekuttiv u Kuratur, qalet: “Din l-okkażjoni se tkun opportunità unika biex naraw dawn l-istatwi fil-kuntest oriġinali tagħhom. Kienu ġew speċifikament ikkummissjonati biex isebbħu l-artal maġġur u biex jikkumplimentaw il-kumpless barokk kollu tal-Knisja Konventwali tal-Kavallieri ta’ Malta… Kompli aqra »

Ġid b’abbundanza – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Li kieku dan il-miraklu Ġesù għamlu llum, bil-mezzi ta’ komunikazzjoni li għandna, kien ikun wieħed mill-iktar li jissemma ma’ kulħadd u kullimkien – kif jista’ jkun li b’ħames ħobżiet u żewġ ħutiet titma’ ħamest elef ruħ? Kien jiġri, bħalma kultant ġara fi żmien Ġesù, li ħafna jieqfu fuq dak li jistagħġbu bih – miraklu, xi ħaġa kbira – imma mbagħad jitilfu dak li hu l-iktar importanti u essenzjali… Kompli aqra »

“Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien”

Il-messaġġ tal-Papa Franġisku fl-ewwel Jum DInji tan-Nanniet u l-Anzjani

 Għeżież nanniet!

“Jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien” (cfr Mt 28,20) hi l-wegħda li għamel il-Mulej lid-dixxipli qabel ma tela’ s-sema u li llum itennieha lilek, għażiż nannu, għażiża nanna.  Lilek.  “Jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien” huwa wkoll kliem li bħala Isqof ta’ Ruma u anzjan bħalek nixtieq ngħidlek fl-okkażjoni ta’ dan l-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani:  il-Knisja kollha hi qribek – biex ngħiduha aħjar, tinsab qribna; tieħu ħsiebek, tixtieqlek il-ġid u ma tridx tħallik waħdek! … Kompli aqra »

Sistema ġdida ta’ dawl mal-faċċata tal-Kurja tal-Arċisqof

Wara x-xogħol ta’ restawr tal-faċċata ewlenija tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, ġiet inawgurata sistema ġdida ta’ dawl. Din ikkoinċidiet mal-festa ta’ San Kalċedonju li qed tiġi ċċelebrata llum (24 ta’ Lulju) u li l-fdalijiet tiegħu jinsabu fil-kappella tal-Kurja. Ġie inawgurat ukoll ir-restawr li sar fuq il-ħajt tal-ġenb tal-Kurja fi Triq Oliver Friggieri, li sa ftit ilu kienet Triq l-Argotti.

Il‑binja tal‑Kurja tal‑Arċisqof, li għandha faċċata ewlenija wiesgħa u tħares fuq Pjazza San Kalċedonju, qabel kienet magħrufa bħala Casa della Madonna di Manresa u oriġinarjament kienet dar tal‑irtir b’sular wieħed b’limitu ta’ għoli sa 24 palmi, kif kien ġie deċiż mill‑Ordni tal‑Kavallieri ta’ San Ġwann fl‑1744… Kompli aqra »

Jitlesta l-proġett ta’ restawr tal-oratorju fil-Konkatidral u l-ftuħ tal-Caravaggio Wing

Il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann inawgurat it-tmiem tar-restawr estensiv tal-oratorju u l-ftuħ tal-‘Caravaggio Wing’, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

Iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni saret l-Erbgħa 21 ta’ Lulju 2021 u ġiet indirizzata mill-E.T. Mons. Arċisqof ta’ Malta, Charles Jude Scicluna; l-Onor. José Herrera, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali; l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, u Prof. Mons. Emmanuel Agius, President tal-Fondazzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa mnikket bit-telf ta’ ħajjiet fl-Iraq

“His Holiness Pope Francis was deeply saddened to learn of the loss of life in the explosion at the Al-Wuhailat market in Baghdad”.

This was how the telegram sent by Cardinal Secretary of State Pietro Parolin on behalf of Pope Francis to the Apostolic Nuncio in Iraq, Archbishop Mitja Leskovar, began.

The telegram continued: “He sends condolences to the families and friends of those who have died, entrusting their souls to the mercy of Almighty God”… Kompli aqra »

Inawgurat ir-restawr tal-koppla tal-Bażilika ta’ Sant’Elena

Tlesta l‑proġett ta’ konservazzjoni u restawr tat‑tmien pitturi fuq il‑ġebla tal‑koppla tal‑Bażilika Minuri ta’ Sant’Elena f’Birkirkara. Dan il‑proġett sar b’investiment ta’ €162,000, li 80% minnhom kienu kofinanzjati minn fondi tal‑Unjoni Ewropea. Il‑proġett ġie inawgurat illum mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi u mis‑Segretarju Parlamentari għall‑Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Preżenti wkoll is‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross, u l‑Prepostu Mons. Paul Vella.

Ix‑xogħol ta’ restawr fuq il‑pitturi tal‑artist Taljan Virginio Monti sar wara studju tekniku dettaljat… Kompli aqra »

WHO/UNICEF: It-tilqim lit-tfal imxekkel mill-COVID-19

An estimated 23 million children missed out on basic vaccines through routine immunization services last year, a figure representing 3.7 million more than in 2019, say the UN Children’s Fund and the World Health Organization.

Many of these children – up to 17 million – likely did not receive any vaccine throughout the year, resulting in the exacerbation of already present inequalities in access to vaccines… Kompli aqra »