L-Aħbarijiet

Luminous Kindness – Imnedija l-pubblikazzjoni uffiċjali taż-żjara tal-Papa f’Malta

L‑Arċisqof Charles Scicluna nieda l‑pubblikazzjoni uffiċjali tal‑Vjaġġ Appostoliku tal‑Papa Franġisku f’Malta. Din tinkludi sensiela ta’ ritratti mill‑isbaħ li saru waqt din iż‑żjara li saret fit‑2 u t‑3 ta’ April.

Il‑ktieb ġie ppubblikat minn Beacon Media Group, il‑kumpanija li tiġbor fi ħdanha lil Newsbook, 103 Malta’s Heart u Media Centre. B’168 paġna, il‑ktieb bl‑isem Luminous Kindness jinkludi wkoll id‑diskorsi u t‑talb li sar waqt iż‑żjara tal‑Papa f’għadd ta’ postijiet f’Malta u Għawdex… Kompli aqra »

Quddiesa fis-solennità tal-martirju ta’ San Pietru u San Pawl – 29 ta’ Ġunju 2022, 9:30am

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina
Mnarja Pietru u Pawlu

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Interessat fl-etika fin-negozju jew fl-ambjent?

The Professional Ethics Platform at the University of Malta is offering two inter-disciplinary postgraduate programmes coming October 2022.

The M.A. in Business Ethics aims to introduce candidates to the important ethical issues, concepts and theories linked to the context of business activities and related economic environments. The Master is an inter-faculty project—offered by the Faculty of Theology, in collaboration with the Faculty of Economics, Management and Accountancy (FEMA) and the Faculty of Laws—and brings together the fields of business studies, marketing, public policy, philosophical ethics, law, and moral theology… Kompli aqra »

Mijiet jilqgħu mill-ġdid lir-Redentur fit-toroq tal-Isla

Mijiet ta’ devoti l-Ħadd filgħaxija ħonqu t-toroq tal-Isla u mxew mal-purċissjoni bix-xbieha ta’ Ġesù Redentur. Din il-purċissjoni reġgħet ħarġet wara nuqqas ta’ tliet snin minħabba l-pandemija tal-Covid-19.

Il-purċissjoni saret wara l-quddiesa tas-6pm fil-Bażilika ta’ Marija Bambina fl-Isla mmexxija mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna.

Waqt il-pellegrinaġġ sar talb għall-pajjiż, għall-Knisja u għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Sors: Newsbook.com.mt Kompli aqra »

12-il resident temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga ta’ Caritas

  Iċ-Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ

Iċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni ta’ 12-il resident li lestew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga, organizzata minn Caritas Malta u li saret ilbieraħ filgħaxija fiċ-Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas f’Ħaż-Żebbuġ. It-tema taċ-ċerimonja ta’ din is-sena kienet: ‘Inħarsu ’l Quddiem’, b’referenza għall-pandemija imma wkoll għall-għanijiet li ta’ kuljum irridu naħdmu għalihom sabiex jagħtu sens lil ħajjitna.

Fil-messaġġ tiegħu, l-Arċisqof Charles Scicluna qal li “waħda milll-affarijiet li tolqotni meta nisma’ l-esperjenzi tar-residenti hawnhekk hija kemm jitkellmu mill-qalb u kemm japprezzaw il-fatt li din il-mixja għallmithom mod ġdid kif jaħsbu u jħobbu”… Kompli aqra »

“Għandu jkollna qalb ħelwa u umli” – L‑Arċisqof f’Jum il-Gradwazzjoni ta’ Caritas Malta

12-il persuna jiggradwaw mill-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga

  Iċ-Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-ewwel nett nixtieq insellem lil kull wieħed u waħda minnkom b’mod speċjali lilek Eċċ. President tar-Repubblika, lill-Onorevoli Ministri, grazzi ħafna tal-preżenza ġentili tagħkom. Imma tislima kbira ħafna tmur lill-istaff kollu tal-Caritas. Grazzi ħafna lilek, Anthony, tal-kliem tiegħek ċar ħafna li hemm bżonn naħsbu ħafna fuqu. Imma grazzi anke lilek Dun Charles Cordina, li naf kemm hi għal qalbek il-missjoni li twassal il-qalb tal-Knisja f’tant ambjenti li aħna qaddejja tagħhom… Kompli aqra »

L-Isqfijiet Amerikani jilqgħu d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema Amerikana li l-abort mhux se jibqa’ dritt kostituzzjonali

“This is a historic day in the life of our country,” reads a statement from the United States Conference of Catholic Bishops, in response to the decision by the US Supreme Court to overturn controversial rulings on abortion that had effectively permitted abortion on demand throughout the country.

On Friday, the Court released its decision in the case of Dobbs v Jackson Women’s Health Organization, ruling that the US Constitution does not protect a so-called “right” to abortion… Kompli aqra »

Filmat: Familji Maltin qed jirrappreżentaw lill-Knisja f’Malta f’Ruma

Il-Familja Cassar u Claudio Laferla f’Ruma

Żewġ familji Maltin bħalissa jinsabu f’Ruma biex jirrappreżentaw lill-Knisja f’Malta waqt il-Laqgħa Dinjija tal-Familja (World Meeting of Families) li tintemm nhar il-Ħadd li ġej, 26 ta’ Ġunju 2022.

Il-Familja Cassar u l-Familja Laferla qed jattendu l-Laqgħa Dinjija tal-Familja li ssir kull tliet snin u l-ewwel darba li saret kienet fl-1994 fuq xewqa tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Il-koppja Mark Anthony u Nadia Cassar ilhom miżżewġin 14-il sena u għandhom żewġt itfal, Julia u Louisa… Kompli aqra »

Titfakkar is-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima

  Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Pinu, l-Għarb Għawdex

Is-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima se titfakkar għada, l-Erbgħa 22 ta’ Ġunju 2022 fis-Santwarju Ta’ Pinu, Għawdex.

Il-quddies isir fil-5:00am, 6:00am, 7:00am u 11:00am. L-Isqof t’Għawdex Anton Teuma se jmexxi quddiesa pontifikali fid-9:00am, flimkien ma’ saċerdoti u reliġjużi Maltin. Il-quddiesa se tkun animata mill-kor Stella Maris, immexxi minn Mro Carmel P. Grech. Fl-10:10am, il-ħin eżatt tas-sejħa, tingħad is-supplika lill-Madonna. Wara ssir il-benedizzjoni Ewkaristika… Kompli aqra »

Filmat: Is-saċerdoti jirriflettu kif ikomplu jwasslu l-ferħ tal-Evanġelju fis-soċjetà

Aġġornament tal-Kleru 2022

“Il‑ferħ tal‑Knisja hu li tevanġelizza” huwa s‑suġġett li ntagħżel għall‑Aġġornament tal‑Kleru 2022 sabiex is‑saċerdoti djoċesani u reliġjużi jsaħħu l‑mixja flimkien bħala Knisja f’Malta. Dan sar f’rabta mal‑proċess tas‑Sinodu fuq is‑sinodalità li nieda l‑Papa Franġisku sabiex jissaħħaħ is‑sens ta’ komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni fil‑Knisja kollha madwar id‑dinja.

Għal dawn it‑tlitt ijiem ta’ aġġornament ġew mistiedna diversi professjonisti li għenu lis‑saċerdoti jirriflettu fuq kif għandna nerġgħu niskopru l‑qalba tal‑fidi tagħna u kif il‑Knisja għandha toħroġ miċ‑ċirku tagħha u ma tibżax taqbad toroq ġodda ta’ kif ixxandar l‑Evanġelju… Kompli aqra »