L-Aħbarijiet

L-Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku li waqqfet il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla

L-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qiegħed jippublika l-Ittra Appostolika fil-forma ta’ Motu Proprio ‘Aperuit Illis’ mill-Papa Franġisku, li permezz tagħha twaqqaf Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla li qed tiġi ċċelebrata l-lum. Din l-ittra appostolika ġiet ippublikata fit-30 ta’ Settembru 2019. L-Ittra Appostplika mill-Papa Franġisku

1. “Fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura” (Lq 24:45). Dan hu wieħed mill-aħħar ġesti li għamel Kristu Rxoxt, qabel it-Tlugħ tiegħu fis-Sema… Kompli aqra »

Naħdmu flimkien għall-ġid komuni b’mod speċjali favur min għandu l-iżjed bżonn – L-Arċisqof fil-ftuħ tad-Dar Alberto Marvelli

Ir-residenza Alberto Marvelli hi dar biex żgħażagħ bla dar ikunu jistgħu jgħixu fil-komunità b’mod indipendenti filwaqt li jingħataw l-appoġġ meħtieġ. Din id-dar, li tinsab Raħal Ġdid, ġiet inawgurata u mbierka mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-preżenza tal-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon, nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020.

Żgħażagħ bla dar se jkunu jistgħu joqogħdu temporanjament f’din id-dar waqt li jingħataw l-għajnuna biex isiru totalment indipendenti… Kompli aqra »

Nitolbu lil San Pawl biex inkomplu nuru “ħlewwa liema bħalha” – L-Arċisqof

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

“After we had reached safety we learned that the island was called Malta. The natives showed us unusual kindness” (Acts 28:1-2). In this week of prayer for Christian unity in this year of our Lord 2020, we Christians have been invited to meditate, pray and reflect on this verse 2, chapter 28 of the Acts of the Apostles. We Maltese are called barbaroi by Luke in the Acts of the Apostles and scholars tell us the reason we are called barbaroi, which does not necessarily translate as barbarians, is the fact we were neither Latins and we did not speak Greek… Kompli aqra »

Filmat: It-tnedija tal-verżjoni bil-Malti tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Verbum Domini’

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna nieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ Verbum Domini (Il‑Kelma tal‑Mulej), li hi l‑Eżortazzjoni Appostolika tal‑Papa Benedittu XVI tal-2010, nhar l‑Erbgħa, 22 ta’ Jannar 2020, fiċ‑Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara.

It-tnedija ta’ din il-publikazzjoni saret fl-okkażjoni tal-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla, li waqqaf il-Papa Franġisku u li ser tiġi ċċelebrata għall-ewwel darba nhar il-Ħadd li ġej, fit‑tielet Ħadd taż‑Żmien ta’ Matul is‑Sena… Kompli aqra »

Il-ħajja ssir storja – Il-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku

That you may tell your children and grandchildren (Ex 10:2)

I would like to devote this year’s Message to the theme of storytelling, because I believe that, so as not to lose our bearings, we need to make our own the truth contained in good stories. Stories that build up, not tear down; stories that help us rediscover our roots and the strength needed to move forward together… Kompli aqra »

Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija – L-Arċisqof lil Patri Josef Pace

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar” (Iż 49:3). Għażiż kappillan, Fr Josef, din il-profezija ta’ Iżaija li l-Knisja llum qiegħda tapplikaha għall-Mulej Ġesù, tkun ukoll dawl fil-ministeru ġdid li llum qiegħed tibda. Il-Mulej qiegħed isejjaħlek biex taqdih fil-poplu tiegħu f’din il-parroċċa hawnhekk f’San Pawl il-Baħar, iddedikata taħt it-titlu ta’ Sidtna Marija Addolorata, Reġina tal-Martri.

Inti l-qaddej tal-Mulej u aħna nawgurawlek li permezz tiegħek il-Mulej ikun imfaħħar… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jappella lill-Insara biex ikunu akkoljenti bħall-Maltin

Il-Katekeżi tal-Papa

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-katekeżi tal-lum hija intonata mal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-Insara. It-tema ta’ din is-sena, li hi dik tal-ospitalità, ġie żviluppata mill-komunitajiet ta’ Malta u Għawdex, fuq is-silta tal-Atti tal-Appostli li tirrakkonta l-ospitalità li n-nies ta’ Malta wrew ma’ San Pawl u sħabu tal-vjaġġ, li spiċċaw nawfragati flimkien miegħu. Proprju għal dan l-episjodu rriferejt xahrejn ilu.

Ejjew mela nerġgħu lura għall-esperjenza drammatika ta’ dak in-nawfraġju… Kompli aqra »

Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla: nagħmlu l-Iskrittura parti mill-ħajja tagħna ta’ kuljum

A press conference in the Vatican details the many aspects of the newly established ‘Sunday of the Word of God’ to be marked on 26 January. Pope Francis will celebrated Holy Mass in St. Peter’s Basilica for the occasion.

Pope Francis is inviting Catholics across the world to deepen their appreciation, love and faithful witness to God and his Word.

That’s why, as established by a papal decree – the third Sunday in Ordinary Time, January 26 this year, is to be observed as a special day devoted to “the celebration, study and dissemination of the Word of God”… Kompli aqra »

L-Isqof Awżiljarju jiltaqa’ mal-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi ċċelebra Quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof matul l-2019. Għall-quddiesa li saret is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020, kienu mistiedna wkoll il-ġenituri u l-parrini ta’ dawn l-adolexxenti.

L-Isqof Galea-Curmi ħeġġeġ lill-istudenti biex ikomplu jieħdu ħsieb il-formazzjoni tagħhom billi jattendu fi gruppi li għandhom l-għan li jedukaw fil-fidi. Ħeġġiġhom jibnu relazzjoni ma’ Ġesù permezz tat-talb u jitolbuh sabiex jurihom xi jrid minnhom fil-ħajja tagħhom… Kompli aqra »