L-Aħbarijiet

Nibnu fuq it-tajjeb flok nippromwovu sustanzi ta’ ħsara

Stqarrija mill-MCYN dwar il-White Paper fuq il-Kannabis

Il‑Malta Catholic Youth Network (MCYN), entità tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta li taħdem maż‑żgħażagħ, ippublikat dokument ta’ pożizzjoni bħala parti mill‑proċess ta’ konsultazzjoni tal‑Gvern għall‑White Paper “Lejn it‑Tisħiħ tal‑Qafas Legali għall‑Użu Responsabbli tal‑Kannabis”.

L‑MCYN, li tirrappreżenta ’l fuq min 100 għaqda taż‑żgħażagħ u li matul is‑snin appoġġjat bis‑sħiħ attivitajiet rikreattivi li jgħinu l‑iżvilupp taż‑żgħażagħ u l‑bini tal‑komunità, hija kontra l‑użu ta’ sustanzi psikoattiva u/jew ta’ ħsara, legali jew illegali… Kompli aqra »

L-ordinazzjoni ta’ żewġ djakni

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jordna żewġ djakni ġodda nhar is‑Sibt li ġej, 15 ta’ Mejju 2021. Il‑quddiesa se ssir fis‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Grazzja, Ħaż‑Żabbar, fid‑9:30 a.m. Din se tixxandar fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Iż‑żewġ seminaristi huma Sean Abela mill‑Parroċċa ta’ San Pawl, ir‑Rabat, u Jean Claude Attard mill‑Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il‑Għajn.

Permezz ta’ din l‑ordinazzjoni, id‑djakni l‑ġodda jsiru xebh ma’ Ġesù Kristu li ried ikun ‘djaknu’, jiġifieri qaddej ta’ kulħadd… Kompli aqra »

Il-Papa jwaqqaf il-ministeru tal-katekiżmu

With a new Apostolic Letter issued “motu proprio,” Pope Francis establishes the lay ministry of catechist, intended to respond to an urgent need for the evangelisation of the modern world, and undertaken in a “secular” manner, avoiding clericalisation.

“Fidelity to the past and responsibility for the present are necessary conditions for the Church to carry out her mission in the world,” writes Pope Francis in the Apostolic Letter Antiquum ministerium, with which the Holy Father institutes the lay ministry of catechist… Kompli aqra »

Il-Papa waqt ir-Regina Coeli: L-imħabba hi li taqdi lill-oħrajn u mhux tikkontrollahom

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd (Ġw 15, 9-17), wara li kien qabbel lilu nnifsu mad-dielja u lilna mal-friegħi, Ġesù spjega liema frott jinkiseb minn min jibqa’ marbut miegħu: dal-frott huwa l-imħabba.  Jerġa jdur għall-istess verb-muftiħ: “ibqgħu”.  Jistedinna nibqgħu f’imħabbtu ħalli l-ferħ tiegħu ikun fina u l-ferħ tagħna jkun sħiħ (vv. 9-11).  Nibqgħu fl-imħabba ta’ Ġesù.

Nistaqsu lilna nfusna: liema hi din l-imħabba li Ġesù jridna nibqgħu fiha biex ikollna l-ferħ tiegħu?   Liema hi din l-imħabba?  Hi l-imħabba li ġejja mill-Missier, għax “Alla huwa mħabba” (1 Ġw 4,8).  Din l-imħabba t’Alla, tal-Missier, tfawwar bħal xmara f’Ibnu Ġesù u permezz tiegħu tasal għandna, ħolqien tiegħu.  Infatti Hu jgħid: “Kif ħabbni Missieri hekk jien ħabbejt lilkom” (Ġw 15, 9).  L-imħabba li jtina Ġesù hi l-istess waħda li biha l-Missier iħobb lilu: imħabba safja, bla kundizzjonijiet, imħabba gratwita.  Ma nistgħux nixtruha, imħabba bla ħlas.  Meta Ġesù jtihielna ikun qed iqisna ħbieb – b’din l-imħabba -, biex jgħarrafna lill-Missier, u jinvolvina fl-istess missjoni tiegħu għall-ħajja tad-dinja… Kompli aqra »

Xelter ġdid immexxi mill-Knisja għal vittmi nisa u wliedhom

Investiment ta' miljun ewro mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Il‑Knisja f’Malta inawgurat ix‑xelter ‘Il‑Milja’ għal nisa li esperjenzaw vjolenza u għal uliedhom. Ix‑xelter, li se jkun immexxi mill‑Knisja permezz ta’ Fondazzjoni Sebħ, se jilqa’ nisa li għaddew minn abbuż jew vjolenza, fosthom vittmi ta’ vjolenza domestika, traffikar tal‑bnedmin, prostituzzjoni sfurzata kif ukoll abort sfurzat. Dan ix‑xelter ta’ tieni stadju (second‑stage shelter), li jinkludi 12‑il appartament li ser jilqgħu sa 36 persuna, ġie jiswa lill‑Knisja f’Malta miljun ewro biex il‑binja ġiet immodernizzata u mgħammra apposta għall‑ħtiġijiet tan‑nisa u t‑tfal tagħhom… Kompli aqra »

Inawgurat ir-restawr tal-orgni tal-knisja parrokkjali ta’ Marsaxlokk

Ġie inawgurat il‑proġett ta’ restawr u konservazzjoni tal‑orgni (pipe organ) tas‑Santwarju tal‑Madonna ta’ Pompej f’Marsaxlokk, b’investiment ta’ madwar €47,000 b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal‑Unjoni Ewropea. Il‑proġett ġie inawgurat mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi u mis‑Segretarju Parlamentari għall‑Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi, lejlet il-festa tal-Madonna ta’ Pompej. Preżenti wkoll is‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross,  u l‑Kappillan Dun Luke Seguna.

Permezz ta’ dan il‑proġett ta’ restawr estensiv fit‑teknika tal‑orgni kif ukoll fl‑intonazzjoni tiegħu, il‑ħoss tal‑orgni jista’ jerġa’ jitgawda mill‑Maltin u t‑turisti li jżuru u jattendu għall‑funzjonijiet fil‑knisja, u jgħin lill‑kongregazzjoni fil‑kant u t‑talb… Kompli aqra »

Insaħħu l-benessri u mhux l-użu tas-sustanza

Is‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija (SfCE) u l‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja (CSA) ħarġu dokument ta’ pożizzjoni b’rispons għall‑White Paper “Lejn it‑Tisħiħ tal‑Qafas Legali għall‑Użu Responsabbli tal‑Kannabis”. Dan id‑dokument se jiġi ppreżentat lill‑Gvern bħala parti mill‑proċess ta’ konsultazzjoni li għaddej bħalissa.

Bħala edukaturi li jaħdmu ma’ eluf ta’ tfal u żgħażagħ, is‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija u l‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja għandhom ir‑responsabbiltà li jesprimu r‑riżervi tagħhom dwar it‑triq perikoluża li l‑pajjiż qiegħed jieħu permezz ta’ dak li qiegħed jiġi propost fil‑White Paper… Kompli aqra »

Live: L-ordinazzjoni ta’ erba’ saċerdoti ġodda – 8 ta’ Mejju, 9:30am

Illum il‑Knisja f’Malta tifraħ li se jkollha erba’ saċerdoti ġodda fl-għalqa tal-Mulej. Dawn huma: Dun Roderick Baldacchino u Dun Jean‑Claude Schembri mill‑parroċċa ta’ Santa Katarina, iż‑Żejtun, Dun Joshua Cortis mill‑parroċċa ta’ San Gejtanu, il‑Ħamrun, u Patri Mark Scicluna tal‑Ordni tal‑Aħwa Minuri Kapuċċini.

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd… Kompli aqra »

Il-Kunsill tal-Kardinali jirrifletti dwar il-ħajja tal-Knisja waqt il-pandemija

In a meeting held virtually on Thursday afternoon, members of the Council of Cardinals shared their experiences of the “economic and social consequences” of the ongoing Covid-19 pandemic, and discussed “the Church’s commitment to health, economic recovery and the support offered to those most in need.”

Pope Francis took part in the meeting from his residence in the Casa Santa Marta, which the other members of the Council – Cardinals Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, Oswald Gracias, and Fridolin Ambongo Besungo – joined the conversation from their respective countries… Kompli aqra »