• It‑Tlieta 1 ta’ Mejju, fl‑10:30 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lil Dun Mark Mallia Pawley bħala l‑Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa Santa Marija, Ħad‑Dingli. Fis‑6:30 p.m. Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lil Patri Publius Mair OFM Cap. bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa Marija Reġina, il‑Marsa.

  Il‑Ħamis 3 ta’ Mejju, fl‑10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ma’ grupp ta’ pazjenti u voluntiera ta’ St Michael’s Hospice fil‑Knisja Parrokkjali, l‑Iklin.

  Il‑Ġimgħa 4 ta’ Mejju, fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lil Dun Norman Zammit bħala l‑Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa Santa Marija, il‑Gudja.

  Il‑Sibt 5 ta’ Mejju, fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Safi fil‑bidu tal‑Viżta Pastorali f’din il‑parroċċa. Qabel il‑Quddiesa, Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Qrar.

  Il‑Ħadd 6 ta’ Mejju, fl‑10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Qrar u jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Safi bħala parti mill‑Viżta Pastorali f’din il‑parroċċa.

  It‑Tlieta 8 ta’ Mejju, festa tal‑Madonna ta’ Pompej, f’12:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jitlob s‑Supplika tal‑Madonna ta’ Pompej u jagħti l‑Barka Sagramentali, fil‑Knisja tal‑Ġiżwiti, il‑Belt Valletta. Fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof imexxi pellegrinaġġ u fis‑7:00 p.m. jiċċelebra Quddiesa fil‑pjazza quddiem il‑Knisja tal‑Madonna ta’ Pompej, Marsaxlokk.

  L‑Erbgħa 9 ta’ Mejju, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Kulleġġ San Injazju, tal‑Ħandaq, fl‑okkażjoni tal‑10 anniversarju mit‑twaqqif tal‑iskola. Fis‑7:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑festa ta’ San Ġorġ Preca, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera.

  Is‑Sibt 12 ta’ Mejju, fil‑5:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal‑Għaqda
  Eks studenti Liceo (A.L.P.S.) fil‑kappella ta’ Sant’Anna fil‑Wied tal‑Pwales, San Pawl il‑Baħar.

  Il‑Ġimgħa 18 ta’ Mejju, fis‑7:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑Parroċċa Santa Marija, l‑Imġarr.

  Is‑Sibt 19 ta’ Mejju, fl‑10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑Parroċċa tal‑Immakulata Omm il‑Knisja, l‑Ibraġ. Fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament ma’ Richmond Foundation f’għeluq il‑25 anniversarju mit‑twaqqif tagħhom, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta. Fis‑7:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑Parroċċa San Girgor il‑Kbir u l‑Parroċċa Stella Maris, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Stella Maris, tas‑Sliema.

  Il‑Ħadd 20 ta’ Mejju, fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fis‑Solennità ta’ Għid il‑Ħamsin fis‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Belt Valletta, li fiha jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑Parroċċi tal‑Belt u l‑Parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu, Tas‑Sliema. Fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fis‑Santwarju tal‑Ħniena Divina, in‑Naxxar.

  Il‑Ġimgħa 25 ta’ Mejju, fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lil Dun Christopher Ellul bħala l‑Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa Marija Annunzjata, Ħal Tarxien.

  Is‑Sibt 26 ta’ Mejju, fl‑10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑iskola San Anton, fis‑Santwarju tal‑Ħniena Divina, in‑Naxxar. Fl‑4:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑Parroċċa San Franġisk ta’ Assisi, il‑Qawra.

  Il‑Ħadd 27 ta’ Mejju, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali tas‑Siġġiewi fil‑bidu tal‑Viżta Pastorali f’din il‑parroċċa. Matul il‑Quddiesa, Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Ewwel Tqarbina.