L-Arċidjoċesi ta’ Malta qed toħroġ id-djarju 2024 li jinkludi paġni għal kull jum u oħrajn għal kull xahar, l-Iskrittura tal-jum, dati tal-festi f’Malta u Għawdex, kuntatt tal-parroċċi u tal-entitajiet tal-Knisja u riflessjonijiet. Id-djarju hu bil-Malti. 

Id-dħul mill-bejgħ se jmur għall-ħidma tal-Arċidjoċesi ta’ Malta mal-persuni fil-bżonn.

Dettalji dwar id-djarju:

  • Qoxra iebsa
  • 352 paġna
  • Qies: A5 (15.2cm x 21.6cm x 2.4cm)
  • Paġni biex tippjana x-xahar
  • Dati liturġiċi importanti
  • Kuntatt tal-parroċċi kollha f’Malta
  • Kuntatt tal-entitajiet tal-Knisja
  • Kalendarju 2024 u 2025
  • Magħmul f’Malta

Ordna d-djarju tiegħek sal-10 ta’ Novembru 2023

Jiddispjaċina ninfurmawk li m’għadniex naċċettaw ordnijiet għad-djarju 2024.