Position Paper iffirmata minn grupp ta’ akkademiċi biex tinbidel l-emenda mressqa mill-Gvern biex ma jkun twettaq l-ebda reat meta t-terminazzjoni ta’ tqala tirriżulta minn intervent mediku magħmul bil-għan li tkun protetta s-saħħa ta’ mara tqila, li tkun qiegħda tbati minn komplikazzjoni medika, li tkun tista’ tqegħdilha ħajjitha f’riskju jew saħħitha f’periklu gravi.

Il-position paper ġiet iffirmata minn 82 persuna.