• Il-festa tal-Madona tar-Rużarju ta Pompej, fil-Knisja tal-Ġiżwiti, l-Belt Valletta, se tiġi ċċelebrata nhar
  il-Ġimgħa, 8 ta’ Mejjju.

  Ħinijiet tal-Quddies se jkunu: fis-6.30, 7.00,  8.00, 9.00, 10.00, 11.00 a.m. u 12.30 p.m.

  • Fil-11.30 a.m. se tiġi ċċelebrata Quddiesa mmexxija mis-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl.
  • F’nofsinhar se tinqara s-Supplika mill-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta
  • 12.30 p.m.  L-E.T.  Mons. Arcisdqof Scicluna se jqaddes għall-impjegati tal-Belt.
  • Fis-6.00p.m. reċita tar-Ruzarju u wara Quddiesa bl-Omelija u Barka Sagramentali.