• L-Arċisqof Charles J. Scicluna llum iltaqa’ ma’ Ella u l-ġenituri tagħha u qal li ser jiċċelebraw flimkien l-Ewkaristija f’mument opportun għat-tifla u bl-iżjed mod konvenjenti għaliha, sabiex ikollha l-opportunità tirċievi l-Ġisem u d-Demm tal-Mulej Ġesù. Mons. Arċisqof iddeskriva l-laqgħa mal-familja bħala “mument sabiħa ħafna”.

    L-Arċisqof irringrazzja wkoll lill-familji Maltin talli jkollhom ħerqa kbira biex uliedhom jirċievu lil Ġesù fl-Ewkaristija.

     

  •