Il-Papa Benedittu XVI ilbieraħ, festa ta’ San Pietru u San Pawl, innomina lill-Patri Joe Alessandro OFM Cap bħala Isqof Koadjutur ta’ Garissa fil-Kenja.

“In-nomina ta’ Isqof Kapuċċin Malti fil-Kenja hi aħbar sabiħa għalina l-Maltin,” qal Patri Martin Micallef OFM Cap, Segretarju Provinċjali, lil IL-ĠENSillum online.

“Dan fil-fatt hu t-tielet Isqof Kapuċċin Malti li qed jaħdem fil-Kenja, wara Mons Pawlu Darmanin, Mons Emanuel Barbara.”

Agħfas hawn biex tkompli taqra dan l-artiklu mis-sit www.il-gensillum.com