• Funzjonijiet tal-Milied fil-Katidral tal-Imdina 2013/2014

 • Lejlet  il-Milied – It-Tlieta  24  ta’  Diċembru         
  05.00pm              L-ewwel Għasar  kantat.
  06.00pm              Quddiesa tal-ħin.
  10.00pm              Qrar.
  11.00pm              Kant ta’ Għanjiet tal-Milied u Prietka tat-tifel.
  11.30pm              Traslazzjoni ta’ Ġesù Bambin, Uffiċċju tal-Qari kantat u Konċelebrazzjoni Pontifikali presjeduta minn Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona O.P. flimkien mal-Kapitlu.
   
  Nhar  il-Milied – L-Erbgħa  25  ta’  Diċembru        
  09.00am              Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u Terza.
  09.30am              Konċelebrazzjoni solenni.
  11.00am              Quddiesa tal-ħin.
  05.00pm              It-tieni Għasar  kantat.
  06.00pm              Quddiesa tal-ħin.
   
  L-Aħħar  u  l-Bidu  tas-Sena
  It-Tlieta  31  ta’  Diċembru          
  06.00pm              L-ewwel Għasar, Konċelebrazzjoni u Te Deum.

  L-Erbgħa  01  ta’  Jannar            
  08.55am              Uffiċċju Divin u Quddiesa Konventwali.
  11.00am              Quddiesa tal-ħin.
  05.00pm              It-tieni Għasar  kantat.
  06.00pm              Quddiesa tal-ħin.

  Solennitá  tal-Epifanija
  Is-Sibt  04  ta’  Jannar                 
  05.00pm              L-ewwel Għasar  kantat.
  06.00pm              Quddiesa tal-ħin.

  Il-Ħadd  05  ta’  Jannar               
  08.55am              Uffiċċju Divin.
  09.30am              Konċelebrazzjoni solenni.
  11.00am              Quddiesa tal-ħin.                       
  05.00pm              It-tieni Għasar  kantat.
  06.00pm              Quddiesa tal-ħin.