L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jekk jiena għedt xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn; imma jekk għedt is-sewwa għaliex terfa’ idejk fuqi?” (Ġw 18:23). Din hija d-domanda li Ġesù jagħmel lill-qaddej tal-qassis il-kbir li jagħtih daqqa ta’ ħarta. Din hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu lilna nfusna waqt li qed infakkru l-passjoni tal-Mulej Ġesù. Għaliex? Għaliex din kienet ir-risposta tagħna għall-Iben ta’ Alla magħmul bniedem li ta ħajtu għalina u li sar bniedem bħalna f’kollox minbarra fid-dnub u wriena t-triq tas-sewwa?

Dan huwa kunflitt li jirrepeti ruħu fl-istorja tagħna l-bnedmin u l-Mulej ikompli jistaqsi lill-kuxjenza tal-umanità: “Jekk għedt is-sewwa għaliex terfa’ jdejk fuqi?” Aħna naħsbu f’tant vittmi ta’ inġustizzja, f’tant risposti ta’ aggressjoni, ta’ vjolenza, ta’ qtil, u ta’ assassinju tal-karattru li ħafna drabi hija l-unika reazzjoni li l-umanità ssib kontra l-profeti tal-lum li juru l-pjagi tal-umanità u li jfakkruna fir-responsabiltajiet tagħna, li jgħidulna s-sewwa.

“Għaliex terfa’ jdejk fuqi?” Ġesù jgħid din hekk hu u jitwaħħad, isir ħaġa waħda, ma’ ħutna l-bnedmin li qed isofru f’tant postijiet tad-dinja: fl-Ukrajna, fil-Jemen, u fil-Libja, li l-Papa Franġisku jsejjaħlu ‘kamp tal-konċentrament’.

“Għaliex terfa’ jdejk fuqi?” Ġesù jgħidha f’isem il-vittmi fostna, irġiel u nisa, tal-vjolenza domestika, tal-inġustizzji. Aħna llum irridu nagħrblu l-kuxjenza tagħna, nagħrfu l-kompliċità tagħna fil-passjoni ħarxa tiegħu, u nifhmu li l-kliem ta’ maħfra li jgħid fuq is-salib u l-għatx li għandu għall-imħabba tagħna, huwa messaġġ għal kull wieħed u waħda minna.

… il-Mulej ikompli jistaqsi lill-kuxjenza tal-umanità: “Jekk għedt is-sewwa għaliex terfa’ jdejk fuqi?”

I would like to thank all our English speaking guests for joining us today in the solemn liturgy that commemorates the Passion of Our Lord. Thank you for being with us.

The sound of the Maltese language may be quite strange to you and I do not blame you. But one thing you should know is that the sound of the Maltese language is very similar to Aramaic, the language Jesus spoke. 

We have just heard the Gospel narrative of the Passion of Our Lord according to the Gospel of John and Jesus asks one of the servants of the high priest who has just struck him a blow: “If I have spoken the truth, why do you hit me?” (Jn 18:23). The Lord Jesus puts this question in the name of so many innocent victims of violence, war, and injustice around the world. “Why do you hit me?”

Today, on Good Friday, we ask forgiveness for our complicity with injustice, through omission, commission, and through active participation. We turn to Our Lord who has taken upon himself our wounds, our pride, our sin to give us healing and salvation.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Qari tal-quddiesa
Qari I: Eż 12, 1-8.11-14
Salm: 115 (116), 12-13.15-16bċ.17-18
Qari II: 1 Kor 11, 23-26
L-Evanġelju: Ġw 13, 1-15

Aktar ritratti