Nhar il-Ħamis, 2 ta’ Diċembru 2010, se ssir ġurnata ta’ talb għall-vokazzjonijiet Saċerdotali u Reliġjużi fil-Kappella tas-Seminarju, f’Tal-Virtu’, r-Rabat. Il-ġurnata tibda fid-9.30am b’ Quddiesa u wara jkun hemm adorazzjoni quddiem Ġesu’ Ewkaristija matul il-ġurnata kollha. Fis-7.15 p.m. issir ċelebrazzjoni tal-Quddiesa bis-sehem tas-Seminaristi. Kulħadd mistieden li jattendi f’xi ħin matul il-ġurnata.