Pope Benedict XVI

62/A, 627). Invocando la Beata Vergine Maria, prima creatura pienamente inabitata dalla Santissima Trinità, domandiamo la sua protezione per proseguire bene il nostro pellegrinaggio terreno.

Il-Papa Benedittu XVI qal li fis-sinjal tas-salib u f’isem Alla l-Ħaj wieħed isib il-mezz biex jikber fil-fidi tiegħu u jsib ukoll ispirazzjoni għall-ħajja tiegħu tat-talb. Fil-messaġġ qabel it-talba tal-Angelus fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan, Benedittu XVI eżorta lill-insara sabiex ikunu fidili lejn il-kuxjenza tagħhom.

Il-Papa qal li fil-jiem li ġejjin se jkollu vjaġġ appostoliku lejn Ċipru biex jiltaqa’ u jitlob ma’ kattoliċi u Ortodossi u qal li se jkun qed jgħaddi wkoll l-Instrumentum Laboris għall-Assemblea Speċjali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Lvant Nofsani.

Il-Papa ma naqasx milli jfakkar lil kulħadd fil-missjoni tas-saċerdot li minn idejh wieħed jirċievi l-Ġisem ta’ Kristu u l-anki l-Kelma t’Alla.

B’referenza għall-pubblikazzjoni DIARIO DEL CARDINALE COSTANTINI li kien qrib ħafna ta’ Papa Piju XII, il-Papa fakkar fil-ħidma sfieqa li s-Santa Sede kienet wettqet waqt it-tieni gwerra dinjija favur il-paċi u l-ħtiġijiet ta’ dawk fil-bżonn.