• Iċ‑ċensiment tal-attendenza tal‑Quddies tal‑Ħadd li ġie kkummissjonat lid‑Discern (l‑istitut tal‑Knisja għar‑riċerka) u li sar bejn it-2 u t-3 ta’ Diċembru 2017 huwa disponibbli għall-pubbliku mill-Kurja tal-Arċisqof għall-prezz ta’ €25.

    Ir-rapport tal-istħarriġ dwar il-fidi u l-attendenza tal-Quddies li ġie kkummissjonat lil Misco International u li sar bejn l-4 u t-8 ta’ Diċembru 2017 huwa disponibbli hawnhekk.

    Din ir‑riċerka li ried l-Arċisqof Charles J. Scicluna saret għall‑ewwel darba b’metodi differenti (ċensiment kif ukoll stħarriġ) bil‑għan li l‑Knisja jkollha stampa wiesgħa u fattwali tas‑soċjetà biex tippjana u taqdi b’mod aktar effettiv il‑ħidma pastorali tagħha fis‑snin li ġejjin.

    Ir-riżultati preliminari dwar iċ-ċensiment u l-istħarriġ ġew ippubblikati f’April 2018.