Alleged apparitions by Mary, Mother of God

Cardinal William J Levada

Biex Isqfijiet jingħataw għajnuna għal meta jkunu fil-proċess li jiddeterminaw il-kredibilita ta’ allegati każi ta’ dehriet tal-Madonna, il-Vatikan traduċa u ppubblika regoli proċedurali tal-1978 u li kienu għadhom aċċessibbli biss bil-Latin. In-normi li jirrigwardaw il-manjiera tal-proċeduri fid-dixxerniment ta’ allegati każi ta’ dehriet tal-Madonna, kienu approvati minn Papa Pawlu VI fl-1978 u kienu mqassma lill-Isqfijiet madwar id-dinja kollha, anki jekk  qatt ma kienu uffiċjalment pubblikati u tradotti għal lingwi oħra.

Skont il-Prefett tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, il-Kardinal Amerikan William J.Levada, fl-aħħar tliet sekli, madwar id-dinja kien hemm traduzzjonijiet li ma kinux awtorizzati. Qal li l-uffiċċju dottrinali “jemmen li issa hu l-waqt opportune li jkunu ppubblikati n-Normi bi traduzzjoni uffiċjali f’għadd ta’ lingwi” bil-għan li jkunu ta’ għajnuna għall-mexxejja tal-Knisja meta jiġu biex jiddixxernu każi ta’ allegati dehriet jew rivelazzjonijiet mill-Madonna, b’xenarju li jkun jinqara bħala ta’ natura sopranaturali.

Il-Kardinal Levada kiteb dan f’nota datata Diċembru 2011, nota li flimkien man-normi tradotti kienu ppubblikati riċentament fuq is-sit internet www.doctrinafidei.va Il-Kardinal Levada temm jgħid li n-normi jistgħu jkunu wkoll ta’ utilita għat-teoloġi u l-esperti fil-qasam tal-esperjenza ħajja tal-Knisja, li d-delikatezza tagħha titlob konsiderazzjoni ħafna iżjed kawta.