L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kemm hi għajta sabiħa din ta’ bin Timew, Bartimew tfisser l-istess ħaġa: iben Timew. “Ġesù Bin David, ikollok ħniena minni” (Mk10:47).

Ta’ min nirrepetuha ħafna drabi din it-talba li ħierġa mill-qalb ta’ dan l-għama biex il-Mulej jagħtina s-sens li naraw d-dinja, ’il ħutna, ’il persuni u s-sitwazzjonjiet kif jarahom hu. Aħna ħafna drabi għamjin jew b’xi preġudizzju jew minħabba r-rabja jew l-għira, ma narawx kif jara Ġesù. Inħarsu lejn xulxin kif ngħidu bil-Malti: b’għajn ħażina. Anke għandna din l-espressjoni: ‘qatt rajt xi għajn ħażina minnu dak?’ Għaliex l-għajn qisha t-tieqa tar-ruħ. Ġesù ħin minnhom hekk jgħid ukoll: l-għajn hi t-tieqa tar-ruħ.

Illum nixtieq nitolbu ħafna għal min hu nieqes minn dan is-sens jew forsi qed jismagħna u l-Mulej ikun hu li jfarrġu, li jfarraġ dawn il-persuni li m’għandhomx it-tgawdija ta’ dan is-sens għażiż li jaraw. Jgħidu li l-perċezzjoni mbagħad issir iżjed akuta permezz tas-sensi l-oħrajn imma l-ewwel persuni li jifhmu l-għajta ħerqana ta’ Bartimew huma żgur ħutna li huma neqsin mid-dawl. Lil kull min qiegħed nieqes mid-dawl u qed isegwini permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, nagħtih tislima partikolari.

Imma ma niqfux biss fuq in-nuqqas tal-perċezzjoni fiżika, min qed ibati mill-vista jew m’għandux dan is-sens ormaj, imma anke għal kull wieħed u waħda minna. Il-ħarsa tagħna hi ħarsa nadifa, dik ta’ Ġesù? U jekk mhijiex, il-Mulej bil-ħniena tiegħu lest li jagħtina dawl ġdid. X’jitlob minna l-Mulej? “Il-fidi tiegħek fejqitek” (Mk 10:52). Aħna naraw ħafna affarijiet, kultant narawhom għax nagħżlu li narawhom. Nitolbu lill-Mulej inaddaf is-sens tal-ħars tagħna.

Kemm tkun ħaġa sabiħa li minflok nedhew f’xulxin biex inkissru ’l xulxn, nikkritikaw ’il xulxin – inkunu nistgħu ngħidu din il-kelma ta’ kuraġġ lil xulxin: “Agħmel il-qalb! Qum, il-Mulej qiegħed isejjaħlek”. 

Imma waħda mill-affarijiet li tolqotni f’dan l-episodju hu r-rwol tal-folla. Ħin minnhom il-folla tbiegħed lil Bartimew minn Ġesù, jgħidulu: “Iskot” (ara Mk 10:48). Imma mbagħad Ġesù jagħti ordni lill-folla: “Sejħulu” (Mk 10:49). U huma jsejħu lill-għama u jagħmlulu kuraġġ. Din it-trasformazzjoni tal-folla wkoll tolqotni. Ħin minnhom ikunu impediment, imma Ġesù jagħtihom kmand biex jgħinuh ’il dan ħuhom mhux iwaqqfulu t-triq li jiltaqa’ ma’ Ġesù, imma jgħinuh.

Aħna wkoll irridu nitolbu maħfra llum ta’ kemm-il darba minflok għenna lil xulxin nersqu lejn Ġesù, forsi minħabba l-iskandli li tajna, minħabba l-mod iebes kif nitkellmu bejnietna minflok ressaqna lil ħutna lejn Ġesù, begħedniehom. Anke lilna Ġesù jgħidilna: “Sejħulu”, kunu komunità li ssejjaħ in-nies biex jiltaqgħu miegħi. “Agħmel il-qalb! Qum, qiegħed isejjaħlek” (Mk 10:49). Anke din hi espressjoni sabiħa li l-komunità tgħid lil kull min qiegħed imbiegħed anke minħabba l-komunità stess bħalma ġara f’dan l-episodju. “Agħmel il-qalb! Qum, qiegħed isejjaħlek”.

Kemm tkun ħaġa sabiħa li minflok nedhew f’xulxin biex inkissru ’l xulxn, nikkritikaw ’il xulxin – inkunu nistgħu ngħidu din il-kelma ta’ kuraġġ lil xulxin: “Agħmel il-qalb! Qum, il-Mulej qiegħed isejjaħlek”. 

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Il-Qari tal-Quddiesa:
Qari I: Sir 42, 15-26
Salm: 32 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9
Evanġelju: Mk 10, 46-52

Aktar ritratti >>