• L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna


 • Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid

  14 ta’ Lulju 2019

  Meta l-kappillan Fr Marc André staqsa lil Timothy x’inhu jitlob mill-Knisja, Timothy rrispondieh: il-fidi. Il-kappillan, waqt li jirrepeti r-ritwal tal-Knisja, qallu, “Imma x’tagħtik il-fidi?” “Il-fidi tagħtik il-ħajja ta’ dejjem,” wieġbu Timothy. I don’t know whether you remember, Timothy, but when Fr Marc asked you what you were asking of the Church, you said: faith. Fr Marc asked you, “But what does faith do to you?” And you said, “Eternal life. I am seeking eternal life”.

  L-imgħallem li Ġesù jsemmi fl-Evanġelju tal-lum jitkellem fuq l-istess ħaġa: “Mgħallem, x’nagħmel biex niret il-ħajja ta’dejjem?” (Lq10:25). U Ġesù jgħidlu biex ifittex fil-Liġi. L-imgħallem, li huwa bniedem bravu, jagħżel il-Liġi tal-Imħabba: “‘Għandek tħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b’moħħok kollu, u lill-proxmu tiegħek bħalek nnifsek,’ ‘Sewwa weġibt,’ qallu Ġesù, ‘agħmel hekk u tgħix. Agħmel hekk u tgħix’” (Lq 10, 27-28). Ġesù qed jindikalna t-triq tal-imħabba li permezz tagħha se jkollna l-ħajja għal issa u għal dejjem. Min irid jgħix tassew, jitgħallem iħobb, iħobb lil Alla u lill-proxxmu. “Agħmel hekk u tgħix”.

  It-tieni domanda tal-imgħallem hija intelliġenti u importanti wkoll. “Il-proxxmu tiegħi min hu?” (Lq 10:29). Ġesù jaqleb din id-domanda minn min hu l-proxxmu tiegħek għalkif se tkun proxxmu għal ħaddieħor. Il-kelma ‘proxxmu’ bil-lingwa tagħna ġejja mill-kelma Taljana ‘prossimo’, li tifsser fil-qrib. Aħna nużaw il-kelma ‘qarib’ u ‘qraba’. Speċjalment fis-Salmi tal-mejtin ngħidu: “il-qraba u l-ħbieb”. Ftit ilu għamilt riflessjoni u lill-poplu għażiż tagħna stedintu biex ma joqgħodx jistenna s-santa tal-mewt biex inkunu qraba u ħbieb, imma li minn issa ngħixu tassew it-tifsira profonda ta’ dawn iż-żewġ kelmiet li jiġbru l-kelma proxxmu. Jekk jiena rrid inkun proxxmu, qrib, irrid inkun hemm għalik u ħabib. 

  Ġesù jgħid storja li aħna nsejħulha l-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb u li fiha diversi protagonisti. “Wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm, u waqa’ f’idejn il-ħallelin; dawn neżżgħuh, biċċruh bis-swat u telqu, u ħallewh nofsu mejjet” (Lq 10:30). Għal għonq it-triq insibu bniedem imneżża’ minn kull dinjità tiegħu u kkundannat għall-mewt jekk ħadd ma jieħu ħsiebu. Il-qassis u l-levita jarawh imma jibqgħu għaddejjin. Jgħaddi Samaritan u meta rah, tħassru u ġietu ħniena minnu. Ħafna qassisin tal-Knisja meta jħarsu lejn dan is-Samaritan jaraw lill-istess Ġesù li lilna jarana mneżżgħin mid-dinjità tagħna minħabba d-dnub; jarana u jħenn għalina, idewwilna l-ġrieħi tagħna, jorbothom sew, itellagħna fuq il-bhima tiegħu, iwassalna fil-lukanda li hija l-Knisja, u joħroġ il-biċċtejn flus u jgħidlu: “Ħu ħsiebu; jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, inroddhielek jien meta nerġa’ ngħaddi” (Lq 10:35).    

  Fil-Knisja tiegħu, f’din il-lukanda, Ġesù jafda lil aħwa mneżżgħin mid-dinjità tagħhom u li għandhom bżonn jiddewwew mill-ġrieħi tagħhom. Aħna li nagħmlu parti minn din il-komunità, Ġesù jgħidilna li dak kollu li nagħmlu se jroddulna lura meta jerġa’ jgħaddi. Fl-aħħar taż-żminijiet il-Mulej se jgħidilna: ‘Kellkom lil ħutkom miġruħin minħabba r-rabja, minħabba forsi xi skandlu, minħabba d-dnubiet u l-vizzji tagħhom, u minħabba ħafna ċirkustanzi oħra fil-ħajja u intom ħaristu lejhom bil-ħarsa tal-ħniena, ilqajtuhom fid-dar tiegħi, din il-lukanda, ħadtu ħsiebhom; meta nerġa’ ngħaddi nroddilkom ta’ dak kollu li għamiltu’. 

  Dan l-imgħallem bravu tal-liġi jirrispondi tajjeb ukoll għad-domanda ta’ Ġesù: “‘Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġieb ruħu ta’ proxxmu ma’ dak li waqa’ f’idejn il-ħallelin?’  ‘Min ħenn għalih,’ wieġbu dak. ‘Mur,’ qallu Ġesù, ‘u agħmel hekk int ukoll’ (Lq 10, 36-37). Ara kemm hi risposta tajba dik li jagħti l-imgħallem tal-liġi: min ħenn għalih! Dak hu li ġab ruħu ta’ proxxmu. Dan irid ikun li nsibu fil-Knisja ta’ Alla, fil-komunità tagħna: il-ħniena għal xulxin. B’hekk inkunu proxxmu għal xulxin.

  Timothy, we welcome you into the community of Jesus Christ. It is a place where people find healing; it is a place where we should all be welcome. Timothy, I would like you to be at home among us as you become a Christian in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, as you receive the gift of the Spirit today and you receive the Body and Blood of Jesus Christ in comunion., We are very happy to greet you, to welcome you and allow us to make you feel at home. We have a big family, a large family, a family who wants to greet you and say welcome, Timothy.

   Charles J. Scicluna
       Arċisqof ta’ Malta  

  4

   Advanced issues found

  17


 • Il-Qari tal-Quddiesa:
  Qari I: Dewt 30, 10-14
  Salm: 68 (69), 14 u 17. 30-31. 33-34. 36ab u 37
  Qari II: Kol 1, 15-20
  Evanġelju: Lq 10, 25-37