KALENDARJU TAL-JIEM U TAĊ-ĊELEBRAZZJONIJIET DJOĊESANI GĦAS-SENA 2023

JUM FIS-SENA 2023JUM / ĊELEBRAZZJONI
1 ta’ Jannar Jum il-Paċi
18 – 25 ta’ Jannar Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Insara
22 ta’ Jannar Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla
2 ta’ Frar Jum il-Ħajja Konsagrata / Il-Preżentazzjoni ta’ Ġesù
5 ta’ Frar Jum il-Ħajja
11 ta’ Frar Jum Dinji tal-Morda
22 ta’ Frar L-Erbgħa tal-Irmied – Bidu tar-Randan
25 ta’ Frar Beata Adeodata Pisani
19 ta’ MarzuAnniversarju tal-Ħatra tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku
21 ta’ Marzu Anniversarju tal-Ingress Solenni tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna
31 ta’ Marzu Jum id-Duluri
2 ta’ April Ħadd il-Palm
5 ta’ April Via Sagra Djoċesana
7 ta’ April Il-Ġimgħa l-Kbira
9 ta’ April L-Għid il-Kbir
16 ta’ April Ħadd tal-Ħniena Divina
23 ta’ April Jum il-Karità fi ħdan il-Ġimgħa tal-Karità
30 ta’ April Jum il-Vokazzjonijiet
1 ta’ Mejju Jum Il-Ħaddiem
9 ta’ Mejju San Ġorġ Preca
14 ta’ Mejju Jum l-Omm
15 ta’ MejjuJum Internazzjonali tal-Familji
21 ta’ Mejju Tlugħ tal-Mulej fis-Sema / Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali
28 ta’ MejjuGħid il-Ħamsin / Jum l-Isem Imqaddes ta’ Alla
14 ta’ ĠunjuJum Dinji tad-Donaturi tad-Demm
18 ta’ ĠunjuJum il-Missier
26 ta’ Ġunju Jum Dinji Kontra l-Abbuż u t-Traffikar tad-Droga
1 ta’ LuljuBeatu Nazju Falzon
23 ta’ LuljuJum in-Nanniet u l-Anzjani
4 ta’ AwwissuAnniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
1 ta’ SettembruJum it-Talb għall-Kura tal-Ħolqien / Ftuħ tal-Istaġun tal-Ħolqien
17 ta’ SettembruJum l-Art Imqaddsa
24 ta’ SettembruJum il-Migranti u r-Refuġjati
1 ta’ Ottubru Jum Internazzjonali tal-Anzjani
4 ta’ OttubruGħeluq tal-Istaġun tal-Ħolqien
8 ta’ OttubruJum it-Tagħlim Nisrani
10 ta’ Ottubru Jum Dinji għas-Saħħa Mentali
22 ta’ OttubruĠurnata Missjunarja
19 ta’ Novembru Jum il-Foqra
20 ta’ NovembruJum Dinji tat-Tfal
23 – 24 ta’ NovembruAssemblea Djoċesana
24 ta’ NovembruAnniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna
26 ta’ Novembru Kristu Re / Jum iż-Żgħażagħ
1 ta’ DiċembruJum Dinji tal-Aids
3 ta’ DiċembruL-Ewwel Ħadd tal-Avvent / Jum il-Persuni b’Diżabilità
5 ta’ DiċembruJum il-Volontarjat