Nixtiequ niċċaraw rapport fil-media bl-isem ‘Restaurant proposed on top of Paola parish church’. 

Għall-kuntrarju ta’ dak li ġie rrappurtat, il-parroċċa m’għandha l-ebda intenzjoni li tiftaħ ristorant fuq il-bejt tal-knisja. L-intenzjoni hi li tintuża kamra f’wieħed mill-kampnari eżistenti u fiha jkun hemm kafetterija żgħira għall-parruċċani u l-viżitaturi.

L-imwejjed u s-siġġijiet se jitpoġġew barra iżda mhux se jiżdiedu strutturi oħra. Mhux se jkun hemm impatt negattiv fuq il-valur estetiku tal-knisja.

Inizjattivi simili ġa saru fi knejjes oħra barra minn Malta, fosthom fil-Bażilika ta’ San Pietru f’Ruma.

Il-proġett isir jekk jingħata l-approvazzjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar u miexi skont ir-regolamenti tal-Knisja.

Dan il-proġett se jgħin biex il-parroċċa tkun ekonomikament sostenibbli, biex b’hekk il-Bażilika tkompli sservi ta’ ċentru pastorali għar-residenti tan-naħa t’isfel ta’ Malta, kif ukoll għall-viżitaturi.

Il-proġett jipproponi wkoll pjan terran u kmamar għall-użu pastorali, li se joffru spazju għad-diversi gruppi ta’ tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani li jiffurmaw il-komunità parrokkjali.

Aktar dettalji jitħabbru ’l quddiem.