Segreterija tal-Arċisqof

Segretarju tal-Kunsill tal-Arċisqof

Dott. Godwin Grima

Telefon

25906210

Imejl

[email protected]

Is-Segretarju tal-Kunsill tal-Arċisqof, fost responsabiltajiet oħra, jara li jkun hemm ħidma koordinata mill-istrutturi djoċesani ewlenin, u li issir valutazzjoni regolari biex dawn jistgħu jaħdmu b’mod effettiv u jilħqu l-iskop tagħhom. Il-Kunsill tal-Arċisqof huwa l-organu ewlieni eżekuttiv ta’ natura pastorali. 

Segretarju Privat

Mons. Mario Camilleri

Telefon

25906133

Imejl

[email protected]

Is-Segretarju Privat, fost dmirijiet oħra, huwa responsabbli mill-korrispondenza, mill-informazzjoni ġenerali u mill-arkivju tal-Arċisqof.

Ċerimonier tal-Arċisqof

Dun Michael Bugeja

Telefon

25906215

Imejl

[email protected]

Iċ-Ċerimonjier tal-Arċisqof jara li ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, b’mod speċjali dawk ippreseduti mill-Arċisqof, jirriflettu d-dinjità, is-sempliċità u l-ordni.