• It-Tlieta 29 ta’ Settembru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tat-tliet Arkanġli, San Mikiel, San Rafel u San Gabrijel, fil-knisja tal-Kapuċċini, l-Furjana.