• Nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof żar l-istudenti u l-għalliema fl-iskola Sekondarja ta’ Santa Lucia. L-Arċisqof kellu l-opportunità li jiddjaloga maż-żgħażagħ fuq suġġetti li jolqtu lilhom, u kellu ċ-ċans iwieġeb mistoqsijiet mill-istudenti nfushom. Fl-aħħar tad-djalogu l-Arċisqof irċieva rigal li nħadem mill-istudenti, b’tifkira taż-żjara tiegħu. 
  • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja