• San Ġwann 15:1-8
  Ġesù qal lid-dixxipli:  
  “Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. 
  Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha;
  u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha,
  biex tagħmel frott aktar.
   Intom ġa ndaf minħabba  l-kelma li għedtilkom. 
   Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom.
  Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja,
  hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. 
  Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih,
  dan jagħmel ħafna frott;
  għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. 
  Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef;
  mbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. 
   Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu kull ma tridu, u jingħatalkom. 
   Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.
  Qaddis tal-jum: Santa Zita