L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fid-9:30am

Il-Vġili tal-Għid fit-8pm