Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju 2020, Solennità tat-Trinità Qaddisa, waqt Quddiesa mill-Grotta ta’ San Pawl, l-Arċisqof Charles Jude Scicluna ser iniedi d-dokument ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’ – dokument li jagħti l-viżjoni tal-Knisja f’Malta u l-proċess ta’ tiġdid tal-Knisja ispirat minn din il-viżjoni. Il-Quddiesa tibda fid-9:30am u tixxandar fuq TVM2 u knisja.mt.


Għin lillArċidjoċesi twettaq ilmissjoni tagħha


Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik
u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen.


Idħol hawn u agħfas SUBSCRIBE biex iżomm lilek innifsek aġġornat permezz tax-xandiriet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq YouTube.