ICPE

 • ICPE

 • Website

  www.icpe.org/malta

  Tel

  21697328

  Fax

  23331213

  L-“Institute for World Evangelisation-ICPE Mission“ hu missjoni kattolika ta’ nsara impenjati f’hidma ta’ evangelizzazzjoni fid-dinja bi programm ta’ formazzjoni biex il-kattolici jkunu verament habbara ta’ l-Evangelju. Il-Moviment, permezz tax-xandir ta’ l-Evangelju, ta’ komunitajiet ta’ dixxipli tal-Mulej u hidmiet ta’ hniena, jaqdi l-Knisja u jwassal lid-dinja ghand Kristu. L-ICPE Mission hija Assocjazzjoni Internazzjonali bi Dritt Pontificju u hija l-espressjoni missjunarja tal-“Glory of God International Covenant Community“.
  ICPE Malta Mission Ministry Coordinator, 158/2 Guze D’Amato Str.,
  Paola