Arkivji mensili: Ottubru 2011

L-INTENZJONIJIET TAT-TALB TAL-PAPA GĦAL NOVEMBRU

Tul ix-xahar ta’ Novembru, il-Papa Benedittu XVI se jkun qed jitlob sabiex dawk morda b’mard terminali jsibu l-appoġġ mill-fidi tagħhom f’Alla u mill-imħabba ta’ ħuthom il-bnedmin. Din hi l-intenzjoni ġenerali tat-talb tiegħu għax-xahar li ġej.

Bħas-soltu, l-Appostolatura tat-talb tal-Papa, tħabbar ukoll l-intenzjoni missjunarja tat-talb tal-Papa, li għal Novembru se tkun “sabiex ċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji tal-Missjoni inissel fil-poplu t’Alla passjoni lejn l-evanġelizzazzjoni, b’sens ta’ rieda fihom biex jappoġġjaw il-missjonijiet b’talb u għajnuna ekonomika, partikolarment fil-każ tal-ifqar knejjes”… Kompli aqra »

PROĠETT ŻWIEĠ B’SAĦĦTU 2011 – 2012

A project entitled Zwieg B’Sahhtu was launched by Cana Movement in October 2008, the aim of which is to create greater awareness among the general public on the necessity for strengthening marriage and the family, through the presentation of different topics and aspects of family life.

The fourth cycle of the project is being launched this week and it has been decided that rather than focus upon individual topics, this year, the project will offer a more holistic approach which will present an overall vision of Christian marriage.  … Kompli aqra »

‘ĦOBBU BL-IMĦABBA TAL-MISSIER’

Pope in audience

Il-Papa Benedittu XVI appella għall-konsistenza u stieden lil kull individwu sabiex ipoġġi fil-prattika il-kmandament tal-imħabba. Huwa għamel dan qabel it-talba tal-Angelus fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan. Wara, esprima s-solidarjeta tiegħu mal-poplu Tajlandiż li ntlaqat mill-għarar, sitwazzjoni simili li laqtet lil dawk li jgħixu fil-Ligurja u t-Toscana, fejn għamlet ħafna xita u kkaġunat anki problemi.

B’referenza għal-Liturġija tal-Ħadd, il-Papa qal li San Pawl iħeġġeġ sabiex wieħed jersaq lejn il-Vanġelu b’attitudni pożittiva li tixraq il-kelma t’Alla… Kompli aqra »

31 ta’ Ottubru – 6 ta’ Novembru

It-Tnejn

9.15 p.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja.

4.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal li jattendu l-katekeżi fiċ-Ċentru tal-Katekeżi San Duminku, r-Rabat bħala parti miż-żjara pastorali tiegħu.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mas-subien li jattendu l-katekeżi fil-qasam tal-MUSEUM tas-subien, ir-Rabat.

8.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ fil-MUSEUM (subien) mal-katekisti tat-tfal, ir-Rabat.

It-Tlieta

3.30 p.m… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 30 ta’ Ottubru

Mattew  23, 1-12

Mbagħad Ġesù kellem lin-nies u lid- dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u   Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom… Kompli aqra »

ĦDAX-IL PERSUNA SINGLE U 134 KOPPJA JISTENNEW LI JADOTTAW

Bħalissa quddiem l-aġenzija Appoġġ hemm b’kollox 11-il persuna weħidha, jew single, u 134 koppja li qegħdin fi stadi differenti tal-proċess ta’ adozzjoni. Fost dawn, 28 koppja u tliet persuni waħedhom qed jistennew biex jibdew il-proċess tal-adozzjoni, waqt li 106 koppja u tmien persuni waħedhom qed jiġu assessjati u qed jirċievu t-taħriġ meħtieġ biex ikunu jistgħu jipproċedu bl-adozzjoni.

Tajjeb jingħad għall-korrettezza li adozzjoni tista’ tkun ta’ tarbija, kif ukoll ta’ minuri… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 29 ta’ Ottubru

Luqa 14, 1.7-11

Darba, kien is-Sibt, Gesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, ‘Agħti l-post lil dan’, u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post ta’ l-aħħar… Kompli aqra »

LAQGĦA TAL-GRUPP KONĠUNT TAL-KNISJA KATTOLIKA U TAL-KUNSILL DINJI TAL-KNEJJES

The JOINT WORKING GROUP MEETING of the Roman Catholic Church and the World Council of Churches will be held in Malta, at the St George Preca Centre, Archbishop’s Seminary, Rabat, between Monday 31st October and Saturday 5th November. The Diocesan Ecumenical Commission and the Hospitality Staff at the Seminary have been assisting the organizers with regard to logistical arrangements.

Although the Catholic Church is not a member of the World Council of Churches (WCC), there has been a solid partnership in the shared quest for Christian unity… Kompli aqra »

L-ARĊISQOF JILTAQA MAS-SORIJIET TAL-KARITA’ U Ż-ŻGĦAŻAGĦ TAR-RABAT

Nhar il-Ħamis 26 ta’ Ottubru, 2011, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. żar il-komunita’ tas-Sorijiet tal-Karita’, ir-Rabat. Aktar tard, iltaqa’ mal-Kummissjoni Adoloxxenti u Żgħażagħ tal-parroċċa tar-Rabat u wara ltaqa’ l-Foss ma’ adolexxenti u żgħażagħ tal-Parroċċa tal-istess parroċċa.

Agħfas fuq ir-ritratti biex tkabbar… Kompli aqra »