Yearly Archives: 2012

Esebizzjoni tal-Arti b’risq Id-Dar tal-Provdenza

On Tuesday 18 December 2012, Auxiliary Bishop Mgr Charles Scicluna inaugurated an art exhibition at the Mdina Cathedral Museum. Over seventy local and foreign artists have donated one or more pieces of art to be auctioned off on New Year’s Day during the Festa ta’ Generozita’ organized by RTK 4 Charity.

The Exhibition will be open between the 19 and 27 December and is open Monday to Friday (excluding Christmas Day) between 9.30am and 4.30pm and on Saturday between 9.30am and 3.30pm… Kompli aqra »

Iktar minn żewġ miljuni jsegwu l-paġna tal-Papa fuq Twitter fl-aħħar ġimgħatejn

Pope's account on Twitter

Il-paġna Twitter tal-Papa Benedittu XVI, @Pontifex, fl-aħħar ġimgħatejn minn mindu nfetħet, attirat segwitu ta’ iktar minn żewġ miljun persuna.L-ewwel twijts tal-Papa ntbagħtu fi tmien lingwi differenti wara l-udjenza ġenerali ta’ nhar l-Erbgħa.

F’intervista ma’ Radju Vatikan, l-Arċisqof Claudio Maria Celli, President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Komunikazzjonijiet Soċjali, qal li l-Papa xtaq u ried li jkun preżenti fl-iktar mezzi moderni ta’ komunikazzjoni, u dan biex jista’ jaqsam kliem ta’ verita… Kompli aqra »

L-Isqof Awżiljarju jżur l-iskola Sekondarja ta’ Maria Assunta

On Monday 17th December 2012, Auxiliary Bishop Mgr Charles J. Scicluna celebrated the Christmas Mass at San Ġorġ Preca College, Maria Assumpta Girls Secondary school in Ħamrun.

This was the Bishop’s first pastoral visit in a school.

The bishop was given a cake from the Home Economics class student and a hand-crafted memento by the Art and Lace class students… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tad-19 ta’ Dicembru

Luqa 1, 5-25

Fi żmien Erodi, sultan tal-Lhudija, kien hemm qassis jismu Żakkarija, mit-taqsima ta’ Abija; martu, li kien jisimha Eliżabetta, kienet minn ulied Aron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta’ xejn skond il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-Mulej. Ulied ma kellhomx, għax Eliżabetta ma setax ikollha, u t-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien… Kompli aqra »

Il-Papa jilqa’ lill-President Palestinjan

Pope with Palestinian President

Il-Papa laqa’ fil-Palazz Appostoliku tal-Vatikan lill-President tal-Awtorita Palestinjana, Mahmoud Abbas. Abbas imbagħad iltaqa’ mal-Kardinal Tarcisio Bertone, Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, li kien akkumpanjat mill-Arċisqof Domenique Mamberti, Segretarju għar-relazzjonijiet bejn l-istati differenti.

Fi stqarrija, l-Uffiċċju Stampa tas-Santa Sede qal li “id-diskussjonijiet kordjali irreferew għar-Riżoluzzjoni riċenti approvata mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maqgħuda li permezz tagħha l-Palestina kienet rikonoxxuta bħala Stat Osservatur mhux membru tal-Organizzazzjoni… Kompli aqra »

Festa ta’ Ġenerożita’ b’risq Id-Dar tal-Providenza

The activity that is held annually to raise funds for id-Dar tal-Providenza will this year be called Festa ta’ Ġenerożita’ (Feast of Generosity). This was announced by Fr Martin Micallef, Director of the Home who said: “We’re doing this because on January 1st all Maltese and Gozitans alike will begin the new year by showing who and what they really are: a generous nation, a nation that can indeed practice solidarity.”

Fr Martin mentioned four main reasons for this feast of generosity towards id-Dar tal-Providenza… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tat-18 ta’ Dicembru

Mattew 1,18-24

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu  s-Santu… Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fil-Velja ta’ Talb għall-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Il-Katidral tal- Mdina

7 ta’ Diċembru 2012

Ħuti, din hija sena tal-fidi u l-Papa Benedittu qed jistedinna lkoll biex, kull wieħed u waħda minna jagħmel qabża ta’ fidi jiġifieri jsaħħaħ il-fidi tiegħu, jiġifieri jgħix fid-dawl ta’ dak li aħna ma narawx imma, kif jgħid S. Pawl, nittamaw fih permezz tal-fidi tagħna.

Hu xieraq li llum kemm għaliex hija festa kif ukoll għaliex aħna qegħdin miġburin madwar radju li huwa msemmi għal Sidtna Marija, tajjeb li nieħdu lil Sidtna Marija bħala dik li tmexxina fil-fidi tagħna… Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof għall-persuni b’diżabilita’

Garden of Eden Hall, iż-Żurrieq

4 ta’ Diċembru 2012

Fis-Salm Responsorjali għadna kemm smajna li Alla l-Imbierek iħobb ħafna lil dawk li qegħdin ibatu: dawk li huma morda, dawk li huma fqar u dawk li huma b’xi diżabbilitá. U Alla l-Imbierek mhux biss kiteb bħalma smajna jinqara llum b’mod daqshekk sabih, imma Alla l-Imbierek bagħat lil Ġesù fil-Milied biex jurina dan… Kompli aqra »