Arkivji mensili: April 2013

Il-Vanġelu tal-27 ta’ April

Ġwann,14, 7-14

Kieku għaraftu lili, kontu tagħrfu wkoll lil Missieri. Minn issa ‘l quddiem tagħrfuh, anzi diġà rajtuh.” Qallu Filippu: “Mulej, urina l-Missier, u jkun biżżejjed għalina.” Ġesù wieġeb: “Ili daqshekk magħkom, Filippu, u għadek ma għaraftnix? Min ra lili ra lill-Missier. Kif tgħidli, ‘Urina l-Missier’? Ma temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien, ma ngħidux minn moħħi iżda l-Missier li jgħammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu… Kompli aqra »

Djalogi fl-Imdina

Mdina Dialogues inside the Cathedral

Nhar l-Erbgħa 24 t’April 2013 saret it-tieni parti tad-Djalogi fl-Imdina, bejn Arċisqof Pawl Cremona u ż-żgħażagħ ġewwa l-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. Aktar minn 150 persuna ipparteċipaw f’serata ta’ animazzjoni u konverżazzjoni f’ambjent li nħoloq apposta għall-okkażjoni ġewwa l-Kattidral ta’ San Pawl.

Id-Djalogi fl-Imdina ittellgħu fuq żewġ serati, li ġabu flimkien liż-żgħażagħ u lill-Arċisqof għal siegħa ta’ skambju… Kompli aqra »

L-Isqof Awżiljarju jiltaqa’ mal-Papa Franġisku.

L-Isqof Awżiljarju Mons. Charles J. Scicluna ltaqa’ mal-Qdusija Tiegħu il-Papa Franġisku fl- Udjenza Ġenerali li saret fi Pjazza San Pietru nhar l-Erbgħa 17 t’April 2013. L-għada l-Ħamis 18 t’April 2013, l-Isqof Awżiljarju, ikkonċelebra il-quddiesa flimkien mal-Papa Franġisku fid-Domus Sancta Marta.

L-Arċisqof jiltaqa’ maż-żgħażagħ f’Ħal Kirkop

Nhar il-Ħamis 25 t’April 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iltaqa’ maż-żgħażagħ u l-adoloxxenti mill-parroċċa ta’ Ħal Kirkop. Huwa ltaqa’ wkoll mal-youth leaders tagħhom fid-Domus f’Ħal Kirkop.

Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt… Kompli aqra »

Il-Papa jikteb lill-Italja u lill-Amerika

Pope Francis with Giorgio Napolitano

F’żewġ messaġġi separati l-Papa Franġisku wassal il-ħsibijiet tiegħu f’okkażjoni partikolari – l-ewwel lill-President Taljan Giorgio Napolitano, li reġa’ kien elett President, u t-tieni lill-Isqof ta’ Texas fl-Istati Uniti tal-Amerka wara l-isplużjoni tal-impjant tal-fertilizzant li fil-jiem li għaddew ħalla mal-14-il persuna mejta u mijiet midruba.

Fl-ewwel ittra, il-Papa irrikonoxxa s-sens ta’ sagrifiċċju ta’ Napolitano li reġa’ aċċetta l-Presidenza u wegħdu t-talb tiegħu sabiex isib il-koperazzjoni biex jibni ġejjieni armonjuż, solidali u ta’ tama għall-Italja, anki fi żmien li miegħu iġib inċertezza u sfidi kbar… Kompli aqra »

Il-Messaġġ tal-Arċisqof fil-quddiesa lill-impjegati tad-Dipartiment tal-VAT

Dipartiment tal-VAT, Birkirkara

25 t’April 2013

Mill-ewwel lezzjoni tal-lum, nistgħu naraw San Pietru kif inbidel, ma nafx indunajtux. Tiftakru meta Ġesù lil San Pietru ried jaħsillu riġlejh, u jgħidlu, “Le ma rridekx li taħsilli riġlejja”. Ġesù jgħidlu jiena fl-aħħar mill-aħħar se nispiċċa msallab, ma rridx li inti wkoll tispiċċa msallab. Illum qed nisimgħu lil San Pietru, f’waħda mill-ittri tiegħu kollu ħlewwa ħierġa minnu, bit-tjubija ħierġa minnu, għax San Pietru imbidel… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-26 ta’ April

Ġwann 14, 1 – 6

“Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet; li ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. U t-triq għall-post fejn sejjer tafuha.” Tumas qallu: “Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer… Kompli aqra »

L-Arċisqof jżur il-M.U.S.E.U.M. tas-subien f’Ħal Kirkop

Nhar it-Tlieta 23 t’April 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iltaqa’ mas-subien li jattendu l-katekeżi fil-MUSEUM tas-subien, f’Ħal Kirkop, u wara ltaqa’ mal-Katekisti kollha fl-istess post.

Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt… Kompli aqra »

Il-Papa se jamministra l-Konfirmazzjoni

Pope in St Peter's

L-Uffiċċju għaċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi ħabbar li l-Ħadd li ġej, Papa Franġisku se jkun qed jiċċelebra l-ewkaristija u jamministra l-konfirmazzjoni lil dawk li se jitressqu quddiemu wara l-wasla tagħhom f’Ruma f’pellegrinaġġ minn diversi partijiet tad-dinja fl-okkażjoni tas-Sena ddedikata lill-Fidi. Il-quddiesa se ssir fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan fil-5 Ħadd tal-Għid. Kompli aqra »