Arkivji mensili: Settembru 2013

Id-data tal-Kanonizazzjoni tal-Papiet Ġwanni Pawlu II u Ġwanni XXIII mħabbra

 • Titħabbar id-data tal-Kanonizazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II u l-Papa Ġwanni XXIII
 • 30th September 2013 – Vatican Radio

  Pope Francis on Monday morning held the Public Ordinary Consistory for the forthcoming Canonization of Blessed Pope John XXIII and Blessed Pope John Paul II. During the course of the Consistory in the Vatican’s Consistory Hall, the Pope decreed that his two predecessors will be raised to Sainthood on April 27, 2014, the day on which the Church celebrates the Second Sunday of Easter and Divine Mercy…

 • Kompli aqra »

Jibda jitqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2014

 • Jibda jitqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2014
 • 26 ta’ Settembru 2013

  Id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2014 qed jitqassam bħalissa f’kull dar ta’ Malta u Għawdex. Il-kumpanija Maltapost ġentilment offriet li tqassam mingħajr ħlas id-djarji fid-djar kollha.  F’dawn l-aħħar ġimgħatejn għadd kbir ta’ volontiera minn kull qasam tal-ħajja taw daqqa t’id fl-ippakkjar ta’ dawn id-djarji f’envelopes apposta.  Bħal fis-snin l-imgħoddijja, minbarra l-kalendarju dettaljat, id-djarju fih il-ħinijiet tal-quddies kollu tal-Ħdud u ta’ matul il-ġimgħa fil-knejjes kollha ta’ Malta u G]awdex…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jinawgura s-Sena Pastorali tal-Moviment ta’ Kana

 • L-Arċisqof jinawgura s-Sena Pastorali tal-Moviment ta’ Kana

 • Fil-messaġġ tiegħu lil dawk kollha li jagħtu sehem fil-Moviment ta’ Kana, l-Arċisqof tkellem dwar l-importanza li ż-żwieġ Nisrani jkun fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Knisja partikolarment għaliex hija waħedha fis-soċjetà Maltija li tħejji lill-koppji għaż-żwieġ…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 30 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 30 ta’ Settembru
 • Luqa 9, 46-50

  Qamet kwistjoni bejniethom dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesù għaraf x’kellhom f’moħħhom, u ressaq tifel żgħir lejh, qiegħdu maġenbu,  u qalilhom: “Min jilqa’ lil dan it-tifel żgħir minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ lil dak li bagħatni. Għax min hu l-iżgħar fostkom ilkoll, dak hu l-kbir.” Qabeż Ġwanni u qallu: “Mgħallem, rajna wieħed ikeċċi x-xjaten f’ismek, u ridna nżommuh, għax hu m’huwiex wieħed minn tagħna.” Imma Ġesù qallu: “La żżommuhx, għax min m’huwiex kontra tagħkom, huwa magħkom.”

  Il-Qaddisin  tal-jum: San Frangisk ta’ Borgia

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 29 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 29 ta’ Settembru
 • Is-26 Ħadd ta’ matul is-sena

  Luqa 16,19-31

  “Mela kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta’ daru, bix-xewqa li jixba’ b’dak li jaqa’ mill-mejda ta’ l-għani…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 28 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 28 ta’ Settembru
 • Luqa 9, 43-45

  Waqt li kulħadd kien qiegħed jistagħġeb b’kull ma kien qiegħed jagħmel, Ġesù qal id-dixxipli tiegħu: “Iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet: Bin il-bniedem għandu jkun mogħti f’idejn il-bnedmin.” Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u baqa’ mistur għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu, u beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal…

 • Kompli aqra »

30 ta’ Settembru – 6 ta Ottubru

 • 30 ta’ Settembru – 6 ta Ottubru
 • It-Tnejn         

  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta         

  4.00 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju Marija.

  L-Erbgħa

  9.30 a.m.         L-Arċisqof jilqa’ lill-E.T. Justin Welby, Isqof ta’ Caterbury, għal żjara ta’ kortezija, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard…

 • Kompli aqra »

23 – 29 ta’ Settembru

 • 23 – 29 ta’ Settembru
 • It-Tnejn         

  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta         

  8.45 a.m.         L-Arċisqof jattendi laqgħa tal-Konferenza Episkopali, Ħ’Attard.

  3.30 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq RTK.

  6.30 p.m.         L-Arċisqof imexxi Purċissjoni u jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ tal-Adorazzjoni Perpetwa fiċ-Ċentru Annunzjata, il-Furjana…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jilqa’ lura lill-Voluntiera tas-Sajf

 • L-Arċisqof jilqa’ lura lill-Voluntiera tas-Sajf

 • Settembru 26, 2013

  L-Arċisqof Cremona sellem lill-voluntiera wara r-ritorn tagħhom mil-proġetti tas-sajf, waqt l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Volunteer’s Homecoming ġewwa l-Kappella tad-Duluri fil-Pietà…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 27 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Settembru
 • Luqa 9, 18-22

  Darba, waqt li kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu  d-dixxipli tiegħu, u hu staqsiehom: “Min jgħidu n-nies li jien?” Huma weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, li qam wieħed mill-profeti ta’ l-imgħoddi.” Qalilhom: “Imma intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija ta’ Alla.” Mbagħad ikkmandahom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b’dan…

 • Kompli aqra »