Arkivji mensili: Settembru 2013

Adorazzjoni Ewkaristika 24 siegħa kuljum fil-Furjana

 • Adorazzjoni Ewkaristika 24 siegħa kuljum fil-Furjana

 • Nhar it-Tlieta 24 ta’ Settembru 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. inawgura uffiċċjalment l-Adorazzjoni Ewkaristika Perpetwa fil-Furjana, b’Quddiesa li saret fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju. Wara, saret Purċissjoni bl-Ewkaristija lejn il-Kappella tal-Adorazzjoni fiċ-Ċentru Annunzjata, fi Triq Anton Agius, fejn qed issir adorazzjoni erbgħa w għoxrin siegħa kuljum, lejn u nhar, sebgħat ijiem fil-ġimgħa. 

  F’din il-Kappella qed issir ukoll Ġimgħa Ewkaristika li bdiet nhar it-Tnejn 23, sal-Ġimgħa 27 ta’ Settembru…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 26 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Settembru
 • Luqa 9, 7-9

  Dawn il-ġrajja kollha waslu f’widnejn Erodi t-tetrarka u beda jitħasseb, għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li deher Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti ta’ l-imgħoddi. Iżda Erodi qal: “Lil Ġwanni qtajtlu rasu; mela min hu dan li fuqu qiegħed nisma’ dan kollu?” U beda jfittex li jarah…

 • Kompli aqra »

Applikazzjonijiet għal xi postijiet vakanti fi Skejjel tal-Knisja

 • Applikazzjonijiet għal xi postijiet vakanti fi Skejjel tal-Knisja

 • Ser jerġgħu jintlaqgħu applikazzjonijiet għal numru ta’ postijiet għall-bniet fl-ewwel sena sekondarja f’din is-sena skolastika 2013 – 2014.

  L‑applikazzjonijiet jintlaqgħu nhar il-Tlieta, 1 ta’ Ottubru 2013, fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija, 16, il-Mall, Furjana, bejn id-9:00 a.m…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ S. Anna, iż-Żebbiegħ, Mġarr

 • Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ S. Anna, iż-Żebbiegħ, Mġarr
 • 22 ta’ Settembru 2013

  Ħuti, nibda biex ngħid li kull min ħa sehem biex jibni din il-knisja, diġa ħa sehem fil-konsagrazjoni. Kull ġebla li tqeghdet hawn, kull ħidma li intom għamiltu biex dan il-post jikber, intom ilkoll kontu qed tikkonsagrawh lil Alla, mhux għalina, imma għal Alla l-Imbierek biex imbagħad inkunu nistgħu niltaqgħu miegħu f’dan il-post…

 • Kompli aqra »

Messaġġ fl-okkazjoni tal-Jum Dinji tat-Turizmu

 • Messaġġ fl-okkazjoni tal-Jum Dinji tat-Turiżmu
 • “On September 27, we will celebrate World Tourism Day, following the theme suggested for this year by the World Tourism Organization: ‘Tourism and water: protecting our common future’. This is in line with the ‘International Year of Cooperation for Water’, that was proclaimed by the General Assembly of the United Nations, during the International Decade for Action ‘Water, source of life’ (2005-2015), in order to highlight ‘that water is critical for sustainable development, especially for environmental integrity and eradication of poverty and hunger, it is essential for the health and well-being of human beings, and is fundamental to achieve the Millennium Development Goals’…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 25 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 25 ta’ Settembru
 • Luqa 9, 1-6

  Sejjaħ lit-Tnax madwaru u tahom qawwa u setgħa fuq ix-xjaten kollha u li jfejjqu l-mard U bagħathom ixandru s-Saltna ta’ Alla u jfejjqu l-morda. U qalilhom: “Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobż u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f’xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Viżta Pastorali fil-Kappella tan-Nigret, iż-Żurrieq

 • Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Viżta Pastorali fil-Kappella tan-Nigret, iż-Żurrieq
 • Kappella tan-Nigret, iż-Żurrieq

  21 ta’ Settembru 2013

  Ħuti, illum qegħdin nibdew din il-Viżta Pastorali f’din il-kappella, imbagħad ser ikollna l-okkazjoni li niltaqgħu lkoll flimkien fil-knisja parrokjali, u hemmhekk isir il-ftuħ uffiċjali tal-vista pastorali. Jiena qiegħed hawnhekk biex nagħmel viżta pastorali. Viżta tfisser li wieħed ikun mistieden x’imkien…

 • Kompli aqra »

Volunteers’ Homecoming 2013

 • Volunteers’ Homecoming 2013
 • Il-Ħamis 26 ta’ Settembru – l-Arċisqof Pawl Cremona jilqa’ lura lill-voluntiera żgħażagħ li qattgħu is-sajf tagħhom f’ħidma missjunarja, Malta u barra minn xtutna.

  Din is-sena, aktar minn 500 żagħżugħ u żagħżugħa pparteċipaw fi proġetti ta’ volontarjat fi 13-il pajjiż differenti: fl-Asja, l-Afrika, l-Ewropa u l-Amerika Latina. Il-voluntiera rċievew il-mandat uffiċjalimill-Arċisqof Cremona qabel ma bdew il-missjoni tagħhom, aktar kmieni f’Ġunju.

  L-avveniment tal-Homecoming huwa appuntament annwali fejn iż-żgħażagħ jaqsmu mal-Arċisqof u ma’ xulxin l-ispirtu u l-esperjenzi tal-missjonijiet rispettivi…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 24 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 24 ta’ Settembru
 • Luqa 8, 19-21

  Ġew għalih ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk.” Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu.”

  Il-Qaddis tal-jum: Il-Verġni Marija tal-Hniena

 • Kompli aqra »