Yearly Archives: 2014

Bdil tal-Awguri għas-Sena l-Ġdida mal-awtoritajiet tal-Istat

 • Nhar l-Erbgħa 31 ta’ Diċembru 2014, l-Isqof Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, u l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. taw l-awguri ta’ sena ġdida lill-E.T. il-President ta’ Malta u s-Sur Preca, lill-Awtoritajiet tal-Istat u l-korpi kostitwiti, fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 

 • Kompli aqra »

Omelija tal-Isqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ta’ tmiem is-sena

 • Barka fuq il-Poplu tagħna! 

  Hekk kif qed niġu fi tmiem sena memorabbli fl-istorja ta’ Malta, il-pajjiż u n-nazzjon għażiż tagħna, nixtieq nagħmel riflessjoni qasira dwar l-ewwel qari tal-lum mis-Solennità ta’ Marija Omm Alla.

  Il-qari huwa meħud mill-Ktieb tan-Numri (Kapitlu 6, versi 22-27): “Il-Mulej kellem lil Mosè, “Kellem lil Aron u ‘l uliedu u għidilhom: ‘Meta tbierku ‘l ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom: Ibierkek il-Mulej u jħarsek! …

 • Kompli aqra »

Omelija tal-Isqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ta’ tmiem is-sena

 • Barka fuq il-Poplu tagħna! 

  Hekk kif qed niġu fi tmiem sena memorabbli fl-istorja ta’ Malta, il-pajjiż u n-nazzjon għażiż tagħna, nixtieq nagħmel riflessjoni qasira dwar l-ewwel qari tal-lum mis-Solennità ta’ Marija Omm Alla.

  Il-qari huwa meħud mill-Ktieb tan-Numri (Kapitlu 6, versi 22-27): “Il-Mulej kellem lil Mosè, “Kellem lil Aron u ‘l uliedu u għidilhom: ‘Meta tbierku ‘l ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom: Ibierkek il-Mulej u jħarsek! …

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 31 ta’ Diċembru

  • San Ġwann 1: 1-18

   Fil-bidu kien il-Verb,
   u l-Verb kien ma’ Alla,
   u l-Verb kien Alla.
   Hu kien fil-bidu ma’ Alla.
   Kollox bih sar,
   u xejn ma sar mingħajru; 
   kull ma sar kellu l-ħajja fih,
   u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
   Id-dawl jiddi fid-dlam,
   imma d-dlam ma għelbux.
    
   Kien hemm raġel mibgħut minn Alla,
   jismu Ġwanni…

 • Kompli aqra »

Padre Lombardi: Ħarsa lejn is-sena li għaddiet mal-Papa Franġisku

 • Father Federico Lombardi SJ highlights some of the events that have made 2014 an extremely busy and significant year for Pope Francis. 

  In a long interview with Vatican Radio, the Director of the Vatican Press Office lists an impressive number of events, speeches, journeys and appeals pronounced by Pope Francis in the year gone by, and says that perhaps the most powerful images to linger in our minds are those of the Pope amongst the people: his reaching out to the faithful in every circumstance, the warmth of his embrace in particular towards children,  people with disabilities or ill health…

 • Kompli aqra »

Unbroken

 • ***

  Direttur: Angelina Jolie
  Atturi: Jack O’Connell, Damhnall Gleeson, Miyavi, Garrett Hedlund, Finn Wittrock, Jai Courtney, Luke Treadaway, Travis Jeffery u John Patrick Smith
  Ħin tal-Film: 137 min
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 15
  Klassifika tal-Knisja: 18
   

  Il-bidu tal-film jeħodna fis sena 1943 meta il-protoganist tal-film, Louis Zamperini, flimkien mal-ekwipaġġ ta’ ajruplan B-24, itemmu b’miraklu l-missjoni li kellhom fl-Oċean Paċifiku meta l-ajruplan  li kienu fuqu ħelisha ħafif u għalkemm milqut kemm il-darba rrnexxielu jinżel f’ Hawai…

 • Kompli aqra »

The Rewrite

 • ****

  Direttur: Marc Lawrence
  Atturi: Hugh Grant, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Allison Janney
  Ħin: 107 minuti
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 12A
  Klassifika tal-Knisja: 15

  Keith Michaels huwa ‘screenwriter’ ta’ Hollywood li tilef il-ħila li kellu tal-kitba u li issa għandu bżonn kbir li jagħmel xi ħaġa oħra biex jaqla’ x’jiekol. Huwa daq is-suċċess f’eta żgħażugħa u ħmistax il-sena ilu rebaħ Oscar għal-kitba ta’ film jismu’ Paradise Misplaced, iżda m’għaddix wisq żmien li ma’ bediex iduq ukoll id-disperazzjoni meta kellu sensila ta’ fjaski, nuqqas ta’ kummissjonijiet, iż-żwieġ tiegħu falla, u ibnu żgħażugħ ma’ jkellmux…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 30 ta’ Diċembru

  • San Luqa 2: 36-40

   Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewwġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skond il-Liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta’ Nazaret…

 • Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: ħsiebi jmur f’dawk li ntilfu mal-ajruplan

 • Pope Francis said on Sunday that “his thoughts are with those on board the missing AirAsia plane that disappeared during a flight between Indonesia and Singapore.”  He added he was also thinking of two separate accidents involving two merchant ships and a ferry in the Adriatic Sea.  “I am close with my affection and prayer,” the Pope said, to the families and loved ones who are undergoing “these difficult situations with apprehension and suffering” and also to those involved in the rescue operations…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 29 ta’ Diċembru

  • San Luqa 2: 22-35

   Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta’ Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.
    
   F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:
    
   “Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek
   imur fis-sliem, skond kelmtek,
   għaliex għajnejja raw
   is-salvazzjoni tiegħek
   li int ħejjejt għall-popli kollha,
   dawl biex idawwal il-ġnus,
   u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.”
    
   Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh,  – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! …

 • Kompli aqra »