Yearly Archives: 2014

Messaġġ tal-Isqof Charles J. Scicluna waqt l-iskambju tal-awguri mal-pubbliku

 • Il-Ħadd 28 ta’ Diċembru 2014
  Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

 • ​Nirringrazzjakom ħafna talli ġejtu biex nawguraw lil xulxin l-isbaħ xewqat f’dan iż-żmien tal-Milied, aħna u nippreparaw biex nibdew sena ċivili ġdida. 

  Nixtieq naqsam magħkom ħsieb żgħir li nixtieq noffrih għal kull wieħed u waħda minna, nibda minni nniffsi. Dan li se nitlob ma jiġix mill-kapaċitajiet tagħna, imma huwa frott talgħajnuna li jagħtina Alla: Ejjew nitolbu lill-Mulej biex f’din is-sena l-ġdida nkunu preżenza sabiħa, qawwija u ta’ servizz fis-soċjetà Maltija…

 • Kompli aqra »

Artiklu għall-gazzetta ‘Illum’ mill-Isqof Charles J. Scicluna

 • Familja Inklussiva

  Illum, il-Liturġija tal-Knisja Kattolika hija ddedikata għall-Familja Mqaddsa: Ġużeppi, Marija u Ġesù. Il-Vanġeli li jintużaw biex ifakkru din ir-realtà sabiħa huma Vanġeli fejn il-familja Mqaddsa kienet tinsab mhedda jew għaddiet minn xi nkwiet.

  Wieħed mill-Vanġeli jfakkarna fil-ħolma li kellu Ġużeppi, li fiha l-anġlu wissieh biex ma jmurx lura Nazaret, imma jmur l-Eġittu biex isalva l-ħajja tat-tarbija li kienet mhedda minn Erodi…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Isqof Charles J. Scicluna waqt l-iskambju tal-awguri mal-pubbliku

 • Il-Ħadd 28 ta’ Diċembru 2014
  Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

  ​Nirringrazzjakom ħafna talli ġejtu biex nawguraw lil xulxin l-isbaħ xewqat f’dan iż-żmien tal-Milied, aħna u nippreparaw biex nibdew sena ċivili ġdida. 

  Nixtieq naqsam magħkom ħsieb żgħir li nixtieq noffrih għal kull wieħed u waħda minna, nibda minni nniffsi. Dan li se nitlob ma jiġix mill-kapaċitajiet tagħna, imma huwa frott talgħajnuna li jagħtina Alla: Ejjew nitolbu lill-Mulej biex f’din is-sena l-ġdida nkunu preżenza sabiħa, qawwija u ta’ servizz fis-soċjetà Maltija…

 • Kompli aqra »

Artiklu għall-gazzetta ‘Illum’ mill-Isqof Charles J. Scicluna

 • Familja Inklussiva

  Illum, il-Liturġija tal-Knisja Kattolika hija ddedikata għall-Familja Mqaddsa: Ġużeppi, Marija u Ġesù. Il-Vanġeli li jintużaw biex ifakkru din ir-realtà sabiħa huma Vanġeli fejn il-familja Mqaddsa kienet tinsab mhedda jew għaddiet minn xi nkwiet.

  Wieħed mill-Vanġeli jfakkarna fil-ħolma li kellu Ġużeppi, li fiha l-anġlu wissieh biex ma jmurx lura Nazaret, imma jmur l-Eġittu biex isalva l-ħajja tat-tarbija li kienet mhedda minn Erodi…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 28 ta’ Diċembru

 • Festa tal-Familja Mqaddsa

  San Luqa 2, 22-40

  Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu  ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta’ Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej. F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu…

 • Kompli aqra »

Inħejju għas-Sinodu dwar il-familja 2015 – Komunikat mill-Konferenza Episkopali Maltija

 • Aħna lkoll grati lejn il-familji Maltin u Għawdxin. Kemm bħala Knisja kif ukoll bħala soċjetà, aħna midjunin lejn il-familji għaliex huma l-aqwa riżorsa tagħna. Anke jekk mhux kollox huwa ward u żahar fl-istorja tal-familji tagħna, aħna konvinti li hemm aktar ward milli xewk. Hija x-xewqa tal-Knisja li tgħin biex jitkattar dak li huwa sabiħ u jfewwaħ fil-familji tagħna. Il-fidi tagħna f’Ġesù Kristu tqanqalna biex anke lill-familji miġrugħa ngħinuhom jagħmlu l-qalb għax bid-duwa li joffrilhom Kristu, il-feriti tagħhom jistgħu jagħlqu u jerġgħu jibdew jarmu l-fwieħa…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Staqsu l-Stiefnu għad-don tal-koerenza Kristjana

 • By offering to Jesus the gift of his own life, Saint Stephen, the first martyr, honoured the coming of the King of kings – and showed us how to live the fullness of the mystery of Christmas.

  That was Pope Francis’ message during the Angelus on the Feast of Saint Stephen. The Holy Father recalled the words of Jesus as He sent his disciples on mission: “You will be hated because of my name, but whoever endures to the end will be saved.” These words, the Pope said, do not take away from the joy of Christmas, “but strip it of the false, saccharine sweetness that does not belong to it…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 27 ta’ Diċembru

  • San Ġwann 20, 2-8

   Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!” Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx…

 • Kompli aqra »

Ġesù huwa s-Salvazzjoni għal kull bniedem u għal kull poplu

 • Urbi et Orbi Message of Pope Francis

  Dear Brothers and Sisters, Happy Christmas!

  Jesus, the Son of God, the Saviour of the world, is born for us, born in Bethlehem of a Virgin, fulfilling the ancient prophecies.  The Virgin’s name is Mary, the wife of Joseph.

  Humble people, full of hope in the goodness of God, are those who welcome Jesus and recognize him.  And so the Holy Spirit enlightened the shepherds of Bethlehem, who hastened to the grotto and adored the Child.  Then the Spirit led the elderly and humble couple Simeon and Anna into the temple of Jerusalem, and they recognized in Jesus the Messiah.  “My eyes have seen your salvation”, Simeon exclaimed, “the salvation prepared by God in the sight of all peoples” (Lk 2:30)…

 • Kompli aqra »

L-Isqof Charles J. Scicluna jiċċelebra l-Quddiesa ta’ Nofsillejl

 • Nhar l-Erbgħa 24 ta’ Diċembru 2014, l-Isqof Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, iċċelebra l-Quddiesa ta’ nofsillejl fil-Katidral tal-Imdina, fl-okkażjoni tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Qabel il-bidu tal-Quddiesa saret ukoll il-priedka tat-tifel.

 • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja

 • Kompli aqra »