Arkivji mensili: Jannar 2014

Postijiet Vakanti fl-Iskejjel tal-Knisja għat-Tieni Sena Kindergarten

 • Postijiet Vakanti fl-Iskejjel tal-Knisja għat-Tieni Sena Kindergarten
 • F’Novembru 2013 saru l-applikazzjonijiet skont l-Ewwel Kriterju għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Settembru 2014, għas-sena skolastika 2014-2015. Hawn taħt se nagħtu rendikont ta’ kemm applikaw u kemm baqa’ postijiet vakanti għat-Tieni Sena Kindergarten. It-Tieni Sena Kindergarten Subien Din is-sena ġie ntrodott il-kriterju ta’ Każijiet Umanitarji Gravi għal tfal li meta huma jew il-ġenituri tagħhom ġew Malta applikaw għall-ażil (refuġjati) u qed jiġu riżervati żewġ postijiet għal dawn it-tfal…
 • Kompli aqra »

Iddefendu l-libertà tat-tagħlim tal-Knisja

 • Iddefendu l-libertà tat-tagħlim tal-Knisja
 • The Church has the right to teach her highest moral values, and her educational institutions are expected to uphold her teachings and defend her identity. Pope Francis said this on Thursday morning, 30 January, in the Clementine Hall to the trustees of the University of Notre Dame – a Catholic university located in the United States…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 31 ta’ Jannar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 31 ta’ Jannar
 • San Mark 4,26-34
   

  U qal: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet  iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, mbagħad is-sbula, mbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu  għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad.” U qal: “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? …

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkazjoni tat-Transulazzjoni tal-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

 • Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkazjoni tat-Transulazzjoni tal-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

 • Katidral, Imdina
  25 ta’ Jannar 2014

  Ħuti, aħna matul is-sena niċċelebraw tliet festi  ddedikati lil missierna San Pawl. L-ewwel festa  hija  propju dik li qegħdin niċċelebraw illum, il-konverżjoni; it-tieni festa hija propja għal Malta,  in-nawfraġju  ta’ San Pawl u fit-tielet festa, aħna niċċelebraw il-martirju ta’ missierna San Pawl; flimkien ma’ San Pietru…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ Patri Bruno Cadoré

 • L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ Patri Bruno Cadoré

 • Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Jannar 2014, L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iltaqa’ ma’ Patri Bruno Cadoré O.P., Majjistru Generali tal-Ordni Dumnikana, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard…

 • Kompli aqra »

Il-Griżma tikkompleta l-għaqda tagħna ma’ Kristu

 • Il-Griżma tikkompleta l-għaqda tagħna ma’ Kristu
 • Confirmation is a sacrament that completes our bond with Christ and His Church: that’s what Pope Francis told tens of thousands of pilgrims gathered Wednesday for the weekly General Audience.

  The Pope, bundled up in a white winter coat on this frigid and overcast day, continued his catechesis on the seven Sacraments, telling the crowds gathered in St…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 30 ta’ Jannar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 30 ta’ Jannar
 • Mark 4,21-25
   

  U Gesu qalilhom: “Jaqaw il-musbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt  is-siegħ jew taħt is-sodda? M’hux fuq l-imnara jqegħduh? Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma’, ħa jisma’!” U qalilhom: “Oqogħdu attenti x’tisimgħu! …

 • Kompli aqra »

Kummissjoni Djoċesana għall-Pastorali mal-Ħaddiema fil-Qasam tas-Saħħa

 • Kummissjoni Djoċesana għall-Pastorali mal-Ħaddiema fil-Qasam tas-Saħħa

 • Il-Knisja f’Malta nediet Kummissjoni għall-pastorali mal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, fi ħdan is-Segretarjat għal-Lajċi. L-iskop ta’ din il-kummissjoni hu li tgħin fil-kura pastorali tal-professjonisti u l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, billi tippromwovi l-valuri nsara fil-kura tal-persuni vulnerabbli…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 29 ta’ Jannar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 29 ta’ Jannar
 • Mark 4,1-20

  Raġa’ beda jgħallem ħdejn il-baħar, u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla’ bilqiegħda f’dgħajsa fuq il-baħar, u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli, u fit-tagħlim tiegħu qalilhom: “Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra’. Ġara li hu u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu fil-mogħdija; ġew l-għasafar u naqqruhom kollha…

 • Kompli aqra »