Arkivji mensili: Novembru 2014

Il-Papa Franġisku: Jiena nfittex komunjoni mal-Knejjes Ortodossi

 • In an address upon conclusion of the Divine Liturgy celebrated by Ecumenical Patriarch Bartholomew I at the Orthodox Church of St. George in Istanbul, Pope Francis said “the one thing that the Catholic Church desires and that I seek as Bishop of Rome…is communion with the Orthodox Churches.”

  Below, please find the complete text of the Holy Father’s address:

  When I was the Archbishop of Buenos Aires, I often took part in the celebration of the Divine Liturgy of the Orthodox communities there.  Today, the Lord has given me the singular grace to be present in this Patriarchal Church of Saint George for the celebration of the Feast of the holy Apostle Andrew, the first-called, the brother of Saint Peter, and the Patron Saint of the Ecumenical Patriarchate…

 • Kompli aqra »

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

 • I QARI

  Mill-Ktieb ta’ Isaija 63:16b-17.19b.64:2b-7

  Int, Mulej, missierna, ismek il-Feddej tagħna sa minn dejjem. Għaliex, Mulej, iġġegħelna nwarrbu minn triqatek, u twebbsilna qalbna biex ma nibżgħux minnek? Erġa’ lura, minħabba l-qaddejja tiegħek,
  it-tribujiet li huma wirtek. Għaliex rifsu l-ħżiena fis-santwarju tiegħek, u l-għedewwa tagħna middew riġlejhom fit-tempju tiegħek? M’hux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn hemm, u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom! Widna qatt ma semgħet, għajn qatt ma rat Alla bħalek, Alla li jħabrek għal min jittama fih. Int tilqa’ lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ, lil dawk li jiftakru fi triqatek. Ara! …

 • Kompli aqra »

Il-Papa joħroġ ittra għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

 • Pope Francis issued a letter for the Year of Consecrated Life, which will start throughout the universal Church on the first Sunday of Advent, 30 November. The observance will end on the Feast of the Presentation of Jesus in the Temple, 2 February 2016. In his message, the Pope underlined the aims of the Year of Consecrated Life, namely to look to the past with gratitude, to live the present with passion and to embrace the future with hope…

 • Kompli aqra »

Proċeduri ġodda għall-ħarsien tat-tfal u l-adulti vulnerabbli

 • Il-Knisja f’Malta qed tippublika proċeduri ġodda għall-ħarsien tat-tfal u l-adulti vulnerabbli, li jinkludu l-proċedura għall-każijiet ta’ abbuż sesswali f’attivitajiet pastorali. L-enfasi tal-proċeduri hi fuq l-edukazzjoni u l-prevenzjoni biex l-abbużi ma jsirux, u jekk isiru jiġu nvestigati fl-iqsar żmien possibbli, skont il-liġi tal-Pajjiż u skont il-liġi tal-Knisja. Ir-reviżjoni tal-proċeduri saret fuq talba tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, u tas-Superjuri Reliġjużi.

  Il-proċeduri l-ġodda jsaħħu l-impenn tal-Knisja li toffri għajnuna psikoloġika u spiritwali lill-vittmi ta’ abbuż sesswali, kemm minuri kif ukoll adulti vulnerabbli. 

  B’riżultat ta’ din ir-reviżjoni qed titwaqqaf Kummissjoni għall-Ħarsien mill-Abbuż Sesswali (Safeguarding Commission) ffurmata minn professjonisti kompetenti li fost affarjiet oħra jkollha d-dover tesprimi valutazzjoni dwar ir-riskju f’kull każ…
 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 29 ta’ Novembru

 • San Luqa 21, 34-36 “Oqogħdu attenti, u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewwtulkomx qalbkom, u tħallux li l-ħafna tħassib għall-ħtiġiet tal-ħajja jeħdilkom raskom, li ma ssibuhx dak il-Jum fuqkom għal għarrieda. Għax hu Jum li għad jaqa’ bħal nassa fuq kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Ishru, mela, u itolbu l-ħin kollu, biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem Bin il-bniedem.”

  L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt

 • Kompli aqra »

Messaġġ Pastorali għall-Avvent 2014 – Ejjew nilqgħu d-dawl ta’ Ġesù

 • Insellem lill-poplu ta’ Alla fid-Djoċesi għażiża ta’ Malta, fil-bidu ta’ dan l-Avvent tal-2014. Huwa ta’ privileġġ għalija li bħala Amministratur Appostoliku ta’ Malta sakemm jinħatar Arċisqof ġdid, nindirizzakom fil-bidu ta’ dan iż-żmien importanti li jippreparana għall-festa kbira tal-Milied, it-twelid tal-Bambin Ġesù. Nixtieq naqsam magħkom ftit ħsibijiet li ġejjin minn qalbi, f’dan il-mument partikolari li għaddejjin minnu.

  L-ewwelnett, nixtieq mill-ġdid ningħaqad ma’ eluf minnkom li esprimejtu l-gratitudni tagħkom f’dawn l-aħħar jiem, għad-don kbir li Alla tana fil-persuna tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P…

 • Kompli aqra »

Messaġġ Pastorali għall-Avvent 2014 – Ejjew nilqgħu d-dawl ta’ Ġesù

 • Insellem lill-poplu ta’ Alla fid-Djoċesi għażiża ta’ Malta, fil-bidu ta’ dan l-Avvent tal-2014. Huwa ta’ privileġġ għalija li bħala Amministratur Appostoliku ta’ Malta sakemm jinħatar Arċisqof ġdid, nindirizzakom fil-bidu ta’ dan iż-żmien importanti li jippreparana għall-festa kbira tal-Milied, it-twelid tal-Bambin Ġesù. Nixtieq naqsam magħkom ftit ħsibijiet li ġejjin minn qalbi, f’dan il-mument partikolari li għaddejjin minnu.

  L-ewwelnett, nixtieq mill-ġdid ningħaqad ma’ eluf minnkom li esprimejtu l-gratitudni tagħkom f’dawn l-aħħar jiem, għad-don kbir li Alla tana fil-persuna tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P…

 • Kompli aqra »

Delegazzjoni mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Awtiżmu u mid-Dar tal-Providenza f’Konferenza Internazzjonali fil-Vatikan

 • Delegazzjoni mill-Assoċċjazzjoni Maltija tal-Awtiżmu u mid-Dar tal-Providenza kienet fost il-madwar sitt mija u ħamsin parteċipant minn seba’ u ħamsin pajjiż li attendew għad-29 Konferenza Internazzjonali li saret fis-Sala l-ġdida tas-Sinodu fil-Belt tal-Vatikan bit–tema: “Il-Persuna bl-Awtiżmu. Nibnu t-tama”. Il-Konferenza kienet organizzata mill-Kunsill Pontifiċju għall-Ħaddiema tal-Qasam tas-Saħħa u saret bejn l-20 u t-22 ta’ Novembru.  Din il-konferenza ntemmet b’laqgħa mill-isbaħ tal-Papa Franġisku mhux biss mal-parteċipanti kollha imma wkoll ma’ għadd kbir ta’ persuni bil-kundizzjoni tal-awtiżmu u l-ġenituri tagħhom…

 • Kompli aqra »

Il-Papa f’Santa Marta jitkellem dwar id-dipressjoni u t-tama

 • Reality can be ugly, but despite the suffering, corruption and indifference in today’s world as Christians we must hold our heads high in hope said Pope Francis at Mass Thursday morning in Casa Santa Marta.

  Listen to our report: 
   
  Basing his reflections on the Readings of the Day, Pope Francis spoke of the fate of the two cities of Babylon and Jerusalem…

 • Kompli aqra »

Traffikar tal-persuni: Il-Knejjes jappellaw lill-UE għal azzjoni fuq front iktar wiesgħa

 • An estimated 800,000 women, men, and children are victims of human trafficking within the EU today. Up to 60% of the victims originate from EU states. The EU and its member states urgently need to implement the legal framework already in place and to intensify cooperation with civil society and church organisations that work with victims at the grassroots level. This was one of the main messages of the Dialogue Seminar organised by COMECE and the Church and Society Commission of CEC in cooperation with CCME in dialogue with the EU Commission on 27 November…

 • Kompli aqra »