Arkivji mensili: April 2015

Festa tal-Madonna ta’ Pompej

 • Il-festa tal-Madona tar-Rużarju ta Pompej, fil-Knisja tal-Ġiżwiti, l-Belt Valletta, se tiġi ċċelebrata nhar
  il-Ġimgħa, 8 ta’ Mejjju.

  Ħinijiet tal-Quddies se jkunu: fis-6.30, 7.00,  8.00, 9.00, 10.00, 11.00 a.m. u 12.30 p.m.

  • Fil-11.30 a.m. se tiġi ċċelebrata Quddiesa mmexxija mis-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl.
  • F’nofsinhar se tinqara s-Supplika mill-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta
  • 12.30 p.m.  L-E.T.  Mons. Arcisdqof Scicluna se jqaddes għall-impjegati tal-Belt…
 • Kompli aqra »

Il-Papa: Il-Kristjani għandhom imilu quddiem il-fqir

 • Pope Francis said on Tuesday that poverty is the great teaching Jesus gave us and we can find his face among the poor and needy. Stressing that the poor are not a burden but a resource, he said he wished that both the city of Rome and the local Church community could be more attentive, caring and considerate towards those in need and that Christians could knee before a poor person…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 t’April

 • San Ġwann 13:16-20

  Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u raġa’ qagħad fuq il-mejda; u qalilhom: Tassew tassew ngħidilkom, l-ilsir m’huwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma hu aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, henjin intom jekk tagħmluhom. Jien m’iniex ngħid għalikom ilkoll, għax jien naf x’nies għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid, ‘Min kiel il-ħobż miegħi, tani bis-sieq.’ Dan qiegħed ngħidu minn issa, qabel ma jiġri, biex, meta jiġri, temmnu li jiena hu. Tassew tassew ngħidilkom, min jilqa’ lil min nibgħat jien, ikun jilqa’ lili, u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ lil dak li bagħatni.”

  Qaddis tal-jum: San Piju V, Papa

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof iżur l-ekwipaġġ tal-bastiment ‘Phoenix’ tal-Fondazzjoni MOAS

 • L-Erbgħa 29 t’April 2015, l-Arcisqof Charles J. Scicluna għamel żjara fuq il-bastiment ‘Phoenix’ tal-fondazzjoni MOAS (Migrant Offshore Aid Station), fil-Marsa. Matul din iż-żjara l-Arċisqof iltaqa’ mal-fundaturi tal-MOAS, Christopher u Regina Catrambone, mal-ekwipaġġ tal-bastiment u ma’ għadd ta’ voluntiera. Huwa ċċelebra Quddiesa u bierek l-ekwipaġġ tal-‘Phoenix’, ftit jiem qabel tibda l-missjoni tal-MOAS għal din is-sena fil-baħar Meditteran. L-Arċisqof Scicluna ppreżenta wkoll donazzjoni mill-fond personali tiegħu ta’ karità…

 • Kompli aqra »

Woman in Gold

 • ****

  Direttur: Simon Curtis

  Atturi: Helen Mirren, Ryan Reynold, Daniel Bruhl, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Max Iron, Charles Dance u Elizabeth McGovern

  Ħin tal-Film: 109 min

  Klassifika taċ-Ċensura: 12A

  Klassifika tal-Knisja: 12

  F’numru ta’ flexbek matul il-film, Maria Altman terġa’ ġġedded il-memorja tal-wasla tal-forzi Nażisti ġewwa Vjenna, fl-Awstrija u dak kollu li ġara lill-Lhud li kienu jgħixu hemm fosthom hi u l-famija tagħha…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: it-talb b’umiltà huwa ċ-ċavetta għad-dixxerniment

 • Pope Francis said Mass on Tuesday morning in the chapel of the Santa Marta residence in the Vatican. Speaking to the congregation following the readings of the day, the Holy Father focused on the pilgrim journey of the Church through history under the guidance of the Holy Spirit.

  Reflecting on the preaching of the Gospel to all nations, narrated in the Acts of the Apostles, the Pope pointed to the need – even and especially today – for Apostolic courage, in order that Christian life not become a “museum of memories.” He noted how many at the time of the events narrated in the book of Acts were troubled to hear the gospel was preached to non-Jews, though Barnabas in Antioch – the reading tells us – is happy to see and understand that the conversions of Pagans there are the work of God…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 t’April

 • San Ġwann 12: 44-50
   

  Ġesù għolla leħnu u qal: “Min jemmen fija jkun qiegħed jemmen mhux fija imma f’min bagħatni; u min jara lili jkun qiegħed jara lil min bagħatni. Jiena huwa d-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma’ kliemi u ma jħarsux, jiena ma nagħmilx ħaqq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaqq mid-dinja, iżda biex insalva d-dinja. Min imaqdar lili u ma jilqax kliemi, hemm min jagħmel ħaqq minnu:  il-kelma li jiena għedt; tkun hi li tagħmel ħaqq minnu fl-aħħar jum. Għax jien ma għedt xejn minn moħħi, imma kien dak li bagħatni, jiġifieri l-Missier, li ordnali xi ngħid u nitkellem. U jiena naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta’ dejjem. Dak li ngħid jien, ngħidu kif qalli l-Missier.”

  Qaddisa tal-jum: Santa Katerina ta’ Siena, Verġni u Duttur tal-Knisja

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jindirizza l-parteċipanti tal-Konvenzjoni tal-Maltin li jgħixu barra

 • It-Tnejn 27 t’April 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna indirizza dawk il-persuni li attendew il-Konvenzjoni għall-Maltin li jgħixu barra, f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta.

  Il-Messaġġ tal-Arċisqof

 • Dar l-Emigrant, Valletta 27th April 2015 May I start by saying a big thank you. First of all as I owe so much to Canada, the land in which I was born and where I was baptised…
 • Kompli aqra »