Arkivji mensili: April 2015

L-Arċisqof jindirizza l-parteċipanti tal-Konvenzjoni tal-Maltin li jgħixu barra

 • It-Tnejn 27 t’April 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna indirizza dawk il-persuni li attendew il-Konvenzjoni għall-Maltin li jgħixu barra, f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta.

  Il-Messaġġ tal-Arċisqof

 • Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta 27 ta’ April 2015

  May I start by saying a big thank you. First of all as I owe so much to Canada, the land in which I was born and where I was baptised…

 • Kompli aqra »

JRS: Il-Pjan tal-UE dwar l-immigranti huwa “tfarfir mir-responsabbiltà”

 • The Jesuit Refugee Service (JRS) said on Friday they were disappointed with the measures announced by the EU to tackle the migrant crisis in the Mediterranean, describing the outcome in Brussels as “a lost opportunity.” James Stapleton is JRS’ International Communications Coordinator and he told Susy Hodges that JRS was expecting something “much stronger” to emerge from the EU meeting and rather than sharing the responsibilities for dealing with this migrant crisis, he saw instead “a shirking of responsibilities.”

  Stapleton said JRS was hoping for and expecting something “much stronger” to emerge from the EU meeting in Brussels on the migrant crisis in the Mediterranean, a plan which contained elements of resettlement and visas (for the migrants) and a much stronger focus on saving peoples’ lives as well as tackling the migrant crisis at its roots…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 t’April

 • San Ġwann 10:22-30

  Mbagħad f’Ġerusalemm ħabtet il-festa tal-Konsagrazzjoni tat-tempju. Kienet ix-xitwa, u Ġesù kien miexi minn naħa għal oħra tat-tempju, fil-loġġa ta’ Salamun. Il- Lhud daru miegħu u qalulu: “Kemm se ddum taqlgħalna ruħna? Jekk inti l-Messija għidilna ċar u tond.” Weġibhom Ġesù: “Għedtilkom u intom ma temmnux. L-għemejjel li nagħmel jien f’isem Missieri jixhdu għalija. Iżda intom ma temmnux għax m’intomx min-nagħaġ tiegħi. In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier. Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda.”

  Qaddisa tal-jum: Santa Gianna Beretta Molla

 • Kompli aqra »

Il-Papa jordna saċerdoti ġodda għad-djoċesi ta’ Ruma

 • On Sunday, Pope Francis presided over the ordinations of priests for the diocese of Rome in Saint Peter’s Basilica, reminding them they are ministers of unity in the Church. Most of the 19 men ordained 26 April were part of Roman seminaries, including the Pontifical Roman Seminary, the Redemptoris Mater diocesan college, and the Madonna del Divino Amore seminary. In off-the-cuff remarks during his homily for morning Mass, Pope Francis had advice for those about to be ordained…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 t’April

 • San Ġwann 10:1-10

  “Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj  tan-nagħaġ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx.” Din il-parabbola qalilhom Ġesù, iżda huma ma fehmux x’ried jgħidilhom biha…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 t’April

  • San Ġwann 10:11-18 Jiena r-ragħaj  it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Il-mikri, li m’huwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ m’humiex tiegħu, jara  l-lupu ġej, u jħalli n-nagħaġ u jaħrab; u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu, u ma jħabbilx rasu min-nagħaġ. Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll nagħaġ oħra, li m’humiex minn dan il-maqjel; lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, u huma jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed.  Għalhekk iħobbni  l-Missier, għax jien nagħti ħajti, biex nerġa’ neħodha. Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 t’April

  • San Mark 16: 15-20

   U qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom, kien imtella’ fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla…

 • Kompli aqra »

Vokazzjoni.com: spazju ġdid online għal riflessjoni spiritwali għaż-żgħażagħ

 • Iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet Djoċesani qed iniedi mill-ġdid is-sit onlajn www.vokazzjoni.com. L-iskop ta’ dan is-sit elettroniku huwa li jinħoloq spazju għaż-żagħżagħ sabiex jisimgħu u jiskopru s-sejħa t’Alla għalihom. Is-sit jinkludi fih filmati bi ħsieb ta’ kull ġimgħa, newsletter u kalendarju bl-attivitajiet. Is-sit jista’ jiġi wkoll aċċessat b’mod iktar faċli fuq mobile phone. Iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet jinsab ukoll fuq facebook (agħfas hawn sabiex taċċessa), fejn tista’ tirċievi aħbarijiet u riflessjonijiet b’mod kontinwu…

 • Kompli aqra »

Id-Dinjità Umana: taħditiet minn Anna Halpine

 • “Effective ways of promoting human dignity” has been conceived in order to generate awareness of initiatives that promote human dignity in an effective and creative way.

  The main speaker of the following three events is Anna Halpine, founder of World Youth Alliance and CEO of Fertility Education and Medical Management (FEMM) Foundation – an organization dedicated to a knowledge-based health programme for women…

 • Kompli aqra »

Paul Blart: Mall Cop 2

 • ***

  Direttur: Andy Fickman

  Atturi: Kevin James, Neal McDonough, Daniela Alonso, David Henrie, Raini Rodriguez, Loni Love, D. B. Woodside, Eduardo Verastegui u Gary Valentine

  Ħin tal-Film: 94 min

  Klassifika taċ-Ċensura: PG

  Klassifika tal-Knisja: PG

  Paul Blart jinsab  divorzjat mit-tieni mara tiegħu b’riżultat li kien jinsab f’qagħda tassew inkwietat  u mdejjaq…

 • Kompli aqra »