Arkivji mensili: April 2015

Avengers: Age of Ultron

 • ****

  Direttur: Joss Whedon

  Atturi: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johanson, Jeremy Renner, Don Cheadle,  Aaron Taylor-Johnson u Elizabeth Olsen

  Ħin tal-Film: 142 min

  Klassifika taċ-Ċensura: 12A

  Klassifika tal-Knisja: 12

  Tony Stark jipprova jittanta jerġa’ jibda l-programm li l-għan tiegħu  kien li jżomm il-paċi. Iżda sfortunatament,  l-affarijiet xejn ma jmorru tajjeb tant li l-protagonisti  tagħna li jinkludi lil  Iron Man, Captain America,  Thor,  Hulk, Black Widow u Haekeye jiġu msejjħa biex jintervienu f’sitwazzjoni li jekk ma jirnexxielhomx,  kien ifisser it-tmiem tal-pjaneta tagħna…

 • Kompli aqra »

Il-Papa f’Jum id-Dinja: le għall-użu bla rażan tal-pjaneta

  • Pope Francis has appealed to mankind not manipulate or exploit the planet. Speaking at the end of the weekly General Audience in St. Peter’s Square the Pope noted that on April 22 we celebrate Earth Day.

   “I exhort everyone to see the world through the eyes of God the Creator: the earth is an environment to be safeguarded, a garden to be cultivated” he said. Francis continued: “The relationship of mankind with nature must not be conducted with greed, manipulation and exploitation, but it must conserve the divine harmony that exists between creatures and Creation within the logic of respect and care, so it can be put to the service of our brothers, also of future generations”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 t’April

 • San Ġwann 6: 52-59

  Fuq hekk il-Lhud tlewwmu bejniethom, u bdew jgħidu: “Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex nikluh?” Ġesù mela qalilhom: “Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; m’huwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem.” Dan qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga, f’Kafarnahum…

 • Kompli aqra »

Attivita’ fl-Iskejjel tal-Knisja għall-istudenti tal-Form 4

 • On Wednesday 22nd April 2015, an activity for all 4th Form Church School students was held in four different schools. Over 1,200 students from 16 schools have participated. The theme of this year’s activity was “Big questions, one great answer!”. The purpose of these activities are to help students face life’s big questions in the light of Christ as the one great answer…

 • Kompli aqra »

Il-Papa se jżur Kuba f’Settembru

 • The Director of the Holy See Press Office, Father Federico Lombardi, SJ, has confirmed that Pope Francis will visit Cuba ahead of his visit to the United States in September 2015. 

  In a statement released Wednesday afternoon, Father Lombardi said, “I am able to confirm that the Holy Father Francis, having received and accepted the invitation from the civil authorities and bishops of Cuba, has decided to pay a visit to the island before his arrival in the United States for the trip announced some time ago.”

  The visit to Cuba is especially significant in light of the role played by Pope Francis in diplomatic negotiations between the United States and Cuba…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech waqt is-servizz funebri inter-reliġjuż għall-immigranti

 • Il-Ħamis 23 t’April 2015, sar servizz funebri inter-reliġjuż għall-24 immigrant li ddaħħlu Malta bla ħajja nhar it-Tnejn li għadda. L-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech u l-Imam Mohammed El Sadi mexxew it-talb waqt dan is-servizz funebri li għalih kienu preżenti l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Preżenti wkoll Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Ġenerali. Il-Funeral sar barra l-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei. 

  ​Il-Messaġġ tal-Isqof Mario Grech

 • Għandna quddiemna erbgħa u għoxrin katavru ta’ bnedmin mhux identifikati imma nafu li ħafna oħrajn, mijiet, qed jistrieħu fiċ-ċimiterju kbir li sar il-Mare Nostrum illum il-ġurnata.  Ma nafux ismijiethom, ħajjithom – nafu biss li kienu qed jaħarbu minn sitwazzjoni ta’ disperazzjoni biex ifittxu l-ħelsien u ħajja aħjar…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 t’April

  • San Ġwann 6: 44-51

   Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja; u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-Profeti, ‘U kulħadd ikun mgħallem minn Alla.’ Mela kull min jisma’ lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla; hu dan li ra lill-Missier. Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem. Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert, u mietu; dan hu l-ħobż nieżel mis-sema, biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Is-sejħa tagħna hija li nieħdu ħsieb l-għaqda taż-żwieġ

 • At his general audience on Wednesday, Pope Francis continued his catechesis on the family, focussing again on the complementarity of men and women.

  Pope Francis commented on the second account of the creation of man in Genesis (following his commentary at the previous audience on the first account of man’s creation. The first man, Adam, is created “alone” – and God determines to make for him “a helper suited to him.” When the first woman is presented to the man, he recognizes in her “bone of my bone, and flesh of my flesh.” Finally there is a mirroring, a reciprocity,” the Pope said…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Il-Knisja tal-lum hija l-Knisja tal-Martri

 • “Today the Church is the Church of martyrs”. And among these martyrs are “our brothers whose throats were cut on the beach of Libya; that young man burned alive by companions for being a Christian; those immigrants on the high seas thrown overboard for being Christians; those Ethiopians assassinated for being Christians”. In the chapel of Casa Santa Marta on Friday morning, 21 April, recounting the story of the first martyr, St Stephen, Pope Francis recalled the many present-day martyrs: including those whose names we do not know, who are suffering in prisons or who are defamed and persecuted “by so many modern Sanhedrins”, or for living “the faith within their own family”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 t’April

  • San Ġwann 6:35-40 Weġibhom Ġesù: “Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għatx. Imma jiena ġa għedtilkom li, għalkemm rajtuni, ma emmintux.Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx ‘il barra; għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma  r-rieda ta’ min bagħatni. Issa r-rieda ta’ min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajjmu mill-imwiet  fl-aħħar jum. Din hi tabilħaqq ir-rieda ta’ Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum.” Qaddis tal-jum: San Soter, Papa u Martri
 • Kompli aqra »