Arkivji mensili: Settembru 2015

Enigmatic Faith

  • “What this enquiry provides is a study of a culture at one end of a comparative spectrum such as one would very much want in other key instances to build up a comparative picture. It represents a highly significant contribution.”

   David Martin

   Fellow of The British Academy and Emeritus Professor of Sociology at the London School of Economics

   “Understanding faith is a complex challenge and fullof enigmatic problems…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar t’Ottubru 2015

 • Nhar il-Ħamis l-1 t’Ottubru fid-9:00 a.m. Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi, fl-Oratorju tal-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  Nhar il-Ġimgħa 2 t’Ottubru fl-10:00 a.m. Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-istaff tas-Segreterija tal-Edukazzjoni Nisranisja, fil-Kappella tal-Kurja, il-Furjana. Fit-8:00 p.m. Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa mal-grupp parrokkjali taż-żgħażagħ, ir-Rabat.

  Nhar il-Ħadd 4 t’Ottubru fid-9:00 a.m. Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa matul il-kampanja ta’ ġbir għal Angela House, Ta’ Ġieżu, ir-Rabat…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-54 sena mit-twaqqif tal-Awtorita’ tax-Xandir

 • Nhar it-Tlieta 29 ta’ Settembru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-54 sena mit-twaqqif tal-Awtorita’ tax-Xandir, fl-uffiċċji tagħhom, il-Ħamrun.

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Uffiċċji tal-Awtorità tax-Xandir, il-Ħamrun

  29 ta’ Settembru 2015

  Nibda billi nawguralkom f’dan l-anniversarju. Nixtieq nislet ftit riflessjonijiet mill-fatt storiku li intom ġejtu mwaqqfa fid-29 ta’ Settembru li, tradizzjonalment, fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattoliku hija l-festa tat-tlett Arkanġli: Mikiel, Gabrijel u Rafel…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Settembru

 • San Luqa 9:57-62

   Huma u miexja fit-triq kien hemm wieħed li qallu: “Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk.” U qallu Ġesù: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom u l-għasafar ta’ l-ajru l-bejtiet, iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu.” Lil wieħed ieħor qallu: “Imxi warajja.” Iżda dak wieġbu: “Ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri.” Iżda hu wieġbu: “Ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom; iżda int mur u xandar is-Saltna ta’ Alla.” U ieħor ukoll qallu: “Jien niġi, Mulej, warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem lil  tad-dar.” Qallu Ġesù: “Min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura m’huwiex tajjeb għas-Saltna ta’ Alla.”

  Qaddis tal-jum: San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ mal-istudenti waqt ‘Freshers Week’

 • Nhar it-Tlieta 29 ta’ Settembru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar il-kampus tal-Università, Tal-Qroqq, fuq stedina tal-Kunsill Studenti Universitarji. Matul din iż-żjara, l-Arċisqof kellu l-opportunità li jiltaqa’ mal-istudenti u jżur l-istands li hemm fuq il-kampus fl-okkażjoni ta’ Freshers’ Week. 

 • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-54 sena mit-twaqqif tal-Awtorita’ tax-Xandir

 • Nhar it-Tlieta 29 ta’ Settembru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-54 sena mit-twaqqif tal-Awtorita’ tax-Xandir, fl-uffiċċji tagħhom, il-Ħamrun.

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Uffiċċji tal-Awtorità tax-Xandir, il-Ħamrun

  29 ta’ Settembru 2015

  Nibda billi nawguralkom f’dan l-anniversarju. Nixtieq nislet ftit riflessjonijiet mill-fatt storiku li intom ġejtu mwaqqfa fid-29 ta’ Settembru li, tradizzjonalment, fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattoliku hija l-festa tat-tlett Arkanġli: Mikiel, Gabrijel u Rafel…

 • Kompli aqra »

Id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għall-2016

  • Id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2016 beda jitqassam f’kull dar ta’ Malta u Għawdex. Il-kumpanija Maltapost reġgħet ġentilment offriet li tqassam id-djarji mingħajr ħlas fid-djar kollha.

   Permezz ta’ dan id-djarju, li bit-tagħrif li fih jibqa’ jintuża s-sena kollha, is-sostenituri ikollhom l-opportunità li juru s-solidarjetà tagħhom mad-Dar li toffri residenza lil mija u disa’ persuni b’diżabilità bl-aħjar ambjent li jgħin fl-iżvilupp tagħhom…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: “Minix ċelebrita, imma serv tas-servi t’Alla”

 • Pope Francis is back in the Vatican after his 10th apostolic journey abroad which took him to Cuba, to the United States and to the United Nations in New York.

  During the flight that brought him back to Rome he spoke to journalists aboard the Papal plane, touching on many issues including his just concluded visit, the sex abuse scandal in the Church, the right to be a conscientious objector, a peace accord in Colombia, migration and the upcoming Synod on the Family…

 • Kompli aqra »