Arkivji mensili: Ottubru 2015

“Ħudu ħsieb li bħala djakni tal-Knisja, tpoġġu l-balzmu li jġib is-serħan kull fejn taraw li hemm ferita” – L-Arċisqof lis-seba’ djakni ġodda

 • Nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Ottubru 2015, sitt seminaristi u fra tal-Ordni tal-Minuri Konventwali ġew ordnati djakni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, waqt Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.

  Id-djakni l-ġodda huma: Fra Allister Marija Aquilina OFM Conv., Rev. Sergio Fenech u Rev. Mark Mallia Pawley mill-Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi, Rev. Claude Mifsud mill-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta, Rev…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Novembru 2015

 • Nhar il-Ħadd l-1 ta’ Novembru 2015, fid-9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin kollha, fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Fil-11:00 a.m. Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b’suffraġju għall-membri mejtin tal-Kulleġġ St Edwards, il-Birgu. Fl-4:30 p.m. Monsinjur Arċisqof jamministra s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adoloxxenti fil-Parroċċa ta’ Ħad Dingli.

  Nhar it-Tnejn 2 ta’ Novembru, fit-8:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Għid tal-Imwiet, fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 t’Ottubru

 • San Luqa 14:1.7-11

  Darba, kien is-Sibt, daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, ‘Agħti l-post lil dan’, u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post ta’ l-aħħar. Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħet fil-post ta’ l-aħħar, biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek, ‘Ħabib, itla’ f’post aktar ‘il fuq.’ U dan ikun ta’ ġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.” 

  Qaddis tal-jum: San Quintin, Martri

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Alla jista biss iħobb u mhux jikkundanna

 • Pope Francis says God can only love and not condemn and that love is His weakness and our victory. He said we are so closely bound to God’s love that nothing can sever us from it. That was the message at the heart of the Pope’s homily delivered on Thursday (29th October) at the Santa Marta residence.

  Taking his cue from St Paul’s letter to the Romans, Pope Francis’s homily was a reflection on God’s unwavering love for us and how no person, or power or thing can separate us from this love…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 t’Ottubru

  • San Luqa 14:1-6

   Darba, kien is-Sibt, daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. U resaq quddiemu wieħed marid bl-ilma. Ġesù qabad jistaqsi lill-għorrief tal-Liġi u lill-Fariżej; qalilhom: “Jiswa jew le li wieħed ifejjaq f’jum is-Sibt?” Huma ma tkellmu xejn iżda hu qabad lir-raġel, fejjqu u bagħtu. Mbagħad qalilhom: “Min minnkom se jaqagħlu ibnu jew barri f’ġiebja u għax ikun is-Sibt ma jmurx malajr itellgħu minn hemm?” U ma kellhomx il-ħila jwiġbuh għal dan…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni ta’ Louis u Zélie Martin

 • Nhar il-Ħamis 22 t’Ottubru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni ta’ Louis u Zélie Martin, fis-Santwarju ta’ Santa Tereża Birkirkara. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

  Santwarju ta’ Santa Tereża, B’Kara

  22 ta’ Ottubru 2015

  “Agħmlu dak li jgħidilkom hu” (Ġw 2, 5). Il-parir ta’ Sidtna Marija, omm Ġesù lill-qaddejja huwa wkoll l-aħħar kliem li l-Vanġeli jagħtuna minn fomm Sidtna Marija…

 • Kompli aqra »

Preżentazzjoni tal-51 Kungress Ewkaristiku Internazzjonali

 • On Tuesday 27th October 2015, in the Holy See Press Office a press conference was held to present the 51st International Eucharistic Congress, to take place in Cebu, Philippines from 24 to 31 January 2016 on the theme “Christ in you, our Hope of glory; the Eucharist, source and goal of mission”. The speakers were Archbishop Jose S. Palma of Cebu, Philippines, Archbishop Piero Marini, Italy, president of the Committee for the International Eucharistic Congresses, and Fr…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 t’Ottubru

 • San Luqa 13:31-35

  Dak il-ħin stess resqu fuqu xi Fariżej u qalulu: “Mur, itlaq minn hawn, għax Erodi jrid joqtlok.” U hu qalilhom: “Morru għidulu lil dak il-volpi, ‘Ara, jiena nkeċċi x-xjaten u nfejjaq il-mard illum u għada, u fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madankollu llum u għada u pitgħada jeħtieġli nissokta t-triq tiegħi, għax ma għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalemm. Ġerusalemm! …

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni ta’ Louis u Zélie Martin

 • Nhar il-Ħamis 22 t’Ottubru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni ta’ Louis u Zélie Martin, fis-Santwarju ta’ Santa Tereża Birkirkara.
   

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Santwarju ta’ Santa Tereża, B’Kara

  22 ta’ Ottubru 2015

  “Agħmlu dak li jgħidilkom hu” (Ġw 2, 5). Il-parir ta’ Sidtna Marija, omm Ġesù lill-qaddejja huwa wkoll l-aħħar kliem li l-Vanġeli jagħtuna minn fomm Sidtna Marija…

 • Kompli aqra »