Yearly Archives: 2015

L-Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tas-Sagra Familja

 • The biblical readings which we just heard presented us with the image of two families on pilgrimage to the house of God. Elkanah and Hannah bring their son Samuel to the Temple of Shiloh and consecrate him to the Lord (cf. 1 Sam 1:20-22, 24-28). In the same way, Joseph and Mary, in the company of Jesus, go as pilgrims to Jerusalem for the feast of Passover (cf…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-familji

 • Nhar is-Sibt 26 ta’ Diċembru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa mal-familji, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il-Quddiesa saret fl-okkażjoni tal-festa tal-Familja Mqaddsa, u ġiet organizzata mill-Moviment ta’ Kana.

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  26 ta’ Diċembru 2015

  Ħa nibda b’kummentarju viżiv…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Diċembru

  • San Mattew 2:13-18

   Meta telqu, deher anġlu tal-Mulej f”ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ‘l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu.”Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu billejl u telaq lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi, biex hekk iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal, ‘Mill-Eġittu sejjaħt lil ibni.’ Erodi mbagħad, meta ra li l-maġi kienu daħku bih, nkorla  bis-sħiħ, u bagħat joqtol f’Betlehem u fl-inħawi kollha tagħha lit-tfal subjien kollha ta’ minn sentejn ‘l isfel, skond iż-żmien li sar jaf mingħand il-maġi. Mbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija, meta qal, ‘F’Rama nstama’ leħen, biki u lfiq kbir: Rakel tibki lil uliedha u ma tridx min ifarraġha, għax ma għadhomx iżjed.’

   Festa tal-Knisja: Il-Qaddisin Innoċenti, Martri

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjoni tal-Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena

 • Nhar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015, Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa ċ-ċelebrazzjoni tal-Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-Knisja Arċipretali, u wara sar pellegrinaġġ qasir lejn is-Santwarju fejn Monsinjur Arċisqof fetaħ il-Bieb tal-Ħniena.  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

  27 ta’ Diċembru 2015

  “Kemm hi għażiża id-dar tiegħek, Mulej tal-eżerċti…

 • Kompli aqra »

Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

  • Illejla fil-5:00 p.m., Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna imexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Dakinhar, l-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Arċipretali, u wara jsir pellegrinaġġ qasir lejn is-Santwarju fejn Monsinjur Arċisqof jiftaħ il-Bieb tal-Ħniena. Il-Quddiesa ser tiġi mxandra ‘live’ fuq Radju RTK.

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Diċembru

  • San Luqa 2:41-52

   Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skond id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Diċembru

  • San Mattew 10:17-22

   Oqogħdu attenti mill-bnedmin! Għax għad jerħukom f’idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellgħukom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija, biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f’idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x’se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lil ibnu, u l-ulied iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatgħalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-familji

 • Nhar is-Sibt 26 ta’ Diċembru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa mal-familji, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il-Quddiesa saret fl-okkażjoni tal-festa tal-Familja Mqaddsa, u ġiet organizzata mill-Moviment ta’ Kana.

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  26 ta’ Diċembru 2015

  Ħa nibda b’kummentarju viżiv…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jwassal il-messaġġ tal-Milied ‘Urbi et Orbi’

 • Pope Francis this Christmas day delivered his Urbi et Orbi message, (to the city and the world) from the central loggia of St Peter’s Basilica. In it he prayed that recent U.N.-backed peace agreements for Syria and Libya would quickly end the suffering of their people.

  He also spoke about the brutal acts of terrorism that struck the French capital this year as well as conflicts in Africa, the Mideast and Ukraine. 

  Below is the English translation of the Pope’s message

 • Dear brothers and sisters, Happy Christmas! …

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Milied fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

 • Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Diċembru 2015, Jum il-Milied, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra mal-ħabsin, il-Quddiesa Stazzjonali fl-okkażjoni tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. Preżenti wkoll għal din il-quddiesa, il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, l-Onor. Carmelo Abela. Wara l-quddiesa, l-Arċisqof li kien akkumpanjat mill-Ministru Abela, żaru lir-residenti tas-sezzjoni femminili u ltqagħu mar-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin li kellhom esperjenzi pożittivi ta’ rijabilitazzjoni…

 • Kompli aqra »