Arkivji mensili: Lulju 2016

Il-Papa Franġisku waqt l-Anġelus: il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fl-2019 se jsir il-Panama

 • Pope Francis on Sunday announced that Panama is to host the 2019 edition of World Youth Day. He made the announcement at the conclusion of the closing Mass for WYD Krakow 2016, just ahead of the Angelus prayer: At the conclusion of this celebration, I join all of you in thanking God, the Father of infinite mercy, for allowing us to experience this World Youth Day.  I thank Cardinal Dziwisz and Cardinal Ryłko for their kind words and especially for the work and prayer with which they have prepared for this event.  I also thank all those who have contributed to its successful outcome.  Also, a big word of thanks goes to you, dear young people!  You filled Krakow with the contagious enthusiasm of your faith.  Saint John Paul II has rejoiced from heaven, and he will help you spread the joy of the Gospel everywhere…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 31 ta’ Lulju

 • San Luqa 12:13-21 Xi ħadd mill-folla qallu: “Mgħallem, għid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi.” “Ħabib,” wieġbu Ġesù, “min qegħedni mħallef fuqkom, jew qabbadni nqassmilkom il-ġid bejnietkom?” Mbagħad qal lin-nies: “Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull regħba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu.” U qalilhom parabbola: “Wieħed raġel għani ġabar kotra ta’ frott mir-raba’ tiegħu. U beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu, ‘X’se nagħmel? …
 • Kompli aqra »

Il-Papa liż-żgħażagħ: ‘Il-Ħniena għandha wiċċ żagħżugħ’

 • Pope Francis reached out to over a million young people gathered at Krakow’s Blonia Park on Thursday urging them to share God’s merciful love. He was speaking during awelcome ceremony for young people attending the 31st World Youth Day in a giant park near Krakow. Despite persistent rain at Blonia meadows, nothing could dampen the spirits of the over 1 million World Youth Day pilgrims who had gathered to be with Pope Francis…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Lulju

 • San Mattew 14:1-12 Kien dik il-ħabta li Erodi t-tetrarka sama’ bil-fama ta’ Ġesù, u lill-qaddejja tiegħu qalilhom: “Dan Ġwanni l-Battista! Iva, hu, qam mill-imwiet! U minħabba f’hekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih!” Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni, u qaflu l-ħabs u ħallieh hemm minħabba Erodja, mart ħuh Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu: “Inti lil dik ma tistax iżżommha.” Ried kieku joqtlu, imma kien jibża’ min-nies, għax kienu jżommuh  bi profeta. Mela wasal jum li fih Erodi għalaq sninu, u bint Erodja ħarġet fin-nofs tiżfen, u għoġbot lil Erodi; għalhekk wegħedha taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U hi, mogħwija minn ommha, qaltlu: “Agħtini issa stess ras Ġwanni l-Battista fuq platt.” Is-sultan tnikket, iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatalha. U bagħat jaqta’ ras Ġwanni fil-ħabs. U ġiebu rasu fuq platt u tawha lit-tfajla, u din ħaditha lil ommha. Mbagħad id-dixxipli tiegħu ġew, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh, u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesù…
 • Kompli aqra »

The BFG

 • Direttur: Steven Spielberg                           Atturi: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall u Bill Hader Ħin tal-Film: 117 min Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.   KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: PG KLASSIFIKA TAL-KNISJA: PG   Sophie, tifla ta’ għaxar snin, tgħix ġewwa orfanatrofju f’Londra. Lejla waħda, tqum matul il-lejl u kif tħares barra mit-tieqa, tilmaħ ġgant. Il-ġgant jaħtaf lil Sophie u jeħodha fil-Pajjiż tal-Iġganti. Hemm jispjegalha li kien importanti ħafna għaliha li tibqa’ tgħix hemm għal għomorha minnħabba l-fatt li hi kienet ntebħet bih u hu ma riedx li ħaddieħor isir jaf bih.  Il-ġgant jintroduċi lilu nnifsu bħala Big Friendly Giant (fil-qosor BFG)…
 • Kompli aqra »

Star Trek Beyond

 • *** Direttur: Justin Lin Atturi:  John Cho, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Anton Yelchin u Idris Elba. Ħin tal-Film: 122 min Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.   KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 12A KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 12   Tlett snin waqt il-vjaġġ li USS Enterprise kienet qegħda twettaq, il-Kaptan Krill jiddeċiedi li jagħmlu żjara qasira fuq il-bażi Yorktown biex ifornu l-vettura b’ikel u xorb waqt li l-kru jieħdu ftit ġranet ta’ vaganza…
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: “Ix-xnigħat huwa t-terroriżmu tal-kliem”

 • As Pope Francis continues his papal visit to Poland, he answered the questions of three young people on Wednesday evening, who are participating in World Youth Day. The first girl recounted how by chance she had not been on the train which was involved in the horrific crash earlier this month. She asked Pope Francis how she can return to normality and overcome the fear she now feels…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Lulju

  • San Ġwann 11:19-27 (jew Luqa 10, 38-42) Ħafna Lhud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarrġuhom minħabba ħuhom. Kif, mela, semgħet li kien ġej Ġesù, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jiena naf li kull ma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek.” Ġesù qalilha: “Ħuk jerġa’ jqum!” Qaltlu Marta: “Jiena naf li jerġa’ jqum, fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum.” Qalilha Ġesù: “Jien hu l-qawmien u l-ħajja…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:47-53 Ġesu qal lid-dixxipli: “Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil xibka mitfugħa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela jtellgħuha x-xatt, u joqogħdu bilqiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja: l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti, u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.”Kollu fhimtuh dan?” “Iva” qalulu. U hu qalilhom: “Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-Saltna tas-Smewwiet jixbah lil wieħed sid li, mill-ħażna tiegħu, joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim.” Meta mbagħad Ġesù temm dawn il-parabboli, telaq minn hemm…
 • Kompli aqra »

L-Impressjonijiet tal-ewwel passi tal-Papa Franġisku fl-art Pollakka

 • Pope Francis has arrived in Poland at the start of a five-day apostolic journey. It’s his 15th pastoral visit abroad and features many highlights including participation in the 31st World Youth Day taking place in Krakow, where he will lead a ‘Via Crucis’,celebrate the closing Mass and meet with some of the tens of thousands of young people from across the globe in various occasions…
 • Kompli aqra »