Arkivji mensili: Awwissu 2016

“Nitolbu lil Marija Bambina tgħinna biex qalbna tkun tassew bħal ta’ Ġesù” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tan-Novena tal-festa ta’ Marija Bambina, in-Naxxar

 • Nhar it-Tnejn 29 ta’ Awwissu 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fin-Novena bi preparazzjoni għall-festa ta’ Marija Bambina, fin-Naxxar.    Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Arċipretali, in-Naxxar 29 ta’ Awwissu 2016   “Int għajn tal-ġonna, int ġiebja t’ilma ġieri, nieżel mil-Libanu” (Għan 4, 15). Din is-silta’ mill-Ktieb tal-Għanja tal-Għanjiet, hija silta’ min għanja ta’ mħabba…
 • Kompli aqra »

Il-Papa jibgħat messaġġ f’Simposju ta’ Kattoliċi-Ortodossi

 • Pope Francis has sent a message to Cardinal Kurt Koch, president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, on the occasion of the XIV Inter-Christian Symposium taking place in Thessalonika from 28-30 August. Sponsored by the Franciscan Institute of Spirituality of the Pontifical University Antonianum and the Department of Theology of the Orthodox Theological Faculty of the Aristoteles University of Thessalonika, the Symposium seeks to foster theological and cultural dialogue between Catholics and Orthodox…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Awwissu

 • San Luqa 4:38-44 Ġesù qam u telaq mis-sinagoga, u daħal għand Xmun. Issa omm il-mara ta’ Xmun kellha fuqha deni qawwi, u talbuh jgħinha. Resaq fuqha, ordna lid-deni, u d-deni ħallieha. U minnufih qamet u bdiet isservihom. Hija u nieżla x-xemx, dawk kollha li kellhom il-morda, kien x’kien il-mard tagħhom, ħaduhomlu quddiemu. Hu qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten, jgħajjtu u jgħidu: “Inti Bin Alla!” Iżda hu kien jheddidhom u ma ħallihomx jitkellmu, għax huma kienu jafu li hu l-Messija. Meta sebaħ, ħareġ u mar f’post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u riedu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom: “Jeħtieġli nxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla lill-ibliet l-oħra wkoll, għax għalhekk kont mibgħut.” U kien jippriedka fis-sinagogi tal-Lhudija…
 • Kompli aqra »

Min qed juża l-internet biex ixewwex…irid jagħti kont quddiem Alla – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa ta' San Ġiljan

 • Nhar il-Ħadd 28 ta’ Awwissu 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-festa ta’ San Ġiljan, fl-okkażjoni wkoll tal-125 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa.
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan 28 ta’ Awwissu 2016   “Il-karità teħles mill-mewt u tnaddaf mid-dnubiet u hi mezz biex wieħed isib il-ħniena u l-ħajja ta’ dejjem” (Tob 12, 9)…
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mas-CEO ta’ Facebook f’udjenza privata

 • Pope Francis met with Mark Zuckerberg, founder and CEO of Facebook, and his wife, Priscilla Chan, on Monday in a private audience in the Vatican. A statement released by the Holy See Press Office said: “They spoke about how to use communication technologies to alleviate poverty, encourage a culture of encounter, and help deliver a message of hope, especially to those people who are most disadvantaged.” Source: Vatican Radio
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Awwissu

  • San Luqa 4:31-37 Niżel Kafarnahum, belt tal-Galilija, u f’jum is-Sibt qagħad jgħallem lin-nies, li baqgħu mistagħġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax id-diskors tiegħu kien ta’ wieħed li għandu s-setgħa.    U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spirtu ta’ xitan imniġġes, u qabad jgħajjat b’leħen għoli: “Ah! x’għandna x’naqsmu, Ġesù ta’ Nazaret? Ġejt biex teqridna? Jiena naf min int: il-Qaddis ta’ Alla!” Imma Ġesù widdbu bis-sħiħ u qallu: “Iskot, u oħroġ minnu!” Mbagħad l-ispirtu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. U kulħadd stagħġeb, u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor u jgħidu: “Dan xi kliem hu? …
 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Djoċesana Tfal

 • Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Awwissu 2016, l-Arċisqof iltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Djoċesana Tfal, fil-La Salle Retreat House, il-Mellieħa. L-Arċisqof stieden il-Kummissjoni, magħmula minn 34 tifel u tifla minn parroċċi madwar Malta, għat-tieni laqgħa tagħhom, wara li ltaqgħu f’Marzu li għadda waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ġublew tal-Ħniena għat-tfal. Matul din il-laqgħa il-Kummissjoni kellha ċans tiddiskuti mal-Arċisqof il-Quddiesa u xi suġġerimenti li kellhom it-tfal biex huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod isbaħ fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa…
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Katekezi dwar l-umiltà u l-ġenerożità waqt l-Angelus

 • Pope Francis prayed the Angelus with the faithful in St. Peter’s Square on Sunday, the final Sunday in the month of August and the twenty-second Sunday in Ordinary Time. In remarks to the pilgrims and tourists gathered in the Square ahead of the traditional prayer of Marian devotion, Pope Francis reflected on the Gospel reading of the day, taken from the Gospel according to St…
 • Kompli aqra »

Nagħtu kont ta’ għemilna

 • Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġiljan, l-Arċisqof Charles J. Scicluna tkellem fuq diversi punti importanti li jolqtu lin-nies direttament. Fuq l-ambjent, l-Arċisqof staqsa kemm qed nieħdu ħsieb l-ibħra, il-kampanja u l-patrimonju urbanistiku tal-pajjiż, li qed jiġi mkisser minħabba l-kilba għall-flus. Talab lill-Awtoritajiet biex jiddeċiedu fuq l-issues li jolqtu lil Maltin illum, milli jgħerru lilhom infushom bin-nostalġija tal-passat. 

  L-Arċisqof irrifletta kif San Ġiljan, vittma tal-għawi, spiċċa biex qatel l-istess ġenituri tiegħu…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Awwissu

 • San Mark 6:17-29 Għax kien Erodi stess li bagħat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja, mart ħuh Filippu, billi kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu: “Ma tistax iżżommha int il-mara ta’ ħuk.” Għalhekk Erodja saret tobogħdu u kienet trid toqtlu, imma ma kinitx tista’, għax Erodi, li kien jaf x’raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża’ minnu; u kien iħarsu mill-għawġ, u kien iħobb joqgħod jisimgħu, għad li kien jibqa’ mħasseb ħafna wara li jisimgħu…
 • Kompli aqra »