Arkivji mensili: Settembru 2016

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Ottubru 2016

 • Is‑Sibt l-1 ta’ Ottubru 2016, fil‑5:00 p.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser ibierek il‑Kurċifiss ewlieni fil‑Presbiterju tal‑Knisja Parrokkjali tal‑Kunċizzjoni, il‑Ħamrun.

  Il‑Ħadd 2 ta’ Ottubru, fid‑9:15 a.m. u fl‑4:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adoloxxenti fil‑Parroċċa ta’ Ħaż Żebbuġ. Fis‑7:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jattendi ċ-ċelebrazzjoni Ekumenika ‘Undivided’, fi Smart City, il‑Kalkara.

  It‑Tnejn 3 ta’ Ottubru, fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑ftuħ tas‑Sena Forensi, fl‑Oratorju tal‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

Programm Pastorali fl-Oratorju MSSP 2016/2017

 • Fl-Oratorju MSSP, nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru 2016, għas-sitt sena konsekuttiva, ġie mniedi l-programm għas-sena pastorali 2016/2017. Din is-sena wkoll, il-programm huwa mżewwaq b’diversi attivitajiet u avvenimenti li jilħqu lil kulħadd: tfal, adoloxxenti, żgħażagħ u adulti. Żgur li kulħadd isib post. Ma dan kollu, il-Kelma ta’ Alla u l-Liturġija jibqgħu dejjem iċ-ċentru ta’ kull ma jsir ġewwa l-Oratorju. L-għan prinċipali huwa dejjem it-tisħiħ tal-mixja spiritwali ta’ fidi li tingħex flimkien ma’ oħrajn li għandħom l-istess għan…

 • Kompli aqra »

It-tema għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2017

 • The theme for the Church’s 2017 World Day for Social Communications was published on Thursday. The theme or motto chosen for this event is: “Fear not, for I am with you” (Is 43.5). Communicating hope and trust in our time. 

  The Vatican Secretariat for Communications issued this following statement on the theme

  Numbness of conscience or letting desperation get the better of us are two possible “diseases” that our current communication system can cause…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Settembru

 • San Luqa 10:13-16

  “Ħażin għalik, Korożajn! Ħażin għalik, Betsajda! Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f’Tir u Sidon, kieku ilhom li nidmu u libsu l-ixkejjer u qagħdu fuq ir-rmied. Imma l-ġudizzju għad ikun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int, Kafarnahum, taħseb li se togħla sas-sema? Sa ġol-qiegħ għad tinxteħet! Min jisma’ lilkom ikun jisma’ lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili; imma min iwarrab lili jkun iwarrab lil dak li bagħatni.”

  Qaddis tal-jum: San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Settembru

 • San Ġwann 1:47-51

  Meta Ġesù ra lil Natanjel riesaq lejh qal għalih: “Ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem; ma hemm ebda qerq fih.” Natanjel staqsieh: “Kif sirt tafni?” U Ġesù wieġbu: “Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu.” “Rabbi,” qallu Natanjel, “int l-Iben ta’ Alla, inti s-sultan ta’ Iżrael!” Ġesù wieġbu: “Qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? …

 • Kompli aqra »

“San Mikiel ifakkarna li għall-imħabba u għall-ħniena m’hemmx aqwa minn Alla” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Festa tal-Arkanġli Qaddisa

 • Nhar il‑Ħamis 29 ta’ Settembru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fl‑okkażjoni tal‑festa tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabrijel u San Rafel, fil‑Kunvent tal‑Kapuċċini, il‑Furjana.   Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Kunvent tal-Kapuċċini, il-Furjana

  29 ta’ Settembru 2016

  Nirringrazzja lill-aħwa Franġiskani Kappuċċini tal-istedina li niġi hawnhekk niċċelebra l-festa tal-Arkanġli Mikiel, Gabrijel u Rafel….

 • Kompli aqra »

Nerġgħu niskopru d-don tal-ospitalità

Laqgħa tal-Isqfijiet u delegati responsabbli għall-kura pastorali tal-immigranti fil-Konferenzi Episkopali Kattolici Ewropej. Madrid, Spanja, 26-27 Settembru 2016

 • If it is true that people know more and more about the tragedy of thousands of migrants who every day try the challenge of reaching Europe by crossing the Mediterranean Sea on dilapidated boats and the desert in long marches of death, less known are the stories of generosity, sharing, and genuine reception that accompany the migration flow of recent times…

 • Kompli aqra »

Morgan

 • ***

  Direttur: Luke Scott   

  Atturi: Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Toby Jones

  Ħin: 92 minuti

  Maħruġ minn KRS Releasing Limited

  Klassifika tal-Gvern: 15

  Klassifika tal-Knisja: 18

  F’laboratorju iżolat ġewwa foresta grupp ta’ xjenzati, immexxijin minn Dr Lui Cheng, ikunu qed ‘irabbu’ u  jistudjaw tfajla artifiċjali, jisimha Morgan…

 • Kompli aqra »

Julieta

 • **** 

  Direttur: Pedro Almodovar

  Atturi: Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Michelle Jenner, Dario Grandinetti, Rossy de Palma u Susi Sanchez

  Ħin tal-Film: 96 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 18 

  Julieta li tgħix ġewwa Madrid, għamlet il-ħsieb li tmur tgħix ġewwa l-Portugal mas-sieħeb tagħha Lorenzo…

 • Kompli aqra »

Don’t Breathe

 • ***

  Direttur: Fede Alvarez

  Atturi: Jane Levy, Stephen Lang, Dylan Minette, Daniel Zovatto,  Franciska Torocsik, Emma Bercovici, Christian Zagia, Katia Bokor u Sergej Onopko

  Ħin tal-Film: 88 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 18

  Rocky, Alex u Money, tlett iħbieb delinkwenti minn Detroit, jgħixu minn fuq id-dħul li jdaħħlu minn serq li kienu jagħmlu mid-djar…

 • Kompli aqra »