Arkivji mensili: Settembru 2017

L-għeluq tax-Xahar tal-Ħolqien 2017

 • Malta’s observance of the 2017 Christian Season of Creation (1st September to 4th October), will close with the celebration of Mass by Bishop Mario Grech, at the Conventual Franciscan Church, Valletta, on Sunday 1st October, at 10:30 a.m. The Bishop will also bless projects on environmental issues created by students attending SkolaSajf.

  The events marking the Season of Creation, organised jointly by the Church Environment Commission (KA) and Nature Trust Malta (NTM), will come to an end on Wednesday 4th October, with a public meeting entitiled ‘Laudato Sì: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation’, held at the Millennium Chapel, St Julian’s, from 4:30 to 6:00 p.m…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Settembru

 • San Luqa 9:7-9

  F’dak iż-żmien, dawn il-ġrajjiet kollha waslu f’widnejn Erodi t-tetrarka u beda jitħasseb, għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li deher Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imgħoddi.

  Iżda Erodi qal: “Lil Ġwanni qtajtlu rasu; mela min hu dan li fuqu qiegħed nisma’ dan kollu?”…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof f’Minsk għal-laqgħa tal-Konferenzi Episkopali Ewropej

 • L‑Arċisqof Charles J. Scicluna llum ħalla Malta għal Minsk, il‑Belarussja, biex jieħu sehem fl‑assemblea plenarja tal‑Kunsill tal‑Konferenzi Episkopali Ewropej (CCEE). Għal din il‑laqgħa se jattendu l‑isqfijiet minn 45 pajjiż fil‑kontinent Ewropew. It‑temi ewlenin ta’ din l‑assemblea huma ż‑żgħażagħ u l‑Ewropa.

  F’Minsk, l‑isqfijiet ser jiddiskutu l‑aspettattivi, il‑bżonnijiet, ix‑xewqat, il‑biżgħat u r‑relazzjonijiet taż‑żgħażagħ fid‑dinja tal‑lum, kif ukoll l‑isfidi tal‑Knisja biex twassal il‑messaġġ pastorali tagħha liż‑żgħażagħ…

 • Kompli aqra »

It-Turiżmu Sostenibbli – Għodda għall-Iżvilupp

Messaġġ għall-Jum Dinji tat-Turiżmu 2017

 • Fl-okkażjoni annwali tal-Jum Dinji tat-Turiżmu, li jiġi ċelebrat kull 27 ta’ Settembru, il-Knisja tingħaqad mas-soċjetà ċivili fl-indirizzar ta’ dan il-fenomenu, konvinta li kull attività umana ġenwina għandha ssib postha fi qlub id-dixxipli ta’ Kristu.

  Għall-ewwel darba, dan il-messaġġ qed jinħareġ mid-Dikasteru għas-Servizz ta’ Żvilupp Uman Sħiħ, li huwa dikasteru ġdid, bħala parti mill-missjoni tiegħu.

  L-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda ipproklamat l-2017 bħala s-Sena Internazzjonali tat-Turiżmu Sostenibbli għall-Iżvilupp…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Settembru

 • San Luqa 9:1-6 

  F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lit-Tnax madwaru u tahom qawwa u setgħa fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mard. U bagħathom ixandru s-Saltna ta’ Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom:

  “Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobż u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f’xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu…

 • Kompli aqra »

“Ħudu ħsieb li din il-knisja tibqa’ d-dar tax-Xlukkajri” – L-Arċisqof f’Marsaxlokk

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-Knisja tal-Madonna ta' Pompej f'Marsaxlokk

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompej, Marsaxlokk

  17 ta’ Settembru 2017

  “Intom il-bini ta’ Alla” (1 Kor 3, 9). Is-silta mill-appostlu Missierna San Pawl, li qrajna fit-Tieni Qari, tiftaħ din ir-riflessjoni: “Intom il-bini ta’ Alla”. Imbagħad ifisser lilu nnifsu bħala dak li poġġa l-pedamenti, ħaddieħor bena fuq dak li għamel hu (v…

 • Kompli aqra »

The Jungle Bunch

 • Direttur:          David Alaux

  Ilħna:               Paul Borne, Philippe Bozo, Pascal Casanova, Emmanuel Curtil, Michel Mella, Celine Mo:ntsarrat u Laurent Morteau

  Ħin tal-Film:    97 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                  PG

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                       PG

  Maurice, mis-sura tiegħu kont taħsbu  li kien pingwin,  iżda ġewwa fih hemm il-personalità ta’ tigra…

 • Kompli aqra »

Il-Papa se jniedi l-kampanja tal-Caritas “Share the Journey”

 • Pope Francis is set, this week,  to launch a global campaign on migration.

  Entitled “Share the Journey” the 2-year Caritas Internationalis campaign aims to promote the strengthening of relationships between migrants, refugees and communities.

  It is Caritas’ response to Pope Francis’ call for a culture of encounter and to see people on the move with open hearts and minds…

 • Kompli aqra »

Victoria & Abdul

 • ***

  Direttur:          Stephen Frears

  Atturi:              Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Tim Pigott-Smith, Adeel Akhtar, Michael Gambon, Julian Wadham u Olivia Williams

  Ħin tal-Film:    106

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 PG

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      PG

  Abdul Karim hu Indjan u Musulman…

 • Kompli aqra »